Pylväserottimien tila

Sähköverkon viankorjaustilanteissa tieto katkaisijan asennosta on usein huoltomiehen toiminnan ja ilmoituksen varassa. Laajoja korjaustöitä vaativien myrskyjen ja muiden häiriöiden yhteydessä on tärkeää pystyä säilyttämään tarkka ja ajantasainen tilannekuva katkaisijan tilasta kaikkialla sähköverkossa.

Digitan ratkaisut ja asiakashyödyt

IoT-sensori tunnistaa pylväserottimien tilan, mikä mahdollistaa toisen varmistavan lähteen erottimen tilatiedolle huoltomiehen ilmoituksen lisäksi.

  • Tarkka ja ajankohtainen tilannekuva
  • Työturvallisuuden parantaminen
  • Käyttötoiminnan tehostaminen

Pylväiden ja mastojen kaltevuuden valvonta

Erityisesti sähkölinjojen kulmapylväät voivat olla riskialttiita kaatumiselle, mikäli pylväiden tuenta vikaantuu tai maaperässä tapahtuu muutoksia. Myrskyjen, sateiden ja muiden sään ääri-ilmiöiden yleistyminen lisää infrastruktuurin kuormitusta entisestään.

Digitan ratkaisut ja asiakashyödyt

IoT-sensorilla voidaan valvoa sähkönsiirtolinjan kulmamastoja ja tunnistaa pienetkin muutokset niiden kaltevuudessa. Tämä mahdollistaa varhaisen reagoinnin kehittyviin ongelmiin.

  • Ennakoiva kunnossapito
  • Turvallisuuden parantaminen

Muuntajien lämpötilan valvonta

Sähköverkon viankorjaustilanteissa tilatieto kaukokäytettävissä erottimissa voi olla väärässä mekaanisen vian vuoksi. Laajoja korjaustöitä vaativien myrskyjen ja muiden häiriöiden yhteydessä on tärkeää pystyä säilyttämään tarkka ja ajantasainen tilannekuva erottimien tilasta kaikkialla sähköverkossa.

Digitan ratkaisut ja asiakashyödyt

 

  • Ennakoiva huolto minimoi sähkönjakelun keskeytykset ja lisää asiakastyytyväisyyttä

IoT-teknologian hyödyntäminen sähköverkon mittaustiedon keräämisessä

Antikainen, Konsta (2019)

Suur-Savon Sähkön IoT- ja tietoliikenneasiantuntija Konsta Antikainen tutki AMK-opinnäytetyössään IoT-teknologian hyödyntämistä sähköverkon mittaustiedon keräämisessä ja käytännön työnä kehittää ratkaisu Järvi-Suomen Energian sähköverkossa sijaitsevien 1 kV:n katkaisijoiden valvontaan IoT-teknologiaa hyödyntäen.

Tutustu opinnäytetyöhön

Asiantuntijat apunasi

Pyry Puntari
Myyntipäällikkö, IoT
Juho Poikolainen
Myyntipäällikkö, IoT