Miten IoT parantaa paloturvallisuutta?

Pelastuslain uudistuksen myötä taloyhtiöiden vastuu palovaroittimista on kasvanut merkittävästi. Vuoden 2024 alussa voimaan tullut lakimuutos velvoittaa kiinteistöjen omistajat huolehtimaan siitä, että jokaisessa asuinhuoneistossa on asianmukaisesti hankitut ja toimivat palovaroittimet. Tämä koskee sekä verkkovirtaan kytkettyjä että paristokäyttöisiä malleja. Siirtymäaikaa muutokselle on kaksi vuotta.

Muutos on osa laajempaa pyrkimystä parantaa asuinrakennusten paloturvallisuutta, sillä isosta osasta asuntoja puuttuu edelleen palovaroitin kokonaan tai asennetut varoittimet eivät ole toimintakunnossa.

Mitä muutos käytännössä tarkoittaa taloyhtiöiden näkökulmasta? 

Palovaroittimien kunnossapitovastuu tulee jatkossa olemaan taloyhtiöillä ja lakimuutos koskee kaikentyyppisiä palovaroittimia ja erityisesti kerros- ja rivitaloyhtiöitä, joissa palovaroittimen puuttuminen tai toimimattomuus vaikuttaa myös naapuriasuntojen paloturvallisuuteen. 

Taloyhtiöiden on huolehdittava siitä, että kaikissa asunnoissa on riittävä määrä asianmukaisesti toimivia palovaroittimia. Lisäksi tulee myös huolehtia palovaroittimien kunnosta tarkastamalla ne säännöllisesti ja vaihtamalla paristot tarvittaessa, myös sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimien varaparistot. Huoneiston haltijalla säilyy edelleen velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan vioista tai puutteista viipymättä taloyhtiölle. Käyttöikänsä päässä olevat palovaroittimet tulee vaihtaa taloyhtiön toimesta. 

Varautuminen lakimuutoksen mukanaan tuomiin vastuisiin kannattaa ottaa taloyhtiössä käsittelyyn ajoissa, sillä muutoksen suunnittelu ja toteuttaminen vie aikaa ja vaatii selvitystyötä. Taloyhtiön budjetissa on hyvä varautua myös lisäkustannuksiin.

IoT mahdollistaa älykkään paloturvallisuuden 

Esineiden internet (IoT, Internet of Things) on mullistamassa palohälytysteknologiaa. IoT-laitteet eivät ainoastaan ​​avaa tietä paloturvallisuusalan kehitykselle, vaan ne myös helpottavat lakiuudistuksen toimeenpanoa taloyhtiöille ja kiinteistön omistajille. Digitan maan kattava LoRaWAN-teknologiaan perustuva IoT-verkko tarjoaa toimivan alustan esineiden internetin sovelluksille, joissa vaaditaan kustannustehokasta ja luotettavaa tiedonsiirtoa. IoT-ratkaisuja voidaan hyödyntää mm. vesihuollossa, kiinteistöjen olosuhdeseurannassa, sähköverkkojen kunnonvalvonnassa sekä digitaalisissa palovaroittimissa. 

Palovaroitin, joka on kytketty IoT-verkkoon, on langaton, etäluettava ja reaaliaikainen laite. Sen avulla ylimääräisiä huoltotarkastuksia ei tarvitse tehdä paikan päällä, mikä vähentää tarkastuksista aiheutuvia kustannuksia ja tehostaa huoltotoimenpiteitä. IoT-verkossa toimiva palovaroitin on kustannustehokkaampi ratkaisu kiinteistön omistajille ja vuokraajille. Lisäksi se selkeyttää osaltaan tulevan lain vastuukysymyksiä omistajan huolto- ja kunnossapitovastuusta.

Etäluettavien palovaroittimien asentaminen ei ainoastaan tarjoa mahdollisuutta noudattaa uutta lainsäädäntöä vaivattomammin, vaan se myös mahdollistaa ennakoivan toiminnan jatkossa. Kiinteistöt voivat helposti varmistaa, että palovaroittimet ovat aina toimintakunnossa.

Digitan yhteistyökumppaneidensa kanssa tarjoamat IoT-ratkaisut edustavat turvallisempaa tulevaisuutta kiinteistöjen paloturvallisuuden hallinnassa. Ole yhteydessä meihin ja ota askel kohti älykkäämpää paloturvallisuutta!

Tutustu IoT-artikkeleihimme