Digitan IoT-ratkaisut sähköverkkoyhtiöille

Digitan IoT-ratkaisuilla sähköverkkoyhtiöt voivat säästää miljoonia euroja sähkönjakeluverkon ylläpitokustannuksissa.

Suomen olosuhteet myrskyineen ja runsaine lumentuloineen muodostavat sähköyhtiön toiminnoille monesti ikäviä ja kalliitakin ongelmia. Niitä voidaan hallita paremmin Digitan LoRaWAN:iin pohjautuvilla, liiketoimintaa hyödyttävillä IoT-ratkaisuilla.

IoT-anturi valvoo voimalinjoja ja pylväitä varoittaen sähköverkko-operaattoreita vaarallisista pikatilanteista.
Anturi asennetaan voimajohtoihin seuraamaan linjan kulmaa ja ympäröivää lämpötilaa. Kun esimerkiksi lunta tai jäätä kertyy linjalle vaarallisia määriä, anturi lähettää hälytyksen sähköverkko-operaattorille. Tämä mahdollistaa korjaavat toimenpiteet ennen kuin ongelmasta aiheutuu vaurioita infrastruktuurille.

Lataa esite

Sähköverkkojen tehokas kunnonvalvonta

Kiristyvät lainsäädännön vaatimukset sähköverkkojen kunnossapidolle, yrityksiin kohdistuvat kuluttajien odotukset vastuullisuudesta ja hiilijalanjäljen pienentämisestä sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset sähköverkkojakeluun vaativat sähköverkkoyhtiöiltä jatkuvaa muutos- ja kehittämiskykyä.

Digita tarjoaa verkkoyhtiöille LoRaWAN-pohjaisia IoT-ratkaisuja, jotka helpottavat sähkön siirto- ja jakeluverkkojen kunnossapitoa tekemällä siitä ennakoivaa, tehokasta ja kohdistettua. Samalla luodaan parempaa huomista.

Tutustu ratkaisuihimme

Ajankohtaista

Asiantuntijat apunasi

Pyry Puntari
Myyntipäällikkö, IoT
Juho Poikolainen
Myyntipäällikkö, IoT

Ennakoivampaa kunnossapitoa, nopeampaa ja tarkempaa reagointia

  • Hitaasti kehittyvät viat tunnistetaan ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa vakavia ongelmia
  • Äkilliset viat voidaan havaita ja paikantaa nopeasti mahdollistaen tehokkaamman viankorjauksen
  • Lisääntynyt näkyvyys Verkon eri komponenttien elinkaariin

 

Digita vastaa muutoksiin

Kiristyvän lainsäädännön muutokset kunnossapidolle
Sähkönjakelun katkojen minimointi

Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä ja infrastruktuurin kuormitusta
Sateiden, myrskyjen ja tykkylumen kertymiselle otollisten olosuhteiden yleistyminen ja voimistuminen

Yrityksiltä odotetaan vastuullisuutta ja hiilijalanjäljen pienentämistä
Sähköverkon kunnossapidon aiheuttaman hiilijalanjäljen minimointi