HD-mottagare

När du köper en ny mottagare, se till att mottagaren, dvs. tv:n eller digitalboxen, har en DVBT2-tuner. De flesta nya tv-apparater som säljs i Finland har en sådan, men du kan se närmare uppgifter om varje modell på webbplatsen https://testatutlaitteet.fi/.

Genom att ansluta din tv till internet får du tillgång till hybrid-tv-tjänster.

Hybrid-tv berikar tittarupplevelsen genom att införa internets interaktiva egenskaper också i tv. Hybrid-tv kräver en tv som uppfyller HbbTV-standarden för att fungera. Tjänsterna fungerar i de flesta smarta tv-apparater från 2014 och senare. Mer information om mottagare finns på webbplatsen https://www.digita.fi/antennitv/hybriditv/vastaanottimet/

Sakkunniga försäljare redogör närmare för produkternas egenskaper.

Hybrid-tv-tjänster fungerar utöver i Digitas antennnät också i alla större kabelnät.