Kiinteistöihin ja rakennuksiin sijoitettujen tukiasemapaikkojen hallinta

Mobiili- ja internetliikenteessä käytettävän datan määrän kasvu on viime vuosien aikana ollut nopeaa ja datan määrän odotetaan kasvavan nykyisestään tulevien vuosien aikana. Jotta digitaalinen infrastruktuuri pystyy tukemaan mobiili- ja internetliikenteen kasvua, on infrastruktuuria täydennettävä uusilla tukiasemilla, jotka sijoitetaan yksittäisten mastojen lisäksi erityisesti rakennuksiin ja niiden katoille. 

Digitan palvelut kiinteistöihin ja rakennuksiin sijoitettujen tukiasemapaikkojen hallintaan mahdollistavat verkon nopean ja kustannustehokkaan rakentamisen kaikkialla Suomessa. Paikallinen läsnäolo ja kiinteistönomistajien kanssa tehdyt palvelusopimukset takaavat tiedon parhaista tukiasemapaikoista. 

Kiinteistöjen ja rakennusten vuokraaminen tukiasemakäyttöön

Kasvava digitaalisen infrastruktuurin tarve tarjoaa kiinteistönomistajille mahdollisuuden laajentaa liiketoimintaansa vuokraamalla tilaa omistamistaan rakennuksista ja maa-alueita kiinteistöistään tukiasemien sijoituspaikaksi. Digitan tarjoama tukiasemapaikkojen hallintapalvelu on kiinteistönomistajalle vaivaton tapa tarjota tiloja vuokralle. Digita huolehtii, että rakennuksiin asennettavat tukiasemat tehdään aina kaupunkiympäristöön sopiviksi. 

Palvelu saadaan asiakkaalle käyttöön heti, kun palvelusopimus on allekirjoitettu.  

Digitalla on tarvittava kokemus ja asiantuntemus matkaviestinverkon rakentamiseen tarvittavien tukiasemapaikkojen hallinnoinnista. Tunnemme hyvin tukiasemalaitteiden tilavuokrauksen lait, määräykset ja erityispiirteet. 

 

Digitan palvelumalli kiinteistöille ja rakennuksiin sijoitettujen tukiasemapaikkojen hallinnassa

Digita tarjoaa ns. avaimet käteen -palvelua, mikä tarkoittaa, että Digita huolehtii kiinteistönomistajan kanssa tehdyn palvelusopimuksen valtuuttamana kaikista tukiasemapaikkojen vuokraukseen liittyvistä käytännön toimista. Palvelun avulla kiinteistönomistajan on vaivatonta ja helppoa hyödyntää kiinteistöjen ja rakennusten tuottamattomia neliöitä ja saada toimivat ja nopeimmat mobiiliyhteydet omistamiinsa tiloihin. 

Mitä hyötyjä palvelumalli tuo kiinteistönomistajalle: 

  • Kiinteistön tuottamattomat neliöt saadaan Digitan palvelun avulla hyötykäyttöön ilman lisäinvestointeja. 
  • Vuokrasopimuksiin saadaan kaikki tarvittavat mekanismit, joilla varaudutaan tulevaisuuden muutostarpeisiin. 
  • Kohdekohtaisissa tukiasemapaikkojen tarkastuksissa havaitut puutteet voidaan korjata, ennen kuin rakenteellisia vaurioita pääsee syntymään (esimerkiksi kattokuorman tasauksia ja läpivientien korjauksia) 
  • Kiinteistönomistaja voi huoletta keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. 
  • Kiinteistönomistaja on mukana mahdollistamassa toimivaa mobiiliyhteiskuntaa ja on mahdollisuus saada samalla laadukkaat mobiiliyhteydet kiinteistön käyttäjille.