Tiivistelmä Tietosuojakuvauksesta

 • Digitan hybridi-tv yhdistää internetin palveluita osaksi televisiokatselua ja mahdollistaa televisiokanavien sisällön monimuotoisemman käytön.
 • Hybridi-tv:n kautta sinulle voidaan tarjota esimerkiksi katsomaasi televisiokanavaan liittyviä nettisisältöjä, ja juuri sillä hetkellä käynnissä olevaan ohjelmaan liittyviä oheispalveluita netin kautta siten, että voit helposti ja nopeasti palata takaisin ohjelmaan.
 • Hybridi-tv on automaattisesti käytössä katsoessasi televisiovastaanottimellasi kanavia, jotka ovat ottaneet hybridi-tv:n käyttöön.
 • Hybridi-tv:n häiriöttömän toiminnan ja kehittämisen mahdollistamiseksi, keräämme evästeiden avulla tietoja televisiovastaanottimesi teknisistä ominaisuuksista ja hybridi-tv:n käytöstä.
 • Muodostamme keräämästämme tiedosta täysin anonyymiä (televisiovastaanottimen tiedot poistettu) tilastotietoa, kuten esimerkiksi kanavien katselutilastoja ja kartoitamme hybridi-tv:tä käyttävien televisiovastaanottimien määrää.
 • Voit milloin tahansa estää tiedon keräämisen kytkemällä hybridi-tv-toiminnallisuuden pois päältä, jolloin hybridi-tv ja sen mahdollistamat lisäpalvelut eivät ole televisiovastaanottimessasi käytettävissä.
 • Voit myös nollata televisiovastaanottimeltasi jo kerätyt tiedot tyhjentämällä evästeet.
 • Huomioithan myös, että siirtyessäsi hybridi-tv:n kautta televisiokanavan tarjoamiin hybridi-tv:n lisäpalveluihin, käytät kyseisen TV-kanavan tarjoamaa palvelua, jonka ehdot saattavat poiketa näistä ehdoista.

Tietosuoja hybridi-tv:ssä

Digitan hybridi-tv yhdistää internetin palveluita osaksi televisiokatselua ja mahdollistaa televisiokanavien sisällön monimuotoisemman käytön. Hybridi-tv on automaattisesti käytössä katsoessasi televisiovastaanottimellasi kanavia, joilla on hybridi-tv käytössä. Hybridi-tv:n ja mahdollisten TV-kanava-kohtaisten lisäpalveluiden saatavuudessa saattaa olla alueellisia ja/tai kanavakohtaisia eroja.

Koska arvostamme hybridi-tv:n käyttäjien yksityisyyttä, kerromme avoimesti mitä tietoja keräämme hybridi-tv:stä ja miten tietoja käytämme. Luethan siis huolellisesti tämän tietosuojakuvauksen.

Millaisia tietoja keräämme?

Hybridi-tv:n käytön yhteydessä keräämme televisiovastaanottimestasi seuraavia tietoja:

 • Televisiovastaanottimesi IP-osoitteen, joka tarvitaan ainoastaan hybridi-tv:n yhteydenmuodostamista varten. IP-osoitetta ei käytetä yhteyden päättymisen jälkeen eikä sitä tallenneta tai yhdistetä evästeiden kautta saatavaan tietoon.

Tietokenttä: IP-osoite on internetin toiminnan kannalta välttämätön tunniste, jonka avulla internetissä välitettävät viestit ohjataan oikeisiin paikkoihin. Lähtökohtaisesti IP-osoitetta ei yhdistetä televisiovastaanotintasi käyttävään henkilöön, mutta se on yhdistettävissä IP-osoitteen rekisteröineeseen operaattoriin.

 • Yhteydenmuodostamisen yhteydessä saamme myös seuraavat tiedot:
  • Televisiovastaanottimesi lähetysalueen. Lähetysalue on maantieteellisesti suurin piirtein maakuntatasolla määräytyvä alue;
  • Televisiovastaanottimen teknisiä ominaisuuksia (esimerkiksi laitteesi merkki, malli ja käytössä oleva ohjelmistoversio).
 • Evästeen avulla keräämme myös tietoa kanavakohtaisista käyttömääristä ja käyttöajankohdista.

Miksi tietoa kerätään?

Hybridi-tv kerää ja käsittelee tietoa hybridi-tv:n tarjoamisen kannalta olennaisen verkkoyhteyden toimivuuden varmistamiseksi, lähetyksessä tapahtuvien häiriötilanteiden havaitsemiseksi ja häiriötilanteiden korjaamiseksi.

Tietoja kerätään vain siinä määrin, kuin on välttämätöntä hybridi-tv:n häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi ja hybridi-tv:n kehittämiseksi.

Lisäksi muodostamme tiedosta anonyymia tilastotietoa, kuten esimerkiksi kanavien katselutilastoja ja kartoitamme hybridi-tv:tä käyttävien televisiovastaanottimien määrää.

Miten tietoja kerätään?

Hybridi-tv:tä käyttäessäsi televisiovastaanottimesi on yhteydessä internetiin. Yhteys on välttämätön hybridi-tv-palveluiden toiminnan vuoksi. Televisiovastaanottimen ollessa internetissä, jokainen HbbTV-standardia tukeva televisiovastaanotin kutsuu hybridi-tv:n URL-osoitetta. Yhteyden avaamiseksi tehdään IP-protokollan mukaiset kättelyt, ja hybridi-tv avautuu televisiovastaanottimen selainta vastaavaan ohjelmaan.

