Sähköyhtiöt ovat saavuttaneet merkittäviä hyötyjä IoT-ratkaisujen avulla

IoT eli esineiden internet on muuttanut ihmisten arkea ja tapaa toimia, kun laitteet, järjestelmät ja palvelut saadaan kommunikoimaan keskenään langattomasti. IoT-teknologialla liiketoimintoihin saadaan ajantasaisuutta, tehokkuutta ja ennen kaikkea kustannussäästöjä. Digitalla on sähköyhtiöiden käyttöön maanlaajuinen IoT-verkko, joka mahdollistaa kattavan ja kustannustehokkaan tiedonkeruun infrastruktuurista.  

Alla kolme konkreettista esimerkkiä, kuinka sähköyhtiöt voivat saavuttaa konkreettisia hyötyjä liiketoiminnalleen Digitan IoT-ratkaisujen avulla. Muun muassa sähkönjakeluyhtiö Caruna on hyötynyt Digitan IoT-ratkaisuista Suomessa. 

 

1. LoRaWAN-teknologiaan pohjautuva IoT on edullinen ja huoltovapaa ratkaisu sähköyhtiöille

Digitan koko maan kattavassa LoRaWAN-verkossa hyödynnetään LoRa (Long Range) -teknologiaa, joka on ensimmäinen esineiden internetiä (IoT) varten kehitetty teknologia maailmassa. Siinä minimaalisesti virtaa kuluttavien mittausantureiden tuottamaa dataa voidaan siirtää langattomasti pitkänkin kantaman päähän. LoRaWAN-teknologia on otettu monissa maissa laajalla skaalalla käyttöön. 

Sähköyhtiön valitessa Digitan LoRaWAN-teknologiaan perustuvat IoT-ratkaisut voi yhtiö varmistua siitä, että se saa käyttöönsä ratkaisut, jotka ovat edullisia, pitkäikäisiä ja huoltovapaita. Anturit ovat helppokäyttöisiä ja niiden paristot kestävät jopa 10 vuotta. Asentamiseen ei vaadita kaapelointeja, vaan ne ovat kevyitä ja yksinkertaisia asentaa paikalleen.  

IoT-sensorien avulla sähköyhtiöt saavat tarkkaa tietoa seurattavien kohteiden, kuten jakokaappien, muuntamoiden ja ilmajohtojen olosuhteista. 

2. IoT-anturit hyödyttävät ympäristöä ja tuovat liiketoimintasäästöjä

Kuluttajien kannalta sähköverkon häiriöt voivat olla epämiellyttäviä ja häiritseviä. IoT-verkossa toimivat anturit hyödyttävät sekä sähköyhtiöitä että loppuasiakkaina olevia kuluttajia.  

IoT-antureilla voidaan tehokkaasti parantaa sähköverkkojen turvallisuutta ja luotettavuutta. Esimerkiksi sähköverkon varmuus paranee, kun anturitiedon perusteella tykkylumia voidaan poistaa sähköasentajien toimesta jo ennen vian aiheutumista. Sähkökatkot vähentyvät ja asiakkaat saavat entistä luotettavampaa palvelua.

IoT-ratkaisujen avulla sähköyhtiöt voivat myös vaikuttaa ympäristöön. Työläiden ja epävarmojen maastossa ja helikopterilla toteutettujen sähkölinjoilla käyntien sijaan, haasteet pystytään havaitsemaan IoT-antureiden etäluennan ansiosta ajoissa ennen suurempien ongelmien syntymistä. Tällöin esimerkiksi polttoainetta säästyy, jolloin kunnossapidon hiilijalanjälki pienenee.  

Lisäksi sähköyhtiöiden käyttämät, jopa tuhannen euron arvoiset isot kaapelikelat, jotka saattavat jäädä maastoon pystytään paikantamaan LoRaWAN-verkon ansiosta. Verkko mahdollistaa modernin seurannan, jossa GPS:llä varustettu anturi kertoo kelan sijainnin ja paljastaa, kun kelan asento tai sijainti muuttuu. Tällaisten IoT-ratkaisujen ansiosta sähköyhtiö ei tarvitse fyysisiä investointeja, kuten turhia käyntejä maassa tai ilmassa, millä on merkittävät vaikutukset liiketoimintakustannuksiin.  

