RDS on FM-radiovastaanottoa tukevan datan lähetystekniikka ja se lähetetään radiolähetyksen ohessa. RDS-palvelu on käytössä yleisesti lähes kaikilla radioasemilla Suomessa.

RDS-tuki löytyy yleisesti useimmista radiovastaanottimista. Taajuuden valinnan sijasta, kuunneltavan aseman valinta tapahtuu yleensä RDS- vastaanottimissa aseman nimen perusteella.

Autossa RDS mahdollistaa vastaanottotaajuuden automaattisen vaihdon siirryttäessä ohjelmaa lähettävän taajuuden kuuluvuusalueelta toiselle. Osa autoradioista vaihtaa taajuutta vasta, kun autolla ajetaan radiolähettimen kuuluvuusalueen rajamaille.

RDS sisältää monipuolisia toimintoja

AF-palvelu

eli Alternate Frequency vaihtaa vastaanottimeen viritetyn taajuuden automaattisesti toiselle samaa ohjelmaa lähettävälle taajuudelle, kun kuunneltavan aseman signaali heikkenee liikaa.

Kuunneltavan radiokanavan kuuluvuusalue riippuu muun muassa lähettimien lukumäärästä ja sijaintipaikoista. Kuuntelupaikasta (lähettimen kuuluvuusalueelta) toiseen siirryttäessä on siis tarvittaessa viritettävä vastaanottimeen kyseisellä alueella kuuluva taajuus.

AF-toiminnasta on hyötyä esimerkiksi tilanteessa, jossa liikkuva käyttäjä kuuntelee samaa ohjelmaa useamman aseman kuuluvuusalueella. AF-toiminnon avulla vaihto taajuudelta toiselle sujuu automaattisesti, kun käyttäjä siirtyy yhden lähettimen kuuluvuusalueelta toiselle.

CT-palvelu

eli Clock Time asettaa radion kelloon oikean ajan. Kellon aikaa lähettää vain osa radiokanavista.

EON-palvelu

eli Enhanced Other Networks -toiminnon avulla radiovastaanotin voi tarkkailla Yleisradion verkkoja kuunneltaessa muita samankielisiä Yleisradion kanavia liikennetiedotusten ja ohjelmatyyppien (PTY) varalta, mikäli radio tukee tätä toimintoa. EON-tietojen lähetys on käytössä Suomessa vain Yleisradion ohjelmia lähettävissä verkoissa.

NEWS-toiminnon

avulla vastaanotin voi automaattisesti siirtyä sille kanavalle, joilla se havaitsee uutislähetyksen. Jos ennen sitä kuuntelee esim. CD-levyä, niin uutisten jälkeen laite palaa takaisin CD-levyn kuunteluun ja jatkaa levyn toistamista samasta kohdasta. Myös EON-tiedoissa kerrottu uutisten lähetys saa radion vaihtamaan verkkoa, mikäli NEWS-toiminto on aktivoitu.

PS

eli Program Service lähettää radiovastaanottimelle aseman nimen tai tunnuksen, joka näkyy vastanottimen näytössä ja tallentaa sen asemien selailua varten.

PTY-toiminto

eli Program Typen (ohjelmatyyppi) avulla kuuntelija voi etsiä tiettyä ohjelmistoa sisältäviä kanavia (esim. klassista musiikkia tai puheohjelmia). Tarkasta vastaanottimesi käyttöohjekirjasta, tukeeko vastaanottimesi PTY-toimintoa.

PTY-toiminto mahdollistaa Yleisradion verkkoja kuunneltaessa myös siirtymisen toiseen verkkoon halutun ohjelman alkaessa toisessa Yleisradion samankielisessä verkossa, esimerkiksi siirtymisen tietyn tyyppisen musiikin aikana Radio Suomesta YleX:ään.

REG-valinta

eli alueohjelmatoiminnon avulla voidaan vastaanotin lukita seuraamaan kuunneltavaa alueohjelmaa.

YLE:n Radio Suomi ja Radio Vega lähettävät sekä valtakunnallista että alueellista ohjelmaa. REG-toiminnolla estetään automaattinen taajuudenvaihto lähetysasemalta toiselle siten, että taajuusvaihto toimii vain samaa alueohjelmaa lähettävien asemien kesken.

