Viestintäverkkoyhtiö Digita ja sähköverkkoyhtiö Caruna ovat sopineet Carunalta käytöstä poistuvien mastojen kaupasta Digitalle.

“Suomen kilpailukyvyn vahvistaminen perustuu älykkääseen infrastruktuuriin. Älykäs infrastruktuuri vaatii, että sitä rakennetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa. Näin ollen Suomessa tarvitaan aikaisempaa vahvempaa yhteistyötä eri toimialojen ja niillä toimivien yhtiöiden välillä. Tällaisen yhteistyön syntyminen vaatii vahvaa tahtoa molemmin puolin ja nyt toteutettu mastokauppa on erinomainen esimerkki uudenlaisesta, kiertotalouteen perustuvasta ja kustannustehokkaasta älykkään infrastruktuurin rakentamisesta”, Carunan verkkojohtaja Kosti Rautiainen kertoo kaupan taustoista.

Yhtiöt ovat sopineet, että Carunan tietoliikennemastot siirtyvät kaupassa Digitan omistukseen. Mastot sijaitsevat eri puolilla Carunan toimialuetta. Eteläisimmät mastot ovat Espoon Leppävaarassa ja Turun saaristossa Korppoossa ja pohjoisimmat mastot ovat Posiolla.

Aiemmin mastot ovat toimineet sähköverkon hallinnassa ja siirtäneet radiolinkillä tietoa Carunan käyttökeskuksen ja sähköasemien välillä. Radioyhteydet on nyt uusittu valokuitu-, satelliitti- ja mobiiliyhteyksillä, joten Carunalla ei ole vanhoille mastoille enää käyttöä. Digita sen sijaan pystyy hyödyntämään mastoja osana kattavaa ja luotettavaa Digitan IoT-verkkoa ja tarjoamaan laadukkaita infrapalveluita myös muille tietoliikenneoperaattoreille.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että voimme hyödyntää Carunan mastokantaa uusien entistä monipuolisempien tietoliikennepalveluiden tarjoamisessa. Mastoinfrastruktuurin merkitys kasvaa uusien teknologioiden kuten 5G:n ja sen mahdollistamien palveluiden myötä. Haluamme Digitassa palvella operaattoriasiakkaitamme entistä kattavammin ja auttaa mobiiliverkkojen kehittämistä Suomessa tältä osin”, sanoo Digitan operatiivinen johtaja Markus Ala-Hautala.

Lisätietoja:

Caruna, Ville Karttunen, johtaja, uudet palvelut p. 050 453 4205, ville.karttunen(a)caruna.fi

Digita, Markus Ala-Hautala, operatiivinen johtaja, p. 0400 549 023, markus.ala-hautala(a)digita.fi

Caruna huolehtii sähkönjakelusta sekä ylläpitää, kunnostaa ja rakentaa säänkestävää sähköverkkoa noin 700 000 asiakkaalleen Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Verkon toimintaa valvotaan ympäri vuorokauden, jotta asiakkaille voidaan taata mahdollisimman häiriötön sähkönsaanti kaikissa olosuhteissa. Säänkestävä, älykäs sähköverkko luo myös pohjan tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa digitaaliset palvelut kasvavat, liikenne sähköistyy ja kuluttajasta tulee energian tuottaja. www.caruna.fi, Twitter @CarunaSuomi 

Digita on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja sekä maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa, toimii antenniverkon maksu-tv-operaattorina, sekä kehittää tulevaisuuden broadcasting-palveluja. Digitan tietoliikennepalveluita ovat privaattiverkot, sisäpeittoratkaisut, tietoliikenteen kattopaikkojen hallintapalvelut sekä esineiden internet (IoT) ja konesalipalvelut. Palveluita tarjotaan mediayhtiöille, kuluttajille, matkapuhelinoperaattoreille, teollisuudelle, infrastruktuuriyhtiöille sekä kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa. www.digita.fi

Kuvassa Carunan verkkojohtaja Kosti Rautiainen (vas.) ja Digitan toimitusjohtaja Vesa Tykkyläinen (oik.)