3. IoT-ratkaisuilla hallitaan sään vaihtelusta johtuvia riskejä

Suomen vaihtelevat sääolosuhteet aiheuttavat sähköyhtiöiden toiminnoille monia kalliita ongelmia. Kylmyys, lämpö ja sade aiheuttavat ongelmia, esimerkiksi tykkylunta sekä tulvia. Tällaisiin vuosittaisiin haasteisiin sähköyhtiöt voivat löytää ratkaisun IoT-ratkaisuista. 

Ankarina talvina keskijännitekaapeleihin kertynyt tykkylumi ja jää voivat aiheuttaa kaapelin rikkoutumisen ja sähköyhtiön asiakkaiden elämää haittaavan sähkökatkon. Myös myrskyjen vuoksi kaatuneet sähköpylväät ovat tavallisia ongelmatilanteita sähköyhtiöiden liiketoiminnassa. 

Digitan moderni IoT-teknologia kehittää tapaa mitata ja ohjata sähköyhtiön liiketoiminnan kannalta olennaisia asioita. Tarkemman ja ajantasaisemman datan avulla yhtiö voi esimerkiksi säästää resursseissa sekä tuottaa eri sidosryhmille parempaa asiakaskokemusta. Sääolosuhteista johtuvia riskejä voidaan hallita LoRaWAN-teknologiaan perustuvilla IoT-ratkaisuilla, jotka säästävät aikaa ja lisäävät turvallisuutta sekä liiketoiminnan ennustettavuutta. IoT-sensoreiden avulla sähköyhtiöt voivat valvoa poikkeamia verkossa myös etänä, mikä säästää merkittävästi aikaa ja vähentää turhia tarkastuskäyntejä kohteissa. 

Esimerkiksi mahdolliset puiden kaatumiset sähkölinjojen päälle voidaan havainnoida etäluennalla ja arvioida vahinkojen suuruus ja korjaustoimenpiteiden tarve etäältä. Sähköyhtiöiden velvollisuus on seurata suojattujen ilmajohtojen tilannetta. Niiden tarkastukset ovat ennen suoritettu vain maasta partioimalla tai helikopterilla. Digitan antureiden avulla tarkastuksia voidaan suorittaa myös etänä säästäen resursseja ja polttoainetta. 

Caruna – älykkäämpää infrastruktuuria

Sähköverkkoyhtiö Caruna aloitti yhteistyön Digitan kanssa sähkökatkojen minimoimiseksi Suomessa. Yhteistyön tavoitteena onkin ollut suunnitella ja rakentaa älykkäämpää infrastruktuuria sekä paremmin toimivia palveluita asiakkaille.  

Erityisesti runsaslumiset talvet ja tykkylumi ovat sähköverkkoyhtiöille iso päänvaiva ja häiriötilanteiden lähde. Caruna on ottanut käyttöön useita satoja antureita monitoroidakseen tykkylumen kasautumista. Yhtiö hyödyntää antureita muun muassa sähkölinjoille kohdistuvien riskien ennakoimiseen sekä sähkökatkojen määrän vähentämiseen.  

IoT-verkkoon yhdistetyillä etäluettavilla antureilla Caruna on voinut tarkkailla muun muassa ilmajohdoille kasautuneen lumen, jään ja huurteen määrää sekä sitä, kuinka alas linja on taipunut. Antureiden kautta selviää myös se, kuinka pian on tarve käydä paikan päällä poistamassa lunta.  

Antureiden avulla saadaan käyttöön ennakoivaa tietoa, pienennetään hiilijalanjälkeä ja mahdollistetaan nopeampi reagointi ongelmatilanteisiin, eli päästään oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.

Lue lisää Digitan IoT-ratkaisuista sähköyhtiöille täällä

Tutustu muihin IoT-artikkeleihimme