Digita on päivittänyt HybridiTV-päätelaitteissa nähtävillä olevan HybridiTV:n tietosuojakuvauksen 8.6.2021.

Haluamme olla mahdollisimman läpinäkyviä ja avoimia datan keruusta ja käytöstä ja siksi olemme päivitetyssä kuvauksessa kertoneet tarkemmin mitä kerätään ja miksi kerätään. Kuvaukseen on liitetty myös luettelo Digitan käyttämistä evästeistä.

Tiivistelmä Tietosuojakuvauksesta (14.5.2021 alkaen)

Mikä on HybridiTV-toiminnallisuus?

HybridiTV-toiminnallisuus mahdollistaa televisiokanavien sisällön monimuotoisemman käytön. HybridiTV-toiminnallisuuden kanssa yhteensopiviin HybridiTV-televisiovastaanottimiin voidaan tarjota HybridiTV-palveluita kuten televisio-ohjelmaan liittyviä äänestyksiä ja arvontoja, ohjelmakirjastopalveluita tai monipuolista ohjelmaopasta

Kuka tarjoaa HybridiTV-palveluita?

Televisiokanavia tarjoavat yhtiöt tarjoavat televisiokatsojille omia tai Digitan HybridiTV-palveluita. Palveluiden toteutuksessa hyödynnetään Digita Oy:n operoimaa HybridiTV-toiminnallisuutta.

Miten HybridiTV-toiminnallisuuden saa käyttöön?

 Tällä hetkellä HybridiTV-toiminnallisuus on tarjolla Digitan antenniverkossa ja edistyksellisissä kaapeliverkoissa niillä televisiokanavilla, jotka tarjoavat HybridiTV-palveluita.

 Lähes kaikki uudehkot televisiovastaanottimet ovat yhteensopivia HybridiTV-toiminnallisuuden kanssa. Tarkemmin HybridiTV-toiminnallisuuden kanssa yhteensopivista laitteista osoitteessa www.digita.fi.

Onko HybridiTV-toiminnallisuuden käyttämiseen joitain teknisiä edellytyksiä?

Toiminnallisuuden käyttö edellyttää, että televisio tukee HybridiTV-toiminnallisuutta, toiminnallisuus on televisiossa kytketty käyttöön, tv on liitetty Internet-verkkoon ja että televisiokanavien vastaanotto tapahtuu HybridiTV-toiminnallisuudella varustetusta televisiolähetysverkosta, kuten Digitan antenniverkko.  

Mitä tietoa HybridiTV-toiminnallisuuden kautta saadaan televisionkatsojista?

Digitan HybridiTV-toiminnallisuuden kautta ei kerätä tietoja yksittäisistä televisionkatsojista vaan ainoastaan anonyymiä tilastotietoa, kuten esimerkiksi televisiokanavien katselutilastoja televisiovastaanotintasolla ja kartoitetaan HybridiTV-palveluita käyttävien televisiovastaanottimien määrää.

HybridiTV-toiminnallisuus käyttää evästeitä, joiden avulla mahdollistetaan HybridiTV-toiminnallisuuden häiriötön toiminta ja kehittäminen. Evästeet ovat välttämättömiä HybridiTV-toiminnallisuuden käyttämiseksi. Tarkka listaus ja kuvaus evästeistä löytyy tämän Tietosuojakuvauksen lopun liitteestä.

Mitä ovat kanava/ohjelmakohtaiset HybridiTV-palvelut?

HybridiTV-toiminnallisuuden kautta on tarjolla kanava/ohjelmakohtaisia HybridiTV-palveluita, joiden osalta saattaa olla palvelukohtaisia ehtoja sekä tietosuojakäytäntöjä.

HybridiTV tietosuojakuvaus

Tämä Tietosuojakuvaus kuvaa avoimesti sen, mitä tietoja HybridiTV-toiminnallisuuden kautta käsitellään ja miten tietoja käytetään.

Mikä on HybridiTV-toiminnallisuus?

