Ratkaisemme tuulivoimarakentamisen haasteita!

Suhtaudumme myönteisesti tuulivoiman käyttöön uusiutuvana energianlähteenä. Autamme tuulivoimarakentamista suunniteltaessa ennakoimaan tuulivoimalan mahdollisesti aiheuttamia häiriöitä tv-lähetyksissä.

Tuulivoimapuisto voi aiheuttaa häiriöitä mm. alueensa mobiiliverkkojen kuuluvuuteen, ja myös valtakunnallisiin ja alueellisiin radio- ja tv-lähetyksiin. Vaikutukset on arvioitava tapauskohtaisesti, sillä vaikutusten laajuus riippuu monista asioista.

Tuotamme tarvittaessa esimerkiksi mittaustietoa optimaalisista suojaetäisyyksistä tai maksimikorkeuksista. Tuulivoimaratkaisuihimme lukeutuvat muun muassa näkyvyysaluelausunnot sekä häiriökorjauspalvelut.

Tuulivoimaratkaisuidemme avulla tuulivoimatoimijat pystyvät etenemään oman liiketoimintansa kehittämisessä samalla edistäen positiivista imagoaan. Asiakkaamme voivat keskittyä omaan liiketoimintaansa ja säästävät ongelmatilanteiden vaatimissa lisäinvestoinneissa.

Digitan tuulivoimaratkaisut

Lausunnot

YVA- ja kaavoitusprosessien mukaiset viranomaisen pyytämät lausunnot ELY-keskuksille ja tuulivoimayhtiöille sekä muille tahoille. Tuulivoimaan liittyvän lausuntopyynnön voi lähettää osoitteeseen: palvelutilaukset(at)digita.fi

Näkyvyysaluetutkimukset

Lausunto, jossa tutkitaan suunnitellun tuulivoimapuiston mahdolliset vaikutukset antenni-TV-vastaanottoihin. Tutkimuksen lopputuloksena saadaan vaikutusalue, alueella asuvan väestön sijainti ja määrä, sekä vapaa-ajanasuntojen sijainti ja lukumäärä. Tutkimuksen perusteella voi tuulivoimayhtiö suunnitella antenni-tv-häiriöiden korjaustoimenpiteet. Näkyvyysaluetutkimuksiin liittyvän tiedustelun voi lähettää osoitteeseen: palvelutilaukset(at)digita.fi

Tuulimittaus Digitan omissa mastoissa

Vuokraamme mittausantureille tilaa järeistä mastoistamme 38 paikkakunnalla. Mastoista valtaosa on 150-320 metriä korkeita ja mahdollistavat hyvät olosuhteet tuulimittauksille. Asennamme tuulimittausanturit tarvittaessa palveluna.

Monipuoliset ja puolueettomat tuulivoimamittaukset kaikkialla Suomessa

Digita tutkii tuulivoimaloiden aiheuttamia häiriöitä antenni-TV-vastaanottoihin. Tilaukset suoritetaan mittausautolla tai DigitaPRO-kumppanuusverkoston jäsenyritysten toimesta.

Häiriönkorjauspalvelu

Mittaustulosten tai katsojapalautteen perusteella voidaan suositella ratkaisuja häiriöiden korjaukseen. Ratkaisuna voidaan toteuttaa vastaanottoantennijärjestelmien muutoksia tai niin kutsuttua täytelähetinratkaisua.

Antennijärjestelmien muutokset ja esimerkiksi antennien uudelleensuuntaukset tehdään yhteistyössä paikallisen DigitaPRO-antenniurakoitsijan kanssa. Lista Digitan antenniurakoitsijakumppanit löytyvät sivuiltamme osoitteesta: www.digita.fi/digitaPRO.

Täytelähetinratkaisussa Digita kokoaa valmiin alilähetinpaketin, jolla ratkaistaan alueelliset vastaanotto-ongelmat. Digita hankkii täytelähettimen vaativat taajuusluvat.

Digitan tuulivoimaratkaisujen hyödyt

Digitan tuulivoimapalveluiden avulla voidaan selvittää ennakoivasti tuulivoimalan aiheuttamia mahdollisia häiriöitä tv- ja radiolähetyksiin. Mahdollisessa ongelmatilanteessa Digita voi ratkaista eri keinoin vastaanottoon liittyviä haasteita ennakkoon.

Digitan ratkaisu antaa asiakkaalle mahdollisuuden suunnitelmallisesti edetä oman liiketoimintansa kehittämisessä ja edesauttaa positiivisen imagon kehittymistä. Digitan ratkaisujen avulla tuulivoimalatoimijoilla on mahdollisuus keskittyä olennaiseen omassa liiketoiminnassaan ja ennakoimalla säästää mahdollisissa lisäinvestoinneissa ongelmatilanteen ratkaisussa.

Teemu Lampila
Asiakkuusjohtaja, Asiantuntijapalvelut
Tutustu Site-palveluihimme