Nämä 4 asiaa jokaisen vesihuollon ammattilaisen tulisi tietää 

Vesihuolto digitalisoituu vauhdilla. Digitalisaatiolla voidaan saavuttaa paitsi tehostamistoimia myös merkittäviä kustannussäästöjä. Yrityksille ja kuluttajille kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen tähtäävät toimenpiteet ovat entistä tärkeämpiä, joihin myös vesihuoltolaitosten tulee olla valmis vastaamaan. Vesilaitokset ovat kuitenkin eri vaiheissa digitalisaatiota. Johtajana saatat miettiä, miten prosesseja voitaisiin tehostaa kustannuksia ja ympäristöä säästäen, kuitenkaan tinkimättä asiakaskokemuksesta. Digitan LoRaWAN –verkkoon pohjautuvilla etäluettavilla IoT-ratkaisuilla voidaan saavuttaa huomattavia tuloksia liiketoiminnalle ja samalla ennaltaehkäistä yleisiä vesihuoltoon liittyviä ongelmia.  

IoT (Internet of Things) on osa yritysten digitalisaatiota, joka tukee kestävää kehitystä ja vastuullisuutta. Etäluettava veden mittaaminen antaa reaaliaikaisen näkymän vesiverkostoon ja sitä kautta auttaa yhtiötäsi paitsi vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa myös tarjoaa mittavia säästöjä. Tämä artikkeli sisältää neljä asiaa, jotka jokaisen vesihuollosta vastaavan tulisi tietää IoT –ratkaisujen hyödyistä vesihuollolle. 

1. Resurssiviisasta toimintaa ja kustannusten minimointia

IoT-teknologia tuo konkreettisia ja kustannustehokkaita parannuksia liiketoimintaan. Vesihuollossa tätä voidaan toteuttaa IoT-teknologiaan tukeutuvien etäluettavien älymittareiden avulla. Digitan LoRaWAN-verkko kattaa koko Suomen mahdollistaen kustannustehokkaan tiedonkeruun infrastruktuurista. Verkon keräämä data voidaan tuoda osaksi operatiivista liiketoimintaa Digitan kumppaneiden paikkatietoratkaisujen avulla. 

Kun vesihuoltoyhtiö vaihtaa mittarinsa etäluettaviksi tulee yhtiön toimintojen tiedonkeruusta ja analysoinnista ketterämpää. Vesihuoltoyhtiösi johto saa aivan uudenlaisen pohjan päätöksenteolle, kun prosesseista tulee etäluvun ansiosta hallittavampia ja resursseja säästäviä sekä sitä kautta kustannustehokkaampia. Kun tiedonkeruuta täydennetään Digitan kumppaneiden paikkatietojärjestelmän analytiikkakyvykkyyksillä, voidaan IoT:n massiivinen datavirta muuttaa arvokkaaksi liiketoimintatiedoksi. Reaaliaikaiset näkymät verkko-omaisuuden tilasta mahdollistavat resurssiviisaan toiminnan ja riskien sekä kustannusten minimoinnin.   

2. Digitan OmaVesi –palvelu lisää toimintavarmuutta

Vesilaitokset hallinnoivat maantieteellisesti hyvin laajoja alueita aina hajautuneista valuma-alueista, kaupunkialueisiin ja maaseutuun sekä monimutkaisiin maan pinnalla ja alla oleviin omaisuuspohjiin. Näin laajalle alueelle jakautuvat elementit tarjoavat paljon mahdollisuuksia, mutta myös haasteita esimerkiksi vesihuoltoverkkojen kunnostukseen ja vedenkulutuksen seurantaan liittyen.  

IoT-teknologia hyödyttää yhtiösi vesihuoltoverkkojen seurantaa, sillä vedenkulutusta voi seurata etäluettavien vesimittarien ansiosta reaaliajassa. Toimintavarmuutta vesihuoltoyhtiölle lisää Digitan pilvipalveluna toimiva OmaVesi-palvelu, jonka kautta päävesimittarien statusta ja vedenkulutusta voi seurata tunti-, vuorokausi-, viikko, kuukausi –tai vuositasolla. Palvelusta voi myös arvioida vedenkulutuksen kustannuksen ja siirtää mittarilukemat suoraan laskutukseen.  

Kaikki tarvittavat tiedot, kuten hälytykset putkien vuodoista, jäätymisvaarasta, takaisinvirtauksesta tai asetetusta rajasta poikkeavasta vedenkulutuksesta näkyvät palvelussa olevasta kartasta. Lisäksi OmaVesi tarjoaa myös jatkoa varten tietoa muista verkostoon sijoitetuista mittauskohteista, kuten virtaus- ja paineantureista. 

Lue lisää OmaVesi –palvelusta täältä. 

3. Laadukas vesihuoltotieto parantaa palveluidesi laatua

IoT-laitteiden ja palveluiden avulla yhtiösi vesihuoltotiedon laatu paranee merkittävästi, jolloin voi keskittyä entistä paremman palvelutason tarjoamiselle asiakkaille. Sen lisäksi, että etäluettavien laitteiden avulla laskutusta ei tarvitse arvioida, vaan kaikki tiedot perustuvat reaaliaikaiseen dataan, yhtiösi saa sekä pöytälaitteella kuin mobiilisti toimivasta OmaVesi-palvelusta tietoa asiakkaiden vedenkulutuksesta ja ongelmatilanteista. IoT-ratkaisujen avulla voidaan esimerkiksi minimoida hukkaveden määrää, kun nähdään mihin hukkavesi valuu ja paikallistaa piilovuodot ennen suurempien vuotojen syntymistä. 

Vesihuollon digitalisoinnin ansiosta vesihuoltoyhtiön laatu nousee täysin uudenlaiselle tasolle. Digitan tavoitteena on digitalisoida kaikki Suomen käytössä olevat noin neljä miljoonaa vesimittaria tiiviissä yhteistyössä älykkäiden vesimittareiden maahantuojien, jakelijoiden ja järjestelmätoimittajien kanssa.  

4. Vesihuollon digitalisaatiota ei tarvitse tehdä yksin

Jokaisen vesihuoltoyhtiön, myös pienempien vesilaitosten, kannattaa hypätä digiloikkaan viimeistään nyt. Vesilaitokset ovat hyvin eri vaiheissa digitalisoitumista. Sinunkin yhtiösi on saattanut jo vaihtaa kaikki vesi- ja kaukolämpömittarit etäluettaviksi tai jopa antanut kuluttajille pääsyn heidän omiin vedenkulutustietoihinsa tai vastaavasti voit olla vasta aivan alussa digitalisoitumisen kanssa.  

Veden etäluenta on arkipäivää – Digitassa sitä on tehty jo vuosia. Yhtiösi ei joudu toteuttamaan digitalisaatiota suinkaan yksin, vaan Digita on tukena uusiin palveluihin siirtymisessä projektin ensimetreiltä saakka. Kun IoT-laitteet ja palvelut on saatu käyntiin, palvelee asiakaspalvelu jatkuvana tukena missä tahansa palveluiden käyttöön liittyvissä haasteissa ja kysymyksissä. 

Tutustu Digitan palveluihin vesiyhtiöille tästä

Kiinnostaisiko sinua kuulla lisää, kuinka vesihuollon digitalisointi voisi helpottaa juuri sinun yhtiötäsi?

Ota yhteyttä:

Mona Mietinen
Myyntipäällikkö, IoT
+358 400 721 700
mona.miettinen@digita.fi

Katso asiakasreferenssivideomme:

Tutustu IoT-artikkeleihimme