IoT-laitteiden ja -palveluiden rooli vesivuotojen havaitsemisessa ja estämisessä

Vesivuodot ovat merkittävä haaste niin globaalisti kuin myös Suomessa kunnallisella tasolla. Vesivuodot aiheuttavat suuria vahinkoja ympäristölle sekä taloudelle. Vuotoja voi syntyä missä tahansa veden matkan varrella aina säiliöistä sisävesijohtoihin ja -putkiin. Vesivuodot maksavat aikaa, rahaa, resursseja sekä litratolkulla käyttökelpoista vettä. 

Internet of Things (IoT) -teknologia tarjoaa ratkaisuja vanhentuneille menetelmille vesivuotojen havaitsemisessa. IoT-teknologioiden kehitys on mahdollistanut mittaamisen paristokäyttöisillä sensoreilla, jotka kommunikoivat hyvinkin pitkiä matkoja langattomasti. Tässä artikkelissa kerromme, kuinka modernien IoT-vesihuoltopalveluiden avulla vesiyhtiöt voivat tehostaa vuotojen havaitsemista ja näin nopeuttaa korjaustoimia merkittävästi. 

Perinteisten menetelmien haasteet vikojen paikantamisessa 

Vesivuodot ovat haastavia havaita ajoissa, erityisesti silloin, kun ne sijaitsevat veden matkan varrella syrjäisissä ja vaikeasti saavutettavissa paikoissa. Perinteiset menetelmät vesivahinkojen havaitsemisessa ovat kuormittavia prosesseja. Nämä voivat johtaa merkittäviin viiveisiin vuotojen havaitsemisessa ja korjaamisessa, mikä todennäköisesti aiheuttaa lisävahinkoja ja veden hukkaamista. Säännölliset manuaaliset tarkastukset, turhat ajokilometrit sekä mittausprosessit voivat tulla hyvin kalliiksi. Digitalisaation avaama suora näkymä vesiverkostoon on merkittävä etu perinteisiin menetelmiin verrattuna. 

IoT-laitteiden rooli vuotojen havaitsemisessa 

IoT-laitteet, kuten älykkäät anturit ja mittauslaitteet, ovat nykypäivänä avainasemassa vesivuotojen havaitsemisessa. Reaaliaikainen seuranta ja mobiililaitteilla toimivat hälytykset mahdollistavat nopean reagoinnin vuototilanteisiin. 

IoT-anturit voidaan sijoittaa vesiverkostoon strategisiin pisteisiin, missä ne jatkuvasti seuraavat veden virtausta sekä painetta. Älykkäät vedenmittausanturit tunnistavat esimerkiksi veden kulutuksen äkillisen kasvun tai poikkeavasti vuotavan veden. Ne pystyvät kertomaan, kuinka paljon vahinkoa vesivuoto on jo aiheuttanut. Laitteet välittävät poikkeamista tiedon verkkoyhtiön valvontajärjestelmään heti tämän ilmetessä. 

Mittaussensoriratkaisu voi toimia paristokäyttöisesti riittävän monta vuotta – itsenäisesti ja huoltovapaasti.

Kokonaisvaltaiset palvelut IoT-laitteiden tukena 

IoT-laitteiden ja -antureiden lisäksi kokonaisvaltaiset IoT-palvelut ovat tärkeässä roolissa vesivuotojen havaitsemisessa ja hallinnassa. Näitä ovat mm. pilvipohjaiset alustat ja asiantuntijoiden tuki. Pilvipohjaiset alustat keräävät, analysoivat ja visualisoivat IoT-laitteiden tuottamaa dataa sen käyttäjälle. Vedenkulutuksen ennustamisessa ja analysoinnissa data toimii yhtenä tehokkaimmista työvälineistä. Pilvipohjaiset alustat esittävät reaaliaikaista tietoa vuototilanteesta ja antavat verkkoyhtiöille tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi mobiililaitteista käsin.

Samoilla IoT-ratkaisuilla voidaan mitata ja seurata monenlaisia asioita, ja tietoa on helppo viedä eri järjestelmiin. Tällöin ei rajoituta yhteen ratkaisuun ja kerättyä dataa päästään hyödyntämään monipuolisemmin.

Tähtäimessä on ennakoiva kunnossapito, jonka avulla voidaan havaita hitaasti kehittyvät häiriöt ja dataa pystytään keräämään ja infran kuntoa mittaamaan aiempaa useammista paikoista. Sensorien keräämää tietoa muokkaavat ja jalostavat ohjelmisto- ja pilvipalvelut ovat ensiarvoisen tärkeitä. Esimerkiksi sadanta- tai säätietoja voidaan viedä järjestelmiin ja hyödyntää entistä monipuolisemmin.

Kustannustehokkuus ja ympäristöystävällisyys 

Kun vedenkulutusta pystytään reaaliajassa etäluettavien mittareiden avulla seuraamaan, tulee vedenkulutuksesta vastuullisempaa. Prosessit ovat hallittavimpia ja virtaviivaisempia, mikä säästää ihmisten resurssien lisäksi myös luontoa. IoT-pohjaiset ratkaisut optimoivat vedenjakelun, mikä vähentää energiankulutusta ja vedenpaineen tarvetta. Tällä tavoin vesiyhtiöt voivat suoraviivaisesti puuttua turhaan vedenkulutukseen ja ehkäistä ympäristövaikutuksia. 

Digitan OmaVesi-palvelu tehostamassa vesihuoltoa 

Digitan OmaVesi-palvelu on pilvipalveluna toimiva etäluettavien vesimittarien lisäpalvelu, jonka avulla voidaan yhdellä silmäyksellä seurata päävesimittarien vedenkulutusta niin tunti-, vuorokausi-, viikko, kuukausi- tai vaikka vuositasolla. OmaVesi-palvelun avulla voidaan arvioida tarvittaessa myös vedenkulutuksen kustannukset ja siirtää mittarilukemat suoraan laskutukseen. Palvelun keräämästä datasta näkee päävesimittarin statuksen ja saa suoraan kartalla näkyviä hälytyksiä putkien vuodoista tai jäätymisvaarasta, takaisinvirtauksesta tai asetetusta rajasta poikkeavasta vedenkulutuksesta.  

OmaVesi-palvelu ehkäisee vedenhukkaa sekä mahdollisia pitkittyneitä vahinkoja vesihuollon koneistoissa. Toimimme avaimet käteen -periaatteella, jolloin olemme yrityksen kumppanina aina prosessin alusta sen kehittämiseen asti.  

Lue lisää Digitan OmaVesi-palveluista täällä

Mona Miettinen
Myyntipäällikkö, IoT

Tutustu IoT-artikkeleihimme