Digitan LoRaWAN-verkko teollisuudessa

Digitan koko Suomen kattava julkinen LoRaWAN IoT-verkko tarjoaa teollisuusyrityksille vapautta. Kaksisuuntainen langaton tiedonsiirtoverkko tarjoaa mahdollisuuden mitata eri ilmiöitä ja ohjata erilaisia laitteita langattomasti kaikkialla verkon kuuluvuusalueella. Langaton tiedonsiirto ja paristokäyttöiset laitteet mahdollistavat mittaus- ja ohjausratkaisuiden ulottamisen myös niihin paikkoihin, joissa teollisuusautomaation kaapelit ja lyhyen kantaman sisäverkot eivät ole saatavilla.

Digitan LoRaWAN-verkko

 • Valtakunnallinen verkko, jota voi hyödyntää IoT-ratkaisuissa (Internet of Things)
 • Tarkoitettu langattomaan ja energiatehokkaaseen tiedonsiirtoon
 • Perustuu LoRa-teknologiaan (Long Range), joka sopii erityisesti pienten datamäärien lähettämiseen ja vastaanottamiseen pitkien etäisyyksien välillä
 • LoRaWAN-verkon (Long Range Wide Area Network) tärkeimpiä ominaispiirteitä ovat kaksisuuntainen tiedonsiirto, liikuteltavuus, paikannuspalvelut ja helppo käyttöönotto
 • Tiedon keräämiseen käytetyt anturit ovat kevyitä ja yksinkertaisia asentaa paikalleen, eivätkä vaadi kaapelointeja

Käyttökohteet

Julkinen LoRaWAN IoT verkko tarjoaa helpon, nopean ja kustannustehokkaan tavan toteuttaa lukuisia erilaisia mittaus ja ohjaussovelluksia, jotka muutoin saattaisivat vaatia kalliita investointeja paikallisiin verkkoratkaisuihin tai satoja metrejä kaapelin vetoa ja kalliita asennuskustannuksia. Julkisen LoRaWAN IoT-verkon kautta saatava data on yksinkertainen tapa myös täydentää teollisuusautomaatioratkaisuita ja valvomon käytössä olevaa informaatiota.
(Video courtesy of the LoRa Alliance®)

Huollontarpeen ennakointi

 • Pumppujen ja moottoreiden tärinä
 • Laakereiden ja muiden pintojen kuumentuminen tai jäähtyminen
 • Käyttötuntien ja -kertojen laskenta

Tehdas- ja tuotanto-olosuhteiden seuranta

 • Kosteus ja lämpötila
 • Ääni ja meteli
 • Tilojen käytön seuranta

Lisävarmistus ihmisen tekemälle työlle

 • Venttiilien, katkaisijoiden ja muiden vipujen asento ja liike

Ovien, ikkunoiden ja luukkujen sulkeutuminen ja avautuminen

 • Kulunvalvonta
 • Sähkökaappien ovien seuranta ja turvallisuus
 • Palo-ovien ja osastoinnin seuranta
 • Toimitilojen käyttöasteen seuranta

Tuotanto-, tehdas- ja toimitilojen ilmanlaatu

 • Sisäilman epäpuhtaudet
 • Pölyn määrä tehtaassa ja rakennustyömaalla
 • Ulktilojen ja liikenteen ilmanlaatu
 • Ajoneuvojen päästöjen mittaukset

Henkilöstön turvallisuus

 • Älykkäät kulkukortit ja älyvaatteet
 • Putoaminen ja kaatuminen
 • Puettavat anturit

Event-painikkeet kuittauksiin ja hälytyksiin

 • Ei-kriittisten signaalien lähetys tehdasolosuhteissa
 • Raporttien ja päivittäisten toimenpiteiden kuittausten vakiointi yhdellä painalluksella

Veden, energian, kaasun ja sähkön kulutuksen mittaaminen

 • Etäluettavat paristokäyttöiset mittarit
 • Vuoto-, purske- ja takaisinvirtaushälytykset
 • Suljettavan 3G-verkon korvaaminen
 • Jopa 15 vuoden paristokesto ja huoltovapaus

Paikannus

 • Trukit, moottorikelkat ja muut ajoneuvot
 • Peräkärryt, lavat ja muu sähkötön pienkalusto
 • Kiertävät ja palautuvat rullakot, laatikot ja muut kuljetusastiat

