Frågor och svar

Vad kommer övergången till HD att innebära för TV-tittaren?

Högupplösta sändningar ger en ljusare och mer livfull färgvärld och en mer exakt bild. Övergången till HD kommer att öka antalet högupplösta kanaler i antenn-tv-nätet.

I takt med att antalet smarta TV-enheter växer, ökar också antalet enheter som är anslutna till internet. Internetanslutna enheter berikar tittarnas tv-upplevelse med ytterligare hybrid-tv-tjänster.

Vad handlar övergången till HD om?

I antenn-tv-nätet övergår man från våren 2025 till att enbart använda DVB-T2-sändningsteknik. Den nya sändningstekniken möjliggör ett större utbud av HD-program också för hushåll som tittar på tv via antenn-tv-nätet.

Kabelnäten kommer också att sluta distribuera fritt tillgängliga SD-kanaler med standardupplösning.

Vad är tidsplanen för övergången till HD?

I Finland pågår en övergång till HD, vilket innebär att tv-sändningarna efter en stegvis övergångsperiod endast kommer att sändas med högupplösningskvalitet. Standardsändningar, dvs. SD-sändningarna, upphör först hos Yle våren 2025 och under sommaren också i andra tv-kanaler i Finland.

Vad måste jag göra för att kunna fortsätta att titta på TV?

Vid övergången ska man säkerställa att den egna mottagaren är uppdaterad, dvs. att den kan ta emot HD-sändningar. Om man i ett antennhushåll redan nu kan se Yles HD-sändningar, är mottagaren HD-kompatibel. Om du bor i ett våningshus och är osäker på om din tv är ansluten till antennätet, kontakta disponenten.

I takt med att antalet smarta TV-enheter växer, ökar också antalet enheter som är anslutna till internet. Internetanslutna enheter berikar tittarnas tv-upplevelse med ytterligare hybrid-tv-tjänster.

Hur vet jag om jag tittar på TV via antenn- eller kabelnätet?

Om du bor i ett egnahemshus eller något annat småhus och du har på taket en traditionell antenn, tar du sannolikt emot tv-sändningar via antenn-tv-nätet. Om du bor i ett våningshus eller i något annat husbolag lönar det sig att fråga disponenten.

Vilka HD-kanaler visar antenn-TV-nätet?

Du kan på vår webbplats se de HD-kanaler som för närvarande är tillgängliga via antenn-TV-nätet.

Kommersiella programföretag bestämmer själva sebarhetsområdena för sina kanaler, så alla kanaler visas inte i alla områden. Vid övergången till HD ökar utbudet av HD-kanaler.

Påverkar övergången till HD betalkanalerna?

Det spelar ingen roll om du redan tar emot betal-TV-kanaler. Betal-TV-kanalerna i antennätet sänds redan nu enbart med DVB-T2-sändningsteknik.

Vilken typ av TV-mottagare ska jag skaffa?

Om du planerar att köpa en ny tv-apparat inom en snar framtid, se till att mottagaren, dvs. tv-apparaten eller digitalboxen, har en HD-mottagare. Nästan alla nya tv-apparater som säljs i Finland har en sådan, men det lönar sig att kontrollera saken med försäljaren.

Måste jag byta antennsystem?

Det finns ingen anledning att byta ut en traditionell antenn om du har en modern UHF-antenn som har fungerat felfritt och det inte har förekommit några störningar vid mottagningen och tittandet av antenn-tv-sändningar.

Var kan jag få hjälp med HD?

Vid problem med tv-apparater och digitalboxar och i frågor som gäller installationer betjänar säljare, tillverkare och importörer av apparaten dig. Information om störningar i antennnätet finns på vår webbplats. Vår konsumenttjänst Digita Info är öppen vardagar kl. 8.00–20.00. Via e-postadressen info@digita.fi och per telefon 020 411 7676. Samtal är avgiftsbelagda.

I frågor som gäller antennmottagning och antennsystem lönar det sig för den som bor i egnahemshus att kontakta en professionell antenninstallatör; i våningshus eller i ett annat husbolag disponenten. Vi samarbetar med DigitaPRO-nätverket. Lokala installatörer hittar du här.

Övergången till HD