HybridiTV-toiminnallisuudella tarkoitetaan Digitan tuottamaa HybridiTV-teknologiaan perustuvaa ratkaisua, joka mahdollistaa erilaisten HybridiTV-palveluiden toteuttamisen ja niiden tarjoamisen HybridiTV-toiminnallisuutta tukeville televisiovastaanottimille. Televisiokäyttäjille näkyviä HybridiTV-palveluita ovat mm. ohjelmaopas, videokirjastopalvelut, yleinen ja kohdentamaton mainonta (kanavilla, joilla on mainontaa), arvonnat ja äänestykset.

Millaisia tietoja Hybridi-TV-toiminnallisuuden kautta käsitellään?

HybridiTV-toiminnallisuuden käytön yhteydessä saadaan televisiovastaanottimesta seuraavia tietoja:

 • Televisiovastaanottimen IP-osoitteen, joka tarvitaan ainoastaan HybridiTV-toiminnallisuuden vaatimaa Internet- yhteyttä varten. IP-osoitetta ei käytetä yhteyden päättymisen jälkeen eikä sitä tallenneta tai yhdistetä evästeiden kautta saatavaan tietoon.

Tietokenttä: IP-osoite on internetin toiminnan kannalta välttämätön tunniste, jonka avulla internetissä välitettävät viestit ohjataan oikeisiin paikkoihin. Lähtökohtaisesti IP-osoitetta ei yhdistetä televisiovastaanotintasi käyttävään talouteen, mutta se on yhdistettävissä IP-osoitteen rekisteröineeseen operaattoriin.

 • Yhteydenmuodostamisen yhteydessä saamme myös seuraavat tiedot:
  • Televisiokanavasta riippuen AntenniTV-verkon lähetysalueen, joiden lähettimistä televisiovastaanottimen käyttämä antenni saa TV-lähetyksen. Lähetysalue on maantieteellisesti suurin piirtein maakuntatasolla määräytyvä alue;
  • Televisiovastaanottimen teknisiä järjestelmätietoja (esimerkiksi laitteesi merkki, malli ja käytössä oleva ohjelmistoversio).
 • Evästeiden avulla jokaiselle televisiovastaanottimelle annetaan oma, HybridiTV-toiminnallisuuden osalta uniikki tunniste. Tunnisteen kautta saadaan tietoa HybridiTV-toiminnallisuuden kanavakohtaisista kokonaiskäyttömääristä ja käyttöajankohdista.

Millä perusteella tietoja käsitellään:

HybridiTV-toiminnallisuuden kautta saatavia tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella.

Tällaista käsittelyä on esimerkiksi tietojen kerääminen:  

 • HybridiTV-toiminnallisuuden ja sisältöjen kehittämiseksi;
 • HybridiTV-toiminnallisuuden kokonaiskäyttömäärien tilastointia ja analysointia varten;
 • HybridiTV-toiminnallisuuden teknistä kehitystä varten ja HybridiTV-palveluiden toimivuuden varmistamiseksi; ja
 • HybridiTV-toiminnallisuuden käyttämisen turvallisuuden varmistamiseksi sekä HybridiTV- palveluissa tapahtuvien väärinkäytösten estämiseksi.

Koska tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella, arvioidaan tarkasti ja jatkuvasti tietojen käsittelyn tarpeellisuutta ja oikeasuhtaisuutta.

Miten HybridiTV-toiminnallisuus toimii?

HybridiTV-toiminnallisuutta käyttäessään televisiovastaanotin on yhteydessä internetiin. Yhteys on välttämätön HybridiTV-toiminnallisuuden toiminnan vuoksi. Televisiovastaanottimen ollessa internetissä, jokainen HybridiTV-toiminnallisuutta käyttävä televisiovastaanotin kutsuu HybridiTV-toiminnallisuuden URL-osoitetta.

Yhteys HybridiTV-toiminnallisuuteen muodostetaan silloin, kun televisiovastaanottimella siirrytään kanavalle, jossa HybridiTV-toiminnallisuus on käytössä ja yhteys varmistetaan noin viiden minuutin välein sekä aina, kun käynnistät HybridiTV-toiminnallisuuden.