Digita käyttää evästeitä hybridi-tv:n kävijäliikenteen tilastointiin sekä hybridi-tv:n kehittämiseen.

Tietokenttä: Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka hybridi-tv tallentaa televisiovastaanottimellesi. Eväste sisältää nimettömän, televisiovastaanottimen yksilöivän tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea hybridi-tv:tä käyttävät televisiovastaanottimet. Eväste asetetaan televisiovastaanottimelle hybridi-tv:n kautta. Vain evästeen asettanut sovellus, eli tässä tilanteessa hybridi-tv voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Eväste ei vahingoita televisiovastaanotinta ja on normaali internetin toiminnallisuus.

Miten kauan tietoja säilytetään?

IP-osoitetta käytetään ainoastaan sen ajan, kun televisiovastaanottimesi muodostaa yhteyden hybridi-tv:seen. Yhteys muodostetaan silloin, kun televisiovastaanottimellasi mennään kanavalle, jossa on hybridi-tv käytössä ja hybridi-tv:n mahdollistavaa kanavaa katsottaessa televisiovastaanotin varmistaa yhteyden noin viiden minuutin välein. IP-osoite tuhotaan heti yhteydenmuodostamisen jälkeen eikä sitä yhdistetä evästeen kautta saatavaan tietoon.

Digita säilyttää hybridi-tv:n evästeen kautta saatua, televisiovastaanottimesi yksilöivää tietoa korkeintaan noin viikon kerrallaan.

Ylläkuvatusta tiedosta muodostetaan anonyymia tilastotietoa (tiedoista on poistettu kaikki televisiovastaanottimen yksilöivä tieto) ja ainoastaan tätä anonymisoitua tietoa säilytetään pidempään kuin mitä yllä on kuvattu.

Mitä ovat kanavakohtaiset hybridi-tv:n lisäpalvelut?

Hybridi-tv:n kautta saatavilla olevat televisiokanavien tarjoamat hybridi-tv:n lisäpalvelut mahdollistavat pääsyn televisiokanavakohtaiseen sisältöön, jolloin siirryt hybridi-tv:n kautta kyseessä olevan televisiokanavan toteuttamaan palveluun. Kanavakohtaisessa hybridi-tv:n lisäpalvelussa saattaa olla kyseisen televisiokanavan tarjoajan käyttö- ja muita ehtoja, tietosuojaohjeistuksia ja evästekäytäntöjä, joihin Digita kehottaa tutustumaan.

Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on tiedon keräämiseen?

Hybridi-tv:n kytkeminen pois päältä

Voit milloin tahansa kytkeä hybridi-tv-toiminnallisuuden pois päältä televisiovastaanottimesi asetuksista ja näin estää tietojen keräämisen. Tällöin myös kanavakohtaiset hybridi-tv-lisäpalvelut lakkaavat toimimasta. Lisätietoa eri televisiovastaanottimien käyttöliittymistä löytyy laitevalmistajien sivuilta.

Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen televisiovastaanottimeltasi

Riippuen televisiovastaanottimesi mallista, sinulla voi olla mahdollisuus joko estää evästeiden käyttö kokonaan tai tyhjentää evästeet televisiovastaanottimesi asetuksista. Evästeiden estäminen tai tyhjentäminen saattaa vaikuttaa kanavakohtaisten hybridi-tv-lisäpalveluiden toimintaan.

Miten keräämiämme tietoja suojataan?

Käytämme teknisiä ja hallinnollisia tietoturvakeinoja tietojen suojaamiseksi ja estääksemme tietojen oikeudettoman käsittelyn. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, tietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Kuka käsittelee tietoja?

Digitan lisäksi hybridi-tv:stä kerättäviä tietoja voivat käsitellä Digitan alihankkijat ja kumppanit, jotka osallistuvat hybridi-tv:n toteutuksen tekemiseen. Huolehdimme tietojen säilymisestä luottamuksellisena ja vastaamme tietojen käsittelystä niissäkin tapauksissa, joissa tietojen käsittely on ulkoistettu kumppanille.

On mahdollista, että tietojasi käsitellään EU/ETA-alueen ulkopuolelle esimerkiksi hybridi-tv:n kehittämisen ja ylläpidon vuoksi. Mikäli siirrämme tietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle kumppanillemme, suojaamme tietojesi käsittelyn lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi tekemällä kumppanin kanssa turvallisuussopimuksen sekä sopimuksen Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

Tietosuojalausekkeen muutokset

Tämä tietosuojakuvaus on päivitetty viimeksi otsikossa ilmoitettuna päivänä. Päivitämme kuvausta tarpeen mukaan ja informoimme tehdyistä muutoksista.

Kysyttävää?

Tähän tietosuojakuvaukseen liittyvissä asioissa voit olla meihin yhteydessä seuraavin yhteystiedoin:

Digita Oy (Y-tunnus 2488970-5)
PL 99, 00521 Helsinki
Puh: 020 411 7676
Sähköposti: info@digita.fi