Kuvassa vasemmalta Jari Karhu, Ossi Ilveskoski, Jani Saari ja Juha Ourila.

Digitan tv-tiimi esittäytyy – ”Digitan tulevaisuuden tv-palveluille riittää kysyntää markkinoilla”

Digitan tv- ja videojakelupalveluiden liiketoimintapäällikkö Jani Saari aloitti työt Digitassa 2000-luvun alkupuolella. Lähes 20 vuotta talossa ollutta Saarta houkutteli Digitan toiminnan uutuus. ”Suomessa oli juuri alkanut maanpäälliset digitaaliset tv-lähetykset ja minua kiehtoi päästä mukaan yritykseen, joka kehitti ja toi jotain uutta isolle joukolle ihmisiä”. Tv-lähetysten suhteen tilanne oli melko erilainen verrattuna nykypäivään, mutta asiakkaiden tv-palveluiden kokonaisuuden kehittäminen on edelleen Digitan toiminnan keskiössä.

Saaren työnkuva Digitassa on laaja-alainen. Hänen tehtävänkuvaansa kuuluu asiakkuuksien hoitoa ja muiden myyjien apuna toimimista muun muassa AntenniTV-jakelun sekä Media Gateway-palveluiden teknisiin asioihin liittyen. ”Tavallinen päiväni koostuu usein asiakkaiden kanssa pidettävistä palavereista sekä Digitan palveluiden ja toiminnan kehittämisestä yhdessä kollegoiden ja asiakkaiden kanssa”, sanoo Saari.

Kehitys ja kehittäminen kuvaavat Digitan toimintaa oivallisesti. Digitan tv-palveluiden tavoitteena on kehittyä jatkuvasti. tv-palvelut kehittyvät edelleen ja niihin liittyvien palveluiden, esimerkiksi HybridiTV:n myötä katsojien kokemukset AntenniTV-lähetyksistä laajenevat. Tv-palveluiden lisäksi asiakkaille tarjotaan myös entistä enemmän kokonaisvaltaisempia palveluita.

Digita pyrkii toiminnassaan helpottamaan asiakkaidensa arkea. ”Asiakkailla on mahdollisuus saada kaikki tv-jakeluun liittyvä yhdeltä luukulta”, kertoo Saari. Digitan kautta uusille aloittaville asiakkaille tarjotaan tukea tv-toiminnan aloittamiseen. Asiakkaalle tehdään asiat helpoksi siten, että he voivat keskittyä vain omaan ydinosaamiseen ja Digita hoitaa tv-kanavien jakelun.

Digitan maksu-tv-liiketoiminnasta vastaava johtaja Ossi Ilveskoski aloitti Digitassa kolmisen vuotta sitten. Ossi kertoo tulleensa Digitalle alun perin hoitamaan tv-liiketoiminnan nimettyjä asiakkuuksia, mutta matkan varrella uppoutui maksu-tv-liiketoimintaan liittyvään projektiin, jonka parissa on nyt vierähtänytkin viimeiset reilut kaksi vuotta.

Ilveskoskelle asiakkaat ja heidän tyytyväisyytensä ovat lähellä sydäntä. ”Maksu-tv-liiketoimintaan liittyvät työtehtävät ovat moninaisia ja tyypillinen työpäiväni pitääkin sisällään kaikkea strategisesta suunnittelusta ja liiketoiminnan kehittämisestä, sisältösopimusneuvotteluihin ja tietenkin asiakkaidemme palvelemiseen. Kaikkein antoisinta työssäni on tyytyväiset asiakkaat”, kertoo Ilveskoski.

Ilveskosken mukaan Digitan tulevaisuuden tv-palvelut tulevat täyttämään kolme kriteeriä. Palvelut tulevat edelleen tavoittamaan isoja massoja. ”Isot ilmiöt halutaan kokea silloin kun ne tapahtuvat tai ne julkaistaan”, toteaa Ilveskoski. Ilveskoski kertoo myös, kuinka tv-palvelut eivät ole paikkasidonnaisia. ”AntenniTV-palvelut voivat myös kulkea mukanasi ja ne tulevat olemaan vuorovaikutteisia. HybridiTV-palveluilla katsoja voi vaikuttaa ohjelman kulkuun ja myös osallistua siihen”.

Digita on ainoa tv-palveluita tarjoava yhtiö Suomen markkinoilla, joka elää ja hengittää tv-palveluista. Digitalle on äärimmäisen tärkeätä, että sisällöntarjoajat ja katsojat ovat tyytyväisiä Digitan palveluihin. ”Meidän tulee tarjota asiakkaillemme maan laadukkainta palvelua, olivat he sitten kanavayhtiöitä tai maksu-tv-asiakkaita”, toteaa Ilveskoski.