Evästeet

Evästeitä käytetään HybridiTV-toiminnallisuuksien käyttämisen mahdollistamiseksi. Evästeitä tarvitaan HybridiTV-toiminnallisuuden teknisessä toteuttamisessa. Ilman evästeitä HybridiTV-toiminnallisuus ei toimi televisiovastaanottimella.  Evästeet mahdollistavat toiminnallisuuden sujuvan käytön ja teknisten toiminnallisuuksien toimivuuden ja varmistavat verkkoyhteyden toimivuuden, mahdollistavat lähetyksessä tapahtuvien häiriötilanteiden havaitsemisen ja häiriötilanteiden korjaamisen.

Evästeistä löytyy tarkemmat tiedot tämän Tietosuojakuvauksen lopusta.

Evästeiden kautta jokaiselle televisiovastaanottimelle annettaan uniikki, HybridiTV-toiminnallisuuden tunniste, jonka avulla voimme laskea HybridiTV-toiminnallisuutta käyttävät televisiovastaanottimet ja mahdollistaa HybridiTV-toiminnallisuuden käyttökokemuksen parantamiseen. Eväste asetetaan televisiovastaanottimelle HybridiTV-toiminnallisuuden kautta. Vain evästeen asettanut sovellus, eli tässä tilanteessa televisiovastaanottimen HybridiTV-toiminnallisuus voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä.  

Tietojen säilyttäminen

Televisiovastaanottimen tunnisteen sisältävää käyttötietoa säilytetäänkorkeintaan noin 12 kaksitoista kuukautta kerrallaan.

Anonyymia tilastotietoa (eli tiedoista on poistettu kaikki televisiovastaanottimen tunnisteet) talletetaan ja säilytetään niin pitkään, kun se katsotaan hyödylliseksi HybridiTV-toiminnallisuuden kehittämiseksi.

Mitä ovat kanava- ja ohjelmakohtaiset HybridiTV-palvelut?

Digita toteuttaa HybridiTV-toiminnallisuuden, joka mahdollistaa sen, että televisiokanavakohtaisesti tarjolla voi olla erilaisia HybridiTV-palveluita, jotka esim. mahdollistavat pääsyn televisiokanavakohtaiseen ja/tai ohjelmakohtaiseen sisältöön.

Televisiokanavakohtaisissa HybridiTV-palveluissa voidaan käsitellä muutakin kuin tässä Tietosuojakuvauksessa määriteltyjä tietoja. Näistä ilmoitetaan televisiokanava- tai ohjelmakohtaisessa HybridiTV-palvelussa erikseen. Esimerkiksi, jos haluat osallistua HybridiTV-palveluna sinulle tarjottuun arvontaan, on tätä arvontaa varten erikseen kanavayhtiön omat, käyttö- ja muut ehdot sekä tietosuojalausekkeet. Lisäksi televisiokanavayhtiöt voivat käyttää omia evästeitään HybridiTV-palveluidensa toteutuksessa.

Mikäli televisiokanavakohtainen HybridiTV-palvelu ei ole Digitan toteuttama saa Digita ainoastaan tiedon siitä, että televisiovastaanotin on valinnut tämän palvelun ja tätä tietoa säilytetään vain niin kauan, kun se on ajallisesti välttämätöntä kyseessä olevan palvelun tarjolla olon toteuttamiseksi ja palvelutason ylläpitämiseksi.  

HybridiTV-asetuksien muuttaminen televisiovastaanottimessa

HybridiTV-toiminnallisuuden kytkeminen pois päältä

HybridiTV-toiminnallisuuden voi milloin tahansa kytkeä pois päältä televisiovastaanottimen asetuksista. Tällöin HybridiTV-toiminnallisuus lakkaa kokonaan toimimasta, eikä televisiovastaanottimella voi käyttää kanava/ohjelmakohtaisia HybridiTV-palveluita. Lisätietoa eri televisiovastaanottimien käyttöliittymistä löytyy laitevalmistajilta.

