Kasvihuoneiden, puutarhojen ja maanviljelyn toimintojen digitalisointi kasvaa vauhdilla eri puolilla maailmaa. Systemaattinen ja automatisoitu olosuhdeseuranta mahdollistaa kasveille optimaaliset olosuhteet ja niiden ansiosta laadukkaat tuotteet sekä mahdollisuuden kasvattaa tuotantoa.

Suomen oloissa kasveja koetellaan, sillä olosuhdevaihtelut eri vuodenaikoina ja vuorokauden sisälläkin voivat olla merkittäviä. Digitan IoT tuo olosuhdeseurantaan ratkaisun mahdollistaen kasvihuoneiden, puutarhojen ja maanviljelyn olosuhdeseurannan helposti langattomilla sensoreilla. Digitan palvelut ovat käytettävissä kaikkialla Suomessa.

Mittaustulokset ja poikkeamat reaaliaikaisesti tiedossa

Puutarhoissa ja kasvihuoneissa seurataan tyypillisesti lämpötilaa, kosteutta, hiilidioksidin määrää sekä valoa. Langattomien sensoreiden avulla näille indikaattoreille voidaan asettaa hälytysrajat, jolloin poikkeustilanteista lähtee hälytys automaattisesti. Näin vältytään turhilta fyysisiltä käynneiltä, mikäli kohteita on useampia. Näin poikkeamaan voidaan reagoida nopeastikin.

Digitalisaation avulla kasvien viljelystä voidaan tehdä tehokkaampaa. Erilaiset anturit ja mittarit nähdäänkin tulevaisuuden maanviljelyn arkisina elementteinä. Olosuhdeseuranta paranee ja tietoa kasvien tilasta saadaan ilman fyysisiä tarkastuskäyntejä ja mahdollisesti hukattua aikaa. Kustannussäästöjen lisäksi reaaliaikainen tiedonkeruu ja seuranta tuovat ympäristöhyötyjä.

Olosuhdeseurannan käyttökohteita

Olosuhdeseurannan hyödyt

IoT-ratkaisujen avulla voidaan saavuttaa useita merkittäviä hyötyjä

  • Dataan pohjautuvien kastelupäätösten seurauksena parempilaatuiset kasvit sekä sadon optimaalisen kasvattamisen myötä saavutettava suurempi taloudellinen hyöty
  • Optimaalisella kastelulla voidaan estää lannoitteiden liukeneminen pohjaveteen
  • Vedensäästö, kun turha kastelu voidaan välttää
  • Ympäristöhyödyt, kun turhat käynnit jäävät pois
  • Lähetysten seuranta ja logistiikka
  • Kylmäketjujen seuranta
  • Paikannus. Erilaisen kaluston, kuten peräkärryjen, mönkijöiden ja ajoneuvojen paikannus säästää aikaa ja mahdollistaa päivittäisten reittien suunnittelua
Maaperän kosteustason mittaus: Elsys VWC Sensor – METER Teros 12

Maanviljelyn antureja

Haluatko keskustella lisää IoT:n ja jatkuvan olosuhdeseurannan hyödyistä maanviljelyssä? Me mahdollistamme nopean käyttöönoton.

Juhani Farin
Myyntipäällikkö, IoT
+358 40 152 8165
juhani.farin@digita.fi

Lataa esite