Alkutuotannon tarpeet

 • Vesistöjen pinnankorkeuden seuranta
 • Pohjaveden pinnankorkeuden seuranta
 • Jokien ja kellareiden tulvavesien mittaus
 • Paikalliset sääolosuhteet

Logistiikka

 • Tuotteiden olosuhteen seuranta kuljetuksen aikana
 • Tehdasalueen pysäköinti
 • Teiden ja piha-alueiden jäätymisen seuranta

 

Jäteastioiden ja säiliöiden täyttöaste sekä muut pinnankorkeusmittaukset

 • Nestemäisten ja kiinteiden aineiden pinnankorkeus
 • Polttoainejakelulogistiikan optimointi
 • Polttoainevarkauksien ja hävikin ehkäiseminen

Luotettavia IoT mittaus- ja ohjausratkaisuja kustannustehokkaasti

Toimivan mittaus- tai ohjausratkaisun ei tarvitse maksaa kymmeniä tai satoja tuhansia euroja. Digitan langaton LoRaWAN verkko tarjoaa erittäin kustannustehokkaan vaihtoehdon, jonka myötä mittaus- ja ohjausratkaisun hankinta- ja ylläpitokustannukset putoavat merkittävästi. LoRaWAN verkolla toteutetut mittaus- ja ohjausratkaisut ovat hyvin edullisia monesta eri syystä.

  1. Mittalaitteet ovat helppoja nopeita asentaa.
   Työaikaa ja materiaaleja tarvitaan asentamiseen hyvin vähän. Usein mittalaitteen asennus tapahtuu yksinkertaisella seinäkiinnityksellä. Asennus ei vaadi näin ollen sähkötöitä, tulitöitä tai muita kalliita asennuskustannuksia.

  1. Mittalaitteet ovat edullisia.
   Laitteiden ja niiden komponenttien hyvä saatavuus ja lukuisat eri valmistajat

  1. Tiedonsiirto on edullista.
   Julkisen LoRaWAN verkon laitekohtainen yhteysmaksu on erittäin edullinen myös pienelle laitemäärälle.

  1. Paikallista sisäverkkoa ei tarvita.
   LoRaWAN mittalaitteen sisällä oleva radioyksikkö lähettää dataa suoraan Digitan julkisen LoRaWAN verkon tukiasemaan. Kaikki paikallisen tiedonsiirtoverkon kustannukset jäävät pois. Ei vahvistimia, reitittimiä, SIM-kortteja tai kaapeleita. Myöskään oman sisäverkon ylläpitoon ei tarvitse varata kustannuksia.

  1. Datan keräämisen lisäksi sen esittämiseen ja hallintaan on tarjolla edullisia SAAS mallilla tarjottavia pilvipalveluita.
   Digitalla on lukuisia kumppaneita, jotka tarjoavat IoT dataan pohjaavia mittaus- ja ohjausratkaisuita valmiina kokonaisratkaisuina teollisuuden toimijoille. Usein palveluita on myös räätälöitävissä asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja dataa voidaan esimerkiksi ohjata pilvipalveluiden API-rajapinnan kautta asiakkaan olemassa oleviin järjestelmiin. Valmis pilvipalvelu on erittäin edullinen tapa aloittaa LoRaWAN verkon ja IoT datan hyödyntäminen, sillä se ei myöskään sido loppuasiakasta pitkiin ja kalliisiin IT-hankkeisiin.

Yksi LoRaWAN verkon merkittävä etu on laitteiden erinomainen saatavuus. Teollisuuden vaatimukset täyttäviä kaupallisia mitta- ja päätelaitteita on saatavilla erittäin runsaasti. Me Digitalla tunnemme hyvin koti- ja ulkomaan markkinoilta löytyviä laitemalleja ja autamme asiakkaitamme löytämään tarvittavat päätelaitteet.


Ajankohtaista

Digitan yhteystyökumppanit teollisuudessa

SuomiConnect
Indmeas Oy
Kaltio Technologies Oy
Pindora
Kontram Oy

Asiantuntijat apunasi

Pyry Puntari
Myyntipäällikkö, IoT
Juho Poikolainen
Myyntipäällikkö, IoT