Digitan palvelukeskus SOC, tuttavallisemmin SOCCi, sijaitsee Helsingin Pasilassa. SOCCi tarjoaa ammattitaitoista valvontapalvelua erilaisille järjestelmille ja tietoliikenneverkoille. SOCissa työskentelee rautaisia ammattilaisia viidessä eri yksikössä.

Digita Infossa työskentelevä tekninen palveluneuvoja Pasi Hirsimäki on työskennellyt Digitassa koko sen olemassaolon ajan 1990-luvulta lähtien. “Autan asiakkaitamme liittyen tv- ja radiolähetyksiin ja niiden vikailmoituksiin”, kertoo Hirsimäki. Hirsimäen kanssa Digita Infossa työskentelevä Heini Huotari komppaa kollegaansa, “tärkein tehtävämme on auttaa asiakkaitamme tv:n näkyvyyden kanssa ja varmistaa, että he saavat ammattitaitoista apua ja opastusta”.

Työntekijät viihtyvät pitkään Digitassa – Hannu Heikkonen on Hirsimäen tapaan työskennellyt Digitassa sen perustamisesta lähtien. “SOC-ylläpidon tehtäviin kuuluu SOCin laiteasennukset, laitehuollot, infran ylläpito ja vikapäivystys”, kertoo SOC-ylläpidossa tiiminvetäjänä työskentelevä Heikkonen. “Pidämme huolen siitä, että kuva, ääni ja tieto tavoittavat asukkaat koko Suomessa kaikissa olosuhteissa. SOC-ylläpidossa työskentelemme tämän lupauksen eteen vuoden jokaisen päivänä”, sanoo verkkoasiantuntijan tehtävissä SOC-ylläpidossa työskentelevä Risto Kilpinen.

“24/7 valvonta ja operoinnissa tärkeintä on reagointi ja priorisointi”, toteaa reilut kaksi vuotta talossa työskennellyt verkkovalvoja Matti Haapa-Aho. “Palveluiden toiminnan varmistaminen 24/7/365 on tärkein tehtävämme”, sanoo vuonna 2002 Digitalle tullut operaattorin töitä tekevä Marko Mähönen. 24/7 valvonta- ja operointiyksikössä työskentelee myös Jani Lakkala.

Valvontajärjestelmät-yksikössä työskentelevän pääsuunnittelija Ari-Pekka Kumpulaisen työnkuvaan kuuluu järjestelmäkehitystä, arkkitehtuurisuunnittelua, eri järjestelmien valvontojen suunnittelua sekä niiden toteuttamista Digitan valvontajärjestelmiin. “Tehtävänämme on tuottaa Digitalle parhaiten soveltuvia valvontaratkaisuja alkaen yksittäisten laitteiden valvonnasta isojen palvelukokonaisuuksien valvontaan siten, että niiden operointi ja ylläpito olisi mahdollisimman vaivatonta ja kustannustehokasta koko elinkaaren ajan. SOCissa on aina joku paikalla ja tilanteen tasalla”, kertoo vuonna 1990 taloon tullut Kumpulainen. “Oikea-aikainen vikatilanteiden havainnointi sekä vikatilanteiden ehkäisy mahdollisuuksien mukaan”, kiteyttää tärkeimmäksi tehtäväksi, samassa yksikössä työskentelevä Marko Sandholm.

Järjestelmävastaavat-yksikössä työskentelevän Levent Kartalin mukaan yksikön tärkein tehtävä on järjestelmähäiriöiden korjaaminen, muutostöiden valmistelu ja toteutus sekä kehitysprojekteihin osallistuminen. Digita Infossa aloittanut ja sieltä yksikköä viime vuonna vaihtanut Ale Juvonen kertoo valvonnan ja operoinnin olevan yksikön tärkeimpiä tehtäviä. “Järjestelmävastaavien vastuualue on laajentunut tv-järjestelmistä radion uusiin järjestelmiin. Tärkeimpänä tehtävänä on palveluiden toiminnan jatkuvuuden varmistaminen”, sanoo vuonna 2007 teknisenä harjoittelijana Digitalla aloittanut Mikko Savolainen.