Digita on työturvallisuuden maailman kärkeä 

Nolla tapaturmaa -foorumi jako jälleen keväällä 2024 työturvallisuuden tasoluokitukset jäsentyöpaikoilleen. Tämän vuoden hakukierroksella 108 työpaikkaa sai tunnustuksen. Digita saavutti tunnustuksen Tasolla I, Maailman kärjessä. 

”Työturvallisuuden edistäminen on suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista johtamista. Turvallisuusajattelu on kehittynyt yhä paremmalle tasolle Digitassa”, sanoo Digitan asiakaspalvelusta vastaava johtaja Elina Lehtomäki.

 ”Digitassa sairauspoissaoloon johtaneita työtapaturmia, kuten myös pienempiä haavereita on sattunut koko ajan vähemmän. Tilastoa tästä on vuodelta 2014 lähtien ja suunta on ollut oikea eli määrä vähentynyt. Tämä tarkoittaa sitä, että turvallisiin työskentelytapoihin, riskien arviointiin ja työn ennakkosuunnitteluun kiinnitetään enemmän huomiota. Samoin suojavarusteiden ja työkalujen kuntoon”, kertoo Lehtomäki. 

 ”Turvallisuushavaintoja on tullut tänä vuonna enemmän kuin yhtenäkään vuonna aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Tämä kertoo siitä, että paitsi omaan turvallisuuteen, myös työkavereiden ja kollegoiden turvallisuuteen halutaan kiinnittää enemmän huomiota”, iloitsee Lehtomäki. 

Myös ulkoisilta sidosryhmiltä on tullut ilmoituksia ja digitalaiset ovat tehneet ilmoituksia sidosryhmien tiloissa havaittuihin turvallisuuspuutteisiin. Nämä ilmoitukset lähetetään aina kiinteistön tai tilan haltijalle korjausehdotusten kera. 

Erilaiset sisäiset ja ulkoiset auditoinnit ja tarkastuskäynnit ovat saaneet työntekijät kiinnittämään enemmän tapaan, jolla työtä tehdään – vaikka työtahti on välillä tiukkakin. Myös kevään ISO45001 -auditoinnissa Kiwa Inspectan auditoijat kiinnittivät huomiota siihen, että etenkin mastotyöskentelyssä turvallisuusasiat otetaan Digitassa vakavasti. 

 

Mikä Nolla tapaturmaa -foorumi?

Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, joka motivoi ja rohkaisee työpaikkoja tavoittelemaan korkeaa työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tasoa.

Foorumissa jaetaan tietoa, parhaita käytäntöjä, ideoita ja materiaalia työpaikkojen avuksi. Jäseneksi voi liittyä jokainen työpaikka riippumatta työturvallisuuden lähtötasosta, toimialasta tai työpaikan koosta. 

Nolla tapaturmaa -foorumi tarjoaa jäsenyrityksille kattavan valikoiman ajankohtaista työturvallisuus- ja työhyvinvointiaineistoa. Foorumin kautta on hyvä kysellä apua tai ideoita työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseen sekä jakaa ajatuksia toisten työpaikkojen kanssa. 

Nolla tapaturmaa -foorumin toiminnan perustana on turvallisuuden nolla-ajattelu. Se tarkoittaa pitkäjänteistä sitoutumista sekä kokonaisvaltaista ja myönteistä suhtautumista työturvallisuuden, työterveyden ja työhyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen. 

Foorumilla on jäsentyöpaikkojen edustajista koottu ohjausryhmä. Toimintaa koordinoi Työterveyslaitos.