REG-toiminnon ja AF-toiminnon ollessa päällä vastaanotin ei siirry esimerkiksi YLE Etelä-Savon taajuudelta YLE Savon taajuudelle. Lisätietoja vastaanottimen käyttöohjeesta.

RT-teksti

eli Radio Text voi sisältää lisätietoa ohjelmistosta tai asemasta, esimerkiksi soivan kappaleen esittäjän ja nimen. RT-toiminto mahdollistaa enintään 64 merkin mittaisen viestin lähettämisen vastaanottimeen. Vastaanotin voi esittää viestin näytöllään joko yhdellä kertaa tai useammassa osassa.

TA/TP-palvelu

eli Travel Announcementin avulla radio voi automaattisesti siirtyä kanavalle, jossa lähetetään säännöllisesti liikennetiedotuksia ja esimerkiksi pysäyttää kasetin kuuntelun, kun tiedotus alkaa. Tästä toiminnosta lisää otsikon RDS ja liikennetiedotukset alla.

TMC-palvelu

eli Traffic Message Channel on erityisen purkulaitteen vaativa palvelu liikennetietojen välittämiseen. Purkulaite on yleistynyt autojen GPS-navigointilaitteissa. Lisätietoa TMC-palvelusta Media Mobile Nordicin sivuilta.

HUOM! Autoradion käyttöopas opastaa eri toimintojen käytössä. RDS-toiminnot on syytä selvittää etukäteen niin, että ne ovat helposti löydettävissä ajon aikana.

RDS ja liikennetiedotukset

RDS-TA-palvelun avulla autoilija saa automaattisesti liikennetiedotukset, mikäli hänen radionsa on viritetty liikennetiedotuksia lähettävän aseman taajuudelle tai sellaiselle asemalle, jonka EON-tiedoissa on TA-palvelu.

Kun RDS-TA-toiminto on kytketty päälle autoradiossa, vastaanotin voi säätää äänenvoimakkuuden ennalta määritellylle tasolle liikennetiedotteen ajaksi. Vastaanotin voi myös katkaista CD:n, DVD:n tai kasetin soiton liikennetiedotteen ajaksi. Tällöin käyttäjien vastaanottimet siirtyvät liikennetiedotteita lähettävän aseman EON-taajuudelle liikennetiedotteen ajaksi ja palaavat sen jälkeen taajuudelle, jota käyttäjä kuunteli ennen tiedotteen alkamista.

Radiossa saattaa olla myös toiminto, joka estää radion virittämisen sellaiselle taajuudelle, jossa ei ole TA-palvelua, kun TA-toiminto on aktivoitu. Tai radio indikoi esim. piippaamalla säännöllisin väliajoin siitä, ettei kuunneltavalta asemalta lähetetä TA-palvelua.

Liikennetiedotteet YLEn radiokanavilla

Hätäkeskus, Poliisi, Liikennevirasto ja YLE Radio Suomi tiedottavat yhteistyössä liikenteen häiriöistä. Liikennetiedote varoittaa tienkäyttäjiä mm. onnettomuuksista, teiden ruuhkautumisesta tai tietyön aiheuttamasta haitasta.

YLE Radio Suomen taajuuksilla hyödynnetään RDS-TA-ominaisuutta liikennetiedotteiden välittämisessä. Autoradion kuuntelija voi halutessaan aktivoida vastaanottimensa RDS-TA-ominaisuuden. Silloin liikennetiedotteet kuuluvat aina, vaikka autoilija kuuntelisi CD:tä, DVD:tä, kasettia tai jotain toista YLEn suomenkielistä radioasemaa, mikäli radiossa on EON-ominaisuus.

Tällä hetkellä RDS-TA on käytössä YLEn suomenkielisillä kanavilla Radio Suomen valtakunnallisen lähetyksen aikana. YLE:n Radio Suomessa RDS-TA on ollut käytössä 1990-luvun puolivälistä lähtien.

Lisätietoja:

www.liikennevirasto.fi
www.mediamobilenordic.fi