FM- ja nettiradio

Radion asema Suomessa on vahva: 3,8 miljoonaa suomalaista kuuntelee radiota päivittäin. Radiota kuunnellaan joka päivä keskimäärin kolmen tunnin ajan kotona, työpaikalla ja autossa. Valtaosa kuulijoista, noin 96 prosenttia, käyttää FM-radiota. FM-vastaanottimia suomalaisesta kotitaloudesta löytyy keskimäärin kuusi kappaletta. (Lähde: Finnpanel)

FM-radion suosio lisääntyy jatkuvasti, mikä näkyy myös sen mainosmyynnissä ja markkinaosuuksissa. Radioverkot kehittyvät ja niiden peittoalueet laajenevat. Viime vuosina FM-jakelussa on otettu käyttöön paljon uusia taajuuksia ja perustettu uusia radiokanavia. FM-radio näyttääkin säilyttävän paikkansa suomalaisten arjessa myös tulevaisuudessa. Se palvelee luotettavasti radion peruskäyttötapaa: audion kuuntelua jonkin muun tekemisen yhteydessä kotona, työpaikalla tai autossa.

Vuorovaikutteisuutta nettiradiosta

Tarjoamme radioasiakkaillemme mahdollisuuden jakaa liveohjelmaa perinteisten lähetysten rinnalla myös internetissä. Radion internet-kuuntelu kasvaa jatkuvasti FM-radion rinnalla. Digitalisointi mahdollistaa uudenlaisia palveluita ja kaksisuuntaistaa radioviestintää: kuulijat voivat esimerkiksi osallistua lähetykseen ja valita lähetyksessä kuultavan musiikin useista vaihtoehdoista. Vastaanottimien ja mobiililaitteiden kehitys on suuressa roolissa internet-radion yleistymisessä.