Tietosuojaselostetta on päivitetty 24.11.2022 alkaen. Uuteen versioon pääset tästä.

Rekisterin nimiDigita Info kuluttaja-asiakaspalvelu
YhteyshenkilöHead of SOC Tero Hänninen
YhteystiedotDigita Oy PL 99, 00521 Helsinki Jämsänkatu 2, 00520 Helsinki

puh. 020 411 711
Y-tunnus 2488970-5
Käsiteltävät henkilötiedotRekisterissä käsiteltävät henkilötiedot ovat seuraavanlaisia: nimi osoitepuhelinnumero sähköpostiasumismuotoTV-lähetysten vastaanottotapakotitalouden digisovittimen tiedot, maksuTV-kortin ja/tai kortinlukijan yksilöivät tiedot, kuvaus havaituista häiriöistä, sekä tallenteet Digita Infoon tulleista puheluista.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteRekisteriä ylläpidetään osana Digita Infoa, joka on neuvontapalvelu kuluttajille antennitelevision vastaanottoon sekä Digitan HybridiTV -ja MaksuTV-palveluihin liittyen. Digita Info palvelee kuluttajia esimerkiksi Digitan lähetysverkoihin, antennijärjestelmiin, näkyvyys- ja kuuluvuusalueisiin, lähetysverkon vastaanotto-ongelmiin, radiokeleihin, sekä päätelaitteiden ja Digitan verkkojen yhteensopivuusasioissa.   Palvelun luonteesta johtuen on oleellista, että kuluttajan yhteystiedot sekä fyysinen sijainti (osoite) on Digitan tiedossa sekä tarpeelliset tiedot lähetyssignaaliin vastaanotosta ja laitteista.   Yhteydenotot tallennetaan palvelunlaadun varmistamiseksi sekä joissain tapauksissa myös sitä varten, että Digita tai Digitan kumppani voi olla asiakkaaseen myöhemmin yhteydessä palvelun loppuun saattamiseksi, esimerkiksi SAT-paketin tai LTE-palvelun toimittamista varten.
Säännönmukaiset tietolähteetHenkilötiedot saadaan pääsääntöisesti joko suoraan henkilön tekemän yhteydenoton kautta (nettilomake, puhelu tai sähköposti), Digitan kumppaneiden ja viranomaisten välittämänä.   Kaikki puhelut ja sähköpostit tallennetaan sovittujen palvelujen todentamiseksi ja laadun kehittämiseksi. Puhelun tallentamisesta kerrotaan puhelun alussa.
Tietojen luovuttaminenHenkilötietoja voidaan luovuttaa tahoille, joiden osallistuminen tietojenkäsittelyyn on välttämätöntä palvelujen toteuttamisen kannalta. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi Digitan alihankkijat, viranomaiset, televisiokanavatoimittajat ja antenniasentajat. Tietoja luovutetaan ainoastaan asiakkaan tilaamien palvelujen toteuttamiseksi. Rekisterin tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
SäilytysaikaTietoja säilytetään rekisterissä siltä osin ja sen aikaa kuin se on tarpeen palveluiden toimittamiseksi, kuitenkin korkeintaan kahdeksan (8) vuotta.
Automaattinen päätöksentekoRekisteriin ei liity automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia.