Digitan verkkosuunnittelu tarjoaa ammattitaitoista ja luotettavaa suunnitteluosaamista tv- ja radioverkkojen rakentamiseen ja optimointiin. Suunnittelemme verkon kokonaisratkaisut useille eri verkkotekniikoille (FM, DVB-T/T2/H, T-DAB/DMB).

Suunnitelmat määritetään vastaamaan täysin asiakkaan tarpeita ja vaatimuksia, on kyseessä sitten maan kattava verkko tai paikalliseen toimintaan keskitetty ratkaisu. Suunnitellun ratkaisun toiminta varmistetaan tarvittaessa kenttämittauksilla, joista asiakas saa kattavan raportin.

Telecom

Tarjoamme asiantuntevaa suunnitteluosaamista langattomien verkkojen suunnitteluun ja optimointiin. Erilaisten verkkokokonaisuuksien, sisäpeittojen ja räätälöityjen asiakasratkaisujen suunnittelu soveltuu useille eri verkkotekniikoille.

  • Alustava suunnittelu
  • Yksityiskohtainen suunnittelu
  • Toteutus
  • Optimointi 

Alustavassa suunnittelussa syntyvä suunnitelma antaa käsityksen asiakkaan vaatimusten mukaisen ratkaisun laajuudesta ja teknisestä toteutuksesta. Alustava suunnitelma soveltuu muun muassa liiketoimintasuunnitelmien arviointiin. Yksityiskohtaisen suunnittelun tuloksena syntyy asiakkaan vaatimusten ja kustannusten suhteen optimoitu ratkaisu. Dokumentoitu suunnitelma on valmis siirrettäväksi toteutukseen

Verkon optimoinnista syntyvien parannusehdotusten avulla asiakas pystyy korjaamaan verkon ongelma-alueita, kustannustehokkuutta sekä parantamaan verkon suorituskykyä ja palvelutasoa. Optimoinnin avulla asiakas saa lisäksi arvokasta tietoa verkon nykytilasta.

Mittauspalvelu

Asiakaslähtöinen ja riippumaton mittauspalvelu sopii viestintäverkkojen analysointiin, optimointiin ja vianselvitykseen.

Mittauspalvelun avulla saa arvokasta tietoa sekä mobiiliverkkojen, että broadcasting-verkkojen (FM, DVB-T/T2/H) toiminnasta. Lisäksi toteutamme erilaisia RF-spektrimittauksia muun muassa co-site häiriöiden selvitykseen.

Mittaukset ja niiden raportointi räätälöidään vastaamaan täysin asiakkaan tarpeita. Mittauskohteina voi olla muiden muassa tieverkostot, kaupungit, asutusalueet, kiinteistöt, meri-/vesialueet ja rautatiet. Mittauksia voidaan tehdä myös ulkomailla.

Mobiiliverkkojen mittauskalustoina käytössä ovat Enhancellin ammattikäyttöön kehittämät Echo-tuoteperheen mittaus- ja analysointijärjestelmät, sekä Aniten Nemo Outdoor/Handy. Mobiiliverkkojen mittauksissa verkon suorituskyky ja toimivuus arvioidaan laajasti eri RF-parametrien avulla, ja asiakkaille toimitetaan aina kohdekohtaisesti räätälöidyt havainnekuvat verkkotekniikoittain, niin ulko- kuin sisäpeitoista.

Broadcasting-verkkojen mittauksessa käytetään Digitan kehittämää ainutlaatuista mobiilia kenttämittausjärjestelmää.

Antennijärjestelmien suunnittelu

Kokonaisvaltainen antennijärjestelmien suunnittelu- ja mittauspalvelu soveltuu asiakkaille, jotka tarvitsevat lähetysantenni- tai antenniryhmäratkaisun langattoman viestintäverkon toteuttamiseen. Tuloksena saadaan antennijärjestelmän kokonaisvahvistus ja säteilykuvion ennuste, jota voidaan hyödyntää peittoaluesuunnitelmassa. Antennivalmistajille tuotamme myös ratkaisuevaluointeja.

Verkko-operaattoreille toteutamme lisäksi tarjousten arviointia ja antennihankinnat.

Ota yhteyttä!

Teemu Lampila
Asiakkuusjohtaja, Asiantuntijapalvelut
Tutustu Data Center -palveluihimme