Viisi syytä valita Digita Data Centers

Digitalisaatio on lisännyt luotettavien konesalipalveluiden tarvetta, ja palveluiden fyysisen sijainnin merkitys on noussut entistä tärkeämmäksi. Kehittyneet teknologiat, kuten koneoppiminen ja analytiikka, jotka tarvitsevat merkittävästi laskentavoimaa ja ripeää datansiirtoa, vaativat yhä enemmän paikallisia ja hajautettuja datakeskuksia.

 

Suomi tarjoaa kansainvälisille ja kotimaisille toimijoille ihanteelliset olosuhteet konesalitoiminnoille. Maan viileä ilmasto pienentää jäähdytyskuluja ja poliittinen vakaus takaa turvallisen toimintaympäristön.  Kattavat tietoliikenneyhteydet sekä sitoutuminen uusiutuvaan energiaan mahdollistavat ympäristöystävälliset ja tehokkaat konesaliratkaisut.

Viisi syytä miksi Digita Data Centers on oikea valinta

Digitan uusin datakeskus Pasilassa on lähtökohdiltaan suunniteltu tarjoamaan ekologista, turvallista ja tietoliikenneyhteyksiltään parasta datakeskusympäristöä sitä vaativille yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille.

Viisi keskeistä tekijää, jotka havainnollistavat, miten Digitan datakeskus vastaa kasvavaan kysyntään:

  1. Turvallisuus ja hallinta: Digita Data Centers täyttää korkeimmat turvavaatimukset ja noudattaa ISO 27001 -standardia. Konesaliratkaisut rakennetaan asiakaskohtaiset vaatimukset huomioiden. Konesalin toiminta on suojattu biometrisillä tunnisteilla, auditoiduilla kulkureiteillä ja datakeskusta valvoo Digitan valvontaosasto 24/7/365.
  2. Tietoliikenneyhteydet: Digita Data Centers sijaitsee kansallisten- ja kansainvälisten yhteyksien, yhtä kuin Internet- ja tietoliikenteen solmukohdassa. Tämä takaa parhaat mahdolliset yhteydet asiakkaillemme. Monien läsnä olevien operaattoreiden verkot mahdollistavat nopeat ja sujuvat tietoliikenneyhteydet.
  3. Asiakaskeskeisyys: Uudessa konesalissa asiakkaan tarpeet huomioidaan joustavasti ja vaihtelevien vaatimusten mukaisesti. Digitan oma, turvaluokituksen läpikäynyt henkilöstö varmistaa kokonaisvaltaisen asiakaspalvelun ja nopean reagoinnin häiriötilanteissa. Voit myös ulkoistaa fyysisen läsnäolon konesaleissa teknisille asiantuntijoillemme Remote Hands -palvelun avulla.
  4. Energiatehokkuus: Digita Data Centersin sähkö on pohjoismaista tuulivoimaa, ja jäähdytysjärjestelmä on integroitu tehokkaasti kaukojäähdytysverkkoon. Yhteistyö energiayhtiö Helenin kanssa takaa vastuullisen toiminnan.
  5. Kahdennetut ratkaisut: Konesalin sähkönsyötöt, jäähdytys ja varavoima on toteutettu kahdennetusti. Dieselgeneraattori turvaa häiriöttömän sähkönsyötön poikkeusoloissa.

Digita Data Centers tarjoaa suuria mahdollisuuksia digitaalisten palveluiden tarpeisiin. Valitsemalla Digita Data Centersin saat luotettavan ja tehokkaan konesaliratkaisun, joka tukee liiketoimintaasi parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Konesalien tietoturva- ja vastuullisuusvaatimukset

Konesalipalveluiden valinnassa turvallisuus ja tietosuoja ovat entistä keskeisempiä huolenaiheita, koska tietoturvauhkien määrä kasvaa jatkuvasti. Yritykset odottavat palveluntarjoajiltaan korkeatasoista turvallisuutta ja tiukkojen tietosuojasäädösten noudattamista. Erityisesti monipilviympäristöjen yleistyminen korostaa tarvetta joustaville ja skaalautuville konesalipalveluille. Nämä palvelut eivät ole merkittäviä ainoastaan suurille yrityksille vaan tarjoavat myös pienemmille toimijoille mahdollisuuden hyödyntää korkealaatuisia palveluita, jotka täyttävät tiukat turvallisuusstandardit. Digita Data Centers vastaa näihin tarpeisiin.

Yritysten asettaessa yhä suurempia vaatimuksia toimittajilleen ympäristövastuullisuudessa, datakeskuksilta edellytetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä, hukkalämmön kierrättämistä ja energiatehokkaiden ratkaisujen toteuttamista, erityisesti jäähdytysjärjestelmissä. Tämä merkitsee sitä, että datakeskusalan toimijoiden on pysyttävä ajan tasalla kehityksessä, tulevissa sääntelyissä ja jatkettava ratkaisujen kehittämistä, jotka vastaavat kasvaviin liiketoiminnan tarpeisiin ja velvoitteisiin tarjoten asiakkailleen entistä tehokkaampia, ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä vaihtoehtoja. Lue täältä miten Digita hyödyntää konesalien tuottaman hukkalämmön. 

Tutustu Digita Data Centersiin