Liiketoiminnan kehityspäällikkö Juha Ourila aloitti työt Digitassa reilu vuosi sitten. Ourila toimii liiketoiminnan kehittämisen parissa, mikä pitää sisällään niin tulevaisuuteen katsovia 5G broadcast-hankkeita kuin myös uusien tuotteiden kehittämistä ja b2b-markkinointiviestintää. Monipuolisissa työtehtävissä toimiva Ourila kertookin, kuinka Digitan tulevaisuuden tv-palveluille riittää kysyntää tulevaisuudenmarkkinoilla.

Ourilan vastuualueelle kuuluu myös data ja analytiikka. ”Työpäiväni koostuu eri hankkeiden edistämisestä itsenäisesti sekä niin sisäisistä palavereista kuin tapaamisista kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa”, kertoo Ourila.

Digita toimii ainoana lineaaristen broadcast-palveluiden tuottajana Suomessa. ”Digitan suurimpana erona muihin toimialoihin on se, että tv-verkko-operaattoritoiminta on vahvasti viranomaisreguloitua ja asiakkaita on lukumääräisesti vähän”, sanoo Ourila.

Jari Karhu kuuluu Janin kanssa Digitan tv-tiimin kokeneempaan kaartiin. Karhu aloitti työt Digitassa vuonna 2001. Karhu toimii liiketoimintapäällikkönä tv-tiimissä vastuualueenaan HybridiTV-mainonta. ”Päiväni kuluvat tv-tiimiläisten sekä asiakkaiden kanssa yhteistyötä tehden”, sanoo Karhu.

Digitan tv-palveluiden ydin on AntenniTV-jakelussa, niin sanotusti head-end palveluissa, kuvailee Karhu. Digitassa kehitetään myös täysin uusia palveluita tv-yhtiöille, millä uudistetaan tv:n käyttökokemusta mahdollistaen katselun osallistamisen niin ohjelmasisällöissä kuin mainonnassa.

Karhu kertoo Broadcast-tason korkean käytettävyyden tavan toimia ohjaavan tv-tiimiä kaikessa toiminnassa ja tämän seikan erottavan Digitan muista. ”Digitalaisia yhdistävä tekijä on kiinnostus laadukkaaseen viestinvälitykseen eli siihen, että voimme tarjota suomalaisille luotettavaa palvelua ja monipuolista katseltavaa ja kuunneltavaa maanlaajuisesti vuoden jokaisena päivänä”

Digitan tech-tiimi ratkoo ongelmia, luo uutta ja tekee mahdottomasta mahdollista

Teknisenä palvelupäällikkönä Digitassa työskentelevä Tommi Heikkilä toimii liiketoiminnan ja tekniikan välissä, vastaten nettijakelu- ja HybridiTV-alustapalveluiden kehittämisestä sekä näihin liittyvien projektien vetämisestä. ”Työpäiväni koostuvat muun muassa eri sidosryhmien kanssa kommunikoinnista ja palveluiden kehittämisestä ja toimittamisesta”, kuvailee 20 vuotta Digitassa työskennellyt Heikkilä.

Jimi Toivonen työskentelee tech-tiimissä palvelukoordinaattorina. Toivonen on työskennellyt Digitassa reilun vuoden verran maksu-tv-asiakaspalvelun ja asiakaspalvelun backoffice-toiminnan parissa. ”Ongelmien ratkominen on tekemisemme ytimessä”, kertoo Toivonen.

Palveluarkkitehti Lauri Autio työskentelee mielenkiintoisen analytiikan parissa liittyen muun muassa HybridiTV toimintaan. ”Tech-tiimiä yhdistää rautainen ammattitaito eri tehtäväalueilla”, toteaa pian kolme vuotta Digitassa viihtynyt Autio.

Lead Developerina eli johtavana palvelukehittäjänä työskentelevä Jonas Kostiainen on tech-tiimin uusin tulokas. ”Tulin Digitalle puoli vuotta sitten. Perehdyttämisen ohella olen päässyt HybridiTV:hen liittyviin projekteihin kiinni”, kertoo Kostiainen.

Paul Kumlin on työskennellyt tech-tiimissä suunnittelijana jo yli viisi vuotta. ”Työnkuvaani kuuluu muun muassa tv-järjestelmien suunnittelua”, sanoo Kumlin.

Johtava palvelukehittäjä Seppo Sormunen on viihtynyt Digitassa kaksi vuotta. Sormunen työskentelee ohjelmistokehitysprojektien parissa niiden suunnittelusta käytännön ohjelmointiin. ”Tech-tiimissä ratkomme ongelmia ja haluamme konkreettisesti luoda uutta”, kertoo Sormunen.

20 vuotta Digitassa työskennellyt Mika Sorsa toimii palvelun kehittäjänä tech-tiimissä. Monipuolisissa projektitöissä Digi-tv-palveluiden parissa työskentelevä Sorsa kertoo tech-tiimin tekevän mahdottomasta mahdollista.