Digitan site-palvelut kunnille

Kasvava digitaalisen infrastruktuurin tarve tarjoaa kunnille mahdollisuuden laajentaa liiketoimintaansa vuokraamalla tilaa omistamistaan rakennuksista ja maa-alueita kiinteistöistään tukiasemien sijoituspaikaksi. Digitalla on tähän tarkoitukseen sopiva valmis palvelukonsepti, jossa Digita toimii kumppanina kunnalle. 

Kunnille kumppanuus on vaivaton tapa toimia ja rakennuksiin asennettavat tukiasemat tehdään aina kaupunkiympäristöön sopiviksi. Digita huolehtii muun muassa siitä, että vuokrasopimukset ja niiden laskutus on ajan tasalla ja kunnat saavat rakennustensa hyödyntämisestä korvauksen. Myös turvallisuus on keskiössä: Digita on riippumaton, vastuullinen ja asiantunteva yhteistyökumppani kattojen ja laitetilojen rakenteiden arvioimiseen tukiasema-asennusten osalta. Digita toimii operaattoriasiakkaiden suuntaan tasapuolisesti ja yhtäläisin ehdoin.

Tilojen vuokraaminen tukiasemia varten tuo useita hyötyjä kunnille: 

  • Kunta voi keskittyä turvallisin mielin ydinliiketoimintaansa ja voi vapauttaa resursseja muihin toimintoihin 
  • Tuottamattomien neliöiden hyödyntäminen ja tukiasemaverkoston laajentuminen 
  • Toimivat ja laadukkaat mobiiliyhteydet 
  • Vuokrasopimuksiin saadaan kaikki tarvittavat mekanismit, joilla varaudutaan tulevaisuuden muutostarpeisiin. 
  • Kohdekohtaisissa tukiasemapaikkojen tarkastuksissa havaitut puutteet voidaan korjata, ennen kuin rakenteellisia vaurioita pääsee syntymään (esimerkiksi kattokuorman tasauksia ja läpivientien korjauksia). 

Alueidenkäytön suunnittelu

Alueidenkäytön suunnittelu on tärkeässä roolissa, kun luodaan riittävät edellytykset toimivalle elinympäristölle. Hyvä alueidenkäytönsuunnitelma vaatii hyviä selvityksiä, vaikutusten arviointeja ja eri alojen asiantuntijoiden osaamista ja yhteistyötä. Meillä Digitalaisilla on hyvää osaamista useilta sektoreilta ja erityisosaamista digitaalisen infrastruktuurin sijoittumisesta yhdyskuntarakenteeseen. Aluesuunnittelu on parhaimmillaan kaavoituksen ja yhdyskuntateknisen suunnittelun saumatonta yhteistyötä. Hyvällä suunnittelulla voimme varmistaa kustannustehokkaan ja resurssiviisaan yhdyskuntarakentamisen. 

Digitaalinen infrastruktuuri on osa yhdyskuntarakennetta ja varmistaa mobiiliverkkojen toimivuuden eri puolella Suomea. Uusissa kaavahankkeissa kannattaa ottaa huomioon mastojen ja laitetilojen sijoittuminen yhdyskuntarakenteeseen ja yhteensovittaminen voidaan suorittaa kaavatyön aikana.  

Mobiili- ja internetliikenteen datan määrä tulee kasvamaan tulevien vuosien aikana ja digitaalista infrastruktuuria on täydennettävä uusilla mastoilla ja laitetiloilla, jotta verkkoyhteydet toimivat luotettavasti ja hyvin myös tulevaisuudessa. Digita on luotettava ja kaikille operaattoreille palveluja tuottava toimija.

Digita tukee kuntien ja kaupunkien yhdyskuntarakenteen kehittämistä osallistumalla alueidenkäytön suunnitteluun ja olemme asiantuntijaroolissa Smart City-hankkeessa.