Muuntamoiden turvallisuus ja olosuhteet

Sähkömuuntamoiden olosuhteet voivat vaikuttaa merkittävästi laitteistojen elinikään ja turvallisuuteen. Energiatehokkaat muuntajat eivät lämmitä ympäristöään entiseen tapaan, tehden kosteudenhallinnasta entistä tärkeämpää. Epänormaali muuntajan tai ympäröivän ilman lämpötilan nousu voi olla merkki kehittyvästä viasta laitteistossa.

Muuntajan valuma-altaan täyttyminen voi aiheuttaa riskin ympäristövahingosta. Puistomuuntajan ovien lukituksen pettäminen inhimillisen virheen, työkoneen törmäyksen tai ilkivallan vuoksi voi aiheuttaa vaaratilanteen sivullisille.

 

Digitan ratkaisut ja asiakashyödyt

  • Muuntajan pintalämpötilaa seuraamalla voidaan tunnistaa kehittyviä vikoja ennakoivasti
  • Puistomuuntamon ilman lämpötilaa ja kosteutta seuraamalla voidaan tunnistaa laitteistojen elinkaarta lyhentäviä olosuhteita
  • Öljyn valuma-altaan valvonnalla voidaan tunnistaa altaan täyttyminen

Sähkökaappien turvalliset olosuhteet

Sähkönjakokaappien tarkastuskäyntejä tehdään tyypillisesti harvakseltaan, minkä johdosta vikojen tai vaaratilanteiden havaitsemiseen saattaa mennä pitkäkin aika. Jakokaapit sijaitsevat usein alueilla, joissa liikkuu paljon ohikulkijoita. Kaapin rakenteet saattavat vioittua esimerkiksi lumiauran törmäyksen johdosta, jolloin laitetilan rakenteellinen eheys voi aiheuttaa mahdollisen vaaratilanteen sivullisille. Kosteuden kertymisen myötä komponentit voivat hapettua, mikä lyhentää komponenttien elinikää. Myös vedenpinnan ennakoimaton nousu voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Digitan ratkaisut ja asiakashyödyt

IoT-sensorit mittaa jakokaapin lämpötilaa ja kosteutta, auttaen havaitsemaan olosuhteiden muutokset ja aloittamaan korjaustoimet nopeasti.

  • Nopea palautuminen häiriötilanteesta
  • Kustannustehokkaampi huoltotoiminta
  • Ulkopuolisten turvallisuus
  • Kattavampaa tietoa laitteiden elinkaaren arvioimiseksi

Asiantuntijat apunasi

Pyry Puntari
Myyntipäällikkö, IoT
Juho Poikolainen
Myyntipäällikkö, IoT