Evästeiden estäminen ja/tai tyhjentäminen televisiovastaanottimelta

HybridiTV-toiminallisuuden toteuttamiseksi käytetään ainoastaan toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä, joiden käyttämiseen ei tarvita käyttäjiltä nimenomaista suostumusta. Riippuen televisiovastaanottimen mallista ja asetuksista, evästeiden käyttö voidaan joko estää kokonaan tai evästeet voidaan poistaa. Tarkempia ohjeita saa televisiovastaanottimen valmistajalta. Evästeiden estäminen tai poistaminen vaikuttaa vaihtelevasti HybridiTV-toiminnallisuuden ja -palveluiden toimintaan.

Tietojen suojaaminen

Käytämme teknisiä ja hallinnollisia tietoturvakeinoja tietojen suojaamiseksi ja estääksemme tietojen oikeudettoman käsittelyn. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, tietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Tietoja käsittelevät tahot

Digitan lisäksi HybridiTV-toiminnallisuuden tietoja voivat käsitellä Digitan alihankkijat ja kumppanit, jotka osallistuvat HybridiTV-toiminnallisuuden toteutuksen toteuttamiseen. Huolehdimme tietojen säilymisestä luottamuksellisena ja vastaamme tietojen käsittelystä niissäkin tapauksissa, joissa tietojen käsittely on ulkoistettu kumppanille.

Tietosuojakuvauksen muutokset

Tämä tietosuojakuvaus on päivitetty viimeksi otsikossa ilmoitettuna päivänä. Päivitämme kuvausta tarpeen mukaan ja informoimme tehdyistä muutoksista.

Liite: listaus evästeistä

Evästeen nimiTarkoitusAsettajaVoimassaoloaika
hbbtv_cm Consent managementEvästeen tarkoituksena on varmistaa, että jokainen televisiovastaanotin on vastaanottanut tietosuojakuvauksen.Digita Oy1 vuosi
hbbtv_dc Device checkEvästeellä varmistetaan, että televisiovastaanottimesta on ajantasainen ”user agent”-tieto. ”User agent” kertoo esimerkiksi vastaanottimen ohjelmistoversion, jota tarvitaan HybridiTV-toiminnallisuuden yhteensopivuuden ja mahdollisten ongelmien varmentamiseksiDigita Oy 1 vrk
hbbtv_devid Device IDEvästeen avulla jokaiselle televisiovastanottimelle annetaan anonyymi käyttö-ID, jotta voidaan varmistua siitä, kuinka monta televisiolaitemallia käyttää HybridiTV-toiminnallisuutta, kuinka monta televisiovastaanotinta on käyttänyt palvelua per päivä/kanava/ohjelma ja lisäksi evästettä käytetään paremman palvelukokemuksen tuottamiseksi.  Digita Oy1 vuosi
hbbtv_dhash User agentEvästeen avulla selvitetään televisiovastaanottimen selaimen versiotiedot, jotta HybridiTV-toiminnallisuus lähettää oikeanlaista teknisesti sopivaa sisältöä kyseiselle televisiovastaanottimelle. Jokaisella samanmerkkisellä saman ohjelmistoversion omaavalla televisiovastaanottimelle on sama ”user agent”.Digita Oy7 päivää
hbbtv-uuidTelevisiolle annettu yksilöllinen mainonta-id (yleinen kohdentamaton mainonta) mikäli ko. televisiokanavalla on mainontaa.Digita Oy1 vuosi
hbbtv-banner-showtimesEvästeessä säilytetään tieto, mitkä kampanjat on milloinkin näytetty televisiovastaanottimelle, mikäli kanavalla on mainontaa.Digita Oy1 vuosi
epgfavsEvästeen avulla muistetaan televisiokatsojan asettamat suosikkiohjelmat.Digita Oy10 vuotta

Kysyttävää?

Tähän tietosuojakuvaukseen liittyvissä asioissa voit olla meihin yhteydessä seuraavin yhteystiedoin:

Digita Oy (Y-tunnus 2488970-5)
PL 99, 00521 Helsinki
Puh: 020 411 7676
Sähköposti: info@digita.fi

Tietosuojakuvaus ennen 14.5.2021 >>