Rekisterin nimiAsiakas- ja sidosryhmärekisteri

YhteyshenkilöVP PayTV Services and Marketing & Sales, Ella Kirjasniemi

YhteystiedotDigita Oy
PL 99, 00521 Helsinki
Jämsänkatu 2, 00520 Helsinki

puh 020 411 711
Y-tunnus 2488970-5

Käsiteltävät henkilötiedotDigita käsittelee asiakasyritysten ja potentiaalisten asiakasyritysten päättäjien ja yhteyshenkilöiden tietoja sekä markkinointikampanjoiden kautta saamiaan yrityskontaktien henkilötietoja.

Käsiteltäviä tietoja ovat etu- ja sukunimi, työtehtävä, työnantajan tiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakashistoria (esim. ostot ja tapaamiset), ja tiedot rekisteröidyn ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista. Lisäksi voidaan kerätä tietoja henkilön osallistumisaktiivisuudesta eri Digitan järjestämiin tapahtumiin, tutkimuksiin, tapaamisiin jne.

Henkilöltä voidaan myös kerätä tietoja hänen suostumuksellaan myös verkkosivujen kautta, esimerkiksi henkilön vierailusta Digitan verkkosivuilla ja hänen suorittamistaan aktiviteeteistä, kuten dokumenttien latauksista, katsotuista sivuista ja lomakkeiden täytöistä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteTietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde tai mahdollinen asiakassuhde Digitaan, Digitan tuottamien palvelujen käyttäminen, muu yhteistyö Digitan kanssa tai rekisteröidyn suostumus.

Jos käsittelyperusteena on rekisteröidyn suostumus, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksensa ottamalla yhteyttä rekisteriselosteessa mainittuun yhteyshenkilöön.

Rekisterin tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin: 1) Digitan tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja myynti 2) Uuden asiakassuhteen luominen ja asiakassuhteen ylläpitäminen 3) Markkinointiviestinnän kohdentaminen, toteuttaminen ja seuranta 4) Mielipide-, markkina- ja muut tutkimukset 5) Tuotteiden ja palvelujen tuottaminen ja kehittäminen 6) Asiakastilaisuuksien järjestämiseen 7) Digitan palveluiden häiriötiedottaminen ja muu viestintä.

Säännönmukaiset tietolähteetHenkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään yhteydenoton perusteella (puhelimitse, internetissä, sähköpostitse, tapaamisissa tai muulla tavalla). Tapahtumien, seminaarien ja koulutusten yhteydessä kerätään osallistujatietoa.

Muita tietolähteitä ovat palvelun tarjoamisen tai ylläpidon yhteydessä tapahtunut yhteydenotto. Lisäksi käytetään julkisia tietolähteitä, kuten yhteystietopalveluita tarjoavien tahojen rekistereitä ja organisaatioiden omia verkkosivuja. Henkilöstä voidaan kerätä tietoja hänen suostumuksellaan myös verkkosivujen kautta.

Tietojen luovuttaminenDigita voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa kumppaneilleen ja/tai alihankkijoille.

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU/ETA:n ulkopuolelle.

SäilytysaikaRekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Lähtökohtana on, että tietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan tai muutoin enintään kaksi (2) vuotta.

Automaattinen päätöksentekoRekisteröityjä voidaan profiloida Digitaan suhtautumisen ja oman organisaation sisäisten vaikutusmahdollisuuksien osalta. Asiakassuhteiden osalta rekisteriin kertyy asiakashistoriatietoa (mm. tapaamiset, yhteydenotot ja sopimukset).