Suomalainen katsoo televisiota keskimäärin kolme tuntia päivässä. Tämä tuntimäärä on pysynyt samana vuodesta toiseen, joten televisio ei ole katoamassa suomalaisten olohuoneista mihinkään. Teppo Ahonen vastaa Digitan TV- ja videoliiketoiminnasta. Hän näkee suurta potentiaalia tv-palveluiden murroksessa, sekä kuluttajien että mediatalojen näkökulmasta.

Antenniverkko tarjoaa sekä kilpailuetuja tv-yhtiöille että hyötyjä kuluttajille. Edut ovat monia, mutta yksi tärkeimmistä eduista on verkon kattavuus. Maanlaajuinen verkko mahdollistaa luotettavaa tiedonvälitystä television kautta jokaiselle suomalaiselle niin vakituisiin asuntoihin kuin myös noin 600 000 kesäasunnolle eri puolella Suomea. Antenniverkko ei myöskään aiheuta kuluttajille kuukausikuluja.

“Antenniverkko on saatavilla koko Suomessa, ja suosituimpien tv-kanavien peitto on 99,96 prosenttia Suomen väestöstä. Antenniverkon lähetykset tavoittavat toisin sanoen käytännössä kaikki suomalaiset”, Ahonen sanoo.

Suomalaiset tv-yhtiöt käyvät kovaa kilpailua katsojista muun muassa eri kansainvälisten suoratoistopalveluiden kanssa. Ahonen korostaa kuitenkin suomalaisten tv-yhtiöiden vahvaa kilpailuetua, joka helposti unohtuu.

“Suomalaisilla tv-yhtiöillä on uniikki kilpailuetu. Lineaariset televisiosisällöt ja kolme tuntia katseluaikaa päivässä ovat etuja, joita yhtiöiden tulisi hyödyntää voimakkaammin. Näitä etuja esimerkiksi suoratoistopalveluilla ei ole”, Ahonen sanoo.

Sitä ei kuitenkaan voida kieltää, ettei perinteisten televisiolähetysten tulisi kehittyä ja pysyä ajassa mukana. Kehitys on välttämätöntä, jos suomalaisten toivotaan pysyvän lineaaristen ja kotimaisten sisältöjen äärellä tulevaisuudessa. Kuluttajien vaatimukset kasvavat, ja sisältöä on tarjolla enemmän kuin koskaan ennen.

“Lineaariset televisiosisällöt ja kolme tuntia katseluaikaa päivässä ovat etuja, joita yhtiöiden tulisi hyödyntää voimakkaammin. Näitä etuja esimerkiksi suoratoistopalveluilla ei ole”, Ahonen sanoo.

AntenniTV:n kolme kilpailutekijää: vapaat kanavat, maksu-tv ja HybridiTV

Digitan tänä vuonna lanseeraama AntenniTV-brändi pitää sisällään Digitan tv-palveluiden tarjonnan eli vapaiden kanavien lisäksi maksu-tv:n ja vuorovaikutteiset palvelut mahdollistavan HybridiTV:n.

Kesällä avattiin maksu-tv-asiakkaille myös antennitv.fi-palvelu, jonka kautta asiakkaat pystyvät helposti hallinnoimaan omia tilauksiaan. Digita haluaa tarjota asiakkailleen pomminvarmaa huippulaatuista tv-viihdettä yhden napin painalluksella.

“Tavoitteenamme on tarjota tv-katsojille yksinkertainen ja helppo tapa nauttia myös maksu-tv-sisällöistä. Nykyisten sisältöjen lisäksi laajennamme tarjontaamme jatkuvasti lineaarisen tv:n lisäksi myös HybridiTV-puolella”, kertoo Ahonen.

HybridiTV synnytti television uudelleen

HybridiTV tarjoaa televisioyhtiöille mahdollisuuden yhdistää perinteisen lineaarisen televisiosisällön muun muassa suoratoistopalveluihin ja muuhun interaktiiviseen sisältöön. Näin kuluttajien televisiokokemus mullistuu, ja sisältö on entistä helpommin saatavilla. TV-yhtiöille tämä mahdollisuus yhdistää lineaariset ja ajasta riippumattomat sisältöpalvelut kokonaiseksi palveluksi tarkoittaa entistäkin kokonaisvaltaisempaa sisältöjen ja ohjelmiston suunnittelua.

HybridiTV tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia televisiomainonnalle, ja mainostajille tämä tarkoittaa esimerkiksi kohdennettuja mainoksia televisioon. Myös kuluttajille tämä tuo mukavuutta televisiokatseluun, kun esitettävät mainokset ovat persoonallisimpia ja mainossisältö on räätälöidympää verrattuna siihen, että kaikki katsojat näkevät samoja mainoksia.

Televisio on vuosien varrella käynyt läpi eri muutosvaiheita, joista ehkä suurin muutos oli mustavalkolähetyksistä siirtyminen värilähetyksiin suomessa 1970 ja 1980-luvulla. Toinen tuoreempi esimerkki on televisiolähetysten siirtymä HD-laatuun. Ahosen mukaan nämä kehitykset ovat olleet luonnollisia ja kuluttajille mieluisia, mutta ne eivät kuitenkaan ole tuoneet liiketoimintaetuja televisioyhtiöille.

“Siirtyminen mustavalkoisesta väriin sekä HD-siirtymä on ollut osa television evoluutiota, mutta tämä kehitys ei kuitenkaan välttämättä ole tuonut uusia asiakkaita tv-yhtiöille”, kertoo Ahonen.

HybridiTV on myös osa television evoluutiota, mutta suurin ero verrattuna edellisiin esimerkkeihin on, että HybridiTV tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia kuluttajille ja samalla myös ennennäkemättömiä liiketoiminnallisia etuja palveluiden tarjoajille.

“HybridiTV tuo ihan suoria liiketoimintaetuja. Paitsi kohdennetun mainonnan kannalta, myös se, että televisiotarjoajat voivat ohjata katsojia suoraan televisiolähetyksistä esimerkiksi suoratoistopalveluun. Siinä mielessä HybridiTV on kiinnostava paitsi kuluttajille myös televisioyhtiöille. Televisio ja kuluttajien tottumukset ovat vuosien saatossa muuttuneet ja kehittyneet. Ennen televisiokaupoilla käytiin kun haluttiin isompi ruutu tai parempi kuvanlaatu, tänään kuluttajien päätöksiä ohjaavat television monipuoliset ja interaktiiviset palvelut”, kertoo Ahonen.

Ota yhteyttä!