Antennsystem

Digita sänder tv-kanaler på UHF-frekvenser i kanalknippena A, B, C, D, E och F. För UHF-mottagning krävs en UHF-antenn.

Småhus

Om du bor i ett egnahemshus och äger en modern fungerande UHF-antenn och det inte har funnits några problem med tv-mottagningen, finns det vid övergången till HD sannolikt inget behov av att byta antenn.

Om det förekommer upprepade störningar i tv-mottagningen lönar det sig att kontakta en professionell antennentreprenör. Entreprenören kan med hjälp av mätinstrument fastställa den bästa antennplatsen, mottagarriktningen och vad som krävs av antennanläggningen. Installation av antenner på egen hand rekommenderas inte.

Det är också viktigt att komma ihåg att antennsystem, liksom andra system i hemmet, kräver underhåll. Läs Suomen antenni- ja teleurakoitsijaliitto ry:s antennguide (på finska) Pientalon Antenniopas.

Fastigheter med gemensam antenn

I fastigheter med gemensam antenn är det också bra att försäkra sig om att fastighetens antennsystem är i ordning. Det lönar sig att kontakta disponenten eller husbolagets styrelse i saken. Disponenten får bäst information om antennsystemets funktion i samarbete med en professionell antenninstallatör.