Digitan korkeimmat turvavaatimukset täyttävä Pieni Paja -konesali Helsingin Pasilassa on energiatehokkuudeltaan liiketoiminta-alueen huippua. Energiatehokkuuden takaa yhteistyö energiayhtiö Helenin kanssa.

Tilojen jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmät on integroitu niin, että lauhdelämpö kerätään mahdollisimman tehokkaasti Helenin kaukojäähdytysverkkoon. Pienen Pajan suunnittelun perusteena on ollut PUE-arvo alle 1,2. PUE-arvolla kuvataan konesalien energiatehokkuutta (Power Usage Effectiveness tai Power Utilization Effectiveness). Kaikki konesalissa käytettävä sähkö on uusiutuvista energialähteistä hankittua.

”IT-laitteet ja niiden jäähdytys vievät eniten energiaa konesaleissa. Jäähdytyksen optimoinnilla voidaan merkittävästi parantaa energiatehokkuutta. Pienessä Pajassa on käytössä aluejäähdytysjärjestelmä, jossa kaikki tuotannosta syntyvä lämpö kierrätetään. Pieni Paja on suunniteltu energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti”, kertoo Digita Data Centersin johtaja Juha Syrjänen.

”Datakeskusten hukkalämpöjen hyödyntäminen on keskeinen osa Helenin muutosta kohti kestävää energiajärjestelmää, jossa energia tuotetaan useista lähteistä. Mahdollistamme datakeskusten hiilineutraalin jäähdytyksen ja hukkalämpöjen kierrättämisen energia-alustallamme. Näin datakeskukset tukevat tavoitettamme olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä”, kertoo Helenin konesalien ja yritysten hukkalämpöjen liiketoimintavastaava Henrietta Lahti.

Digitassa yhteisen ympäristön hyvinvoinnin vaaliminen on ensisijaisessa asemassa. Kehitämme toimintaamme aktiivisesti ja pitkäjänteisesti haitallisten ympäristövaikutusten ja hiilijalanjäljen minimoimiseksi. Digitan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Median yhteydenotot

Digita Data Centers Oy, johtaja Juha Syrjänen, juha.syrjanen@digita.fi, p. 050 486 7676