IoT:n läpimurto on muuttanut langatonta digitaalista tiedonsiirtoa sähkönkulutuksen etälukumittauksessa ratkaisevasti. Nyt ennakoivaan kunnonvalvontaan käytettävien antureiden kustannukset ovat pudonneet murto-osaan aiemmasta ja samaan aikaan moderni LoRaWAN-verkko on mahdollistanut datan siirtämisen huoltovapaasti ja pitkiltä kantomatkoilta. Tänä päivänä päästäänkin mittaamaan useita paikkoja, joita aikaisemmin ei ole ollut mahdollista mitata riittävän kustannustehokkaasti.

Carunan ja Digitan pilotti luo turvaa espoolaisille

Carunalla ja Digitalla on Espoossa käynnissä pilottiprojekti, jonka puitteissa testataan muuntamoiden ja jakokaappien turvallisuuden parantamista. Carunan kunnossapitopäällikkö Petteri Palmumaa on ollut tyytyväinen pilottiprojektin kulkuun.

”Tutkimme pilotissa, miten anturiteknologia auttaa meitä tarkistamaan muuntamoiden ja jakokaappien tilan: onko ovi jäänyt auki, onko lumiaura kolhaissut vahingossa ja niin edelleen. Normaalisti  tarkastusten välillä voi kulua jopa vuosia, joten IoT:n avulla pääsemme ratkaisevasti parempaan seurantaan. Aloitimme pilotin kesällä 2020 muutamassa kohteessa, joista olemme edenneet loppuvuoden aikana laajemmalle alueelle. Anturit ja LoRaWAN-verkko ovat toimineet hyvin, ja olemme olleet kaikin puolin tyytyväisiä ja jopa positiivisesti yllättyneitä testituloksista. Pilotin johtopäätösten vetämisen jälkeen edessä voi hyvin olla jatkolaajennus”, Palmumaa kertoo.

Muuntamoiden ja jakokaappien etävalvontaan LoRaWAN-verkon avulla kytkeytyy Palmumaan mukaan useita konkreettisia hyötyjä, joita aiemmin ei olut mahdollista saavuttaa:

”Turvallisuusaspektien lisäksi myös ajan ja kustannusten säästö valvonnassa ovat keskeisimpiä hyötyjä. Lisäksi voimme tarkkailla komponenttien elinkaarta, lämpötilaa ja kosteutta luodaksemme mahdollisimman suotuisat ympäristöolosuhteet. Veden kertyminen muuntamon pohjalle voidaan havaita nopeasti ja eliminoida sen aiheuttamaa korroosiota. Kuumassa auringonpaahteessa akkujen elinikä myös alenee helposti – nyt pääsemme siihenkin halutessamme kiinni”, Palmumaa luettelee havaintojaan.

Tulevaisuuden visio perustuu datan keräämiseen ja hyödyntämiseen

Palmumaa muistuttaa, että useat sähköyhtiöiden mittaamiseen ja katkaisintoimintoihin liittyvistä perustarpeista on kyetty kattamaan jo edellisen sukupolven teknologialla. Nyt kustannustehokkaalla ja luotettavasti toimivalla koko valtakunnan kattavalla anturi- ja tiedonsiirtotekniikalla voidaan kuitenkin tuottaa uusien sovelluskohteiden kautta valtavasti dataa, ja dataa yhdistämällä rikastaa kokonaiskuvaa sähköyhtiön toimintakentästä. Tätä varten vaaditaan kuitenkin vielä kehitystyötä, jotta suuri datamäärä pystytään käsittelemään automaattisesti ja muuntamaan helposti tulkittavaan muotoon.

”Carunan 700.000 asiakkaasta ja 90.000 km:n ympäri Suomen ulottuvasta jakeluverkosta kertyy jättimäinen määrä dataa. On itsestään selvää, että tuollaisen datamäärän käsittelyn pitää olla automaattista, jotta sitä pystytään hyödyntämään arjen toiminnassa. Kun data saadaan käsitellyksi helposti tulkittavaan muotoon, saadaan aikaan hyvä kokonaiskuva ja voidaan analysoida muutostrendejä koko vuoden ajalta tai pidemmältäkin jaksolta”, Palmumaa toteaa lopuksi.