Tämä kartta esittää arvion Digitan langattoman LoRaWAN-verkon peitosta. Karttakuvassa vihreä väri kuvastaa verkon peittoa päätelaitteen ollessa ulkotiloissa, ja tumman sininen väri kuvastaa verkon peittoa päätelaitteen ollessa sisätiloissa.

Tämä peittokartta perustuu tietokoneella luotuun karttamalliin, ja on arvio verkon peitosta. Päätelaitteen verkon kuuluvuuteen paikallisesti vaikuttavat monet tekijät, ja Digita ei voi taata verkon kuuluvuutta kaikissa tämän kartan osoittamissa sijainneissa.

Kartalla näkyvän verkon peittoalueen rajat on mallinnettu perustuen seuraaviin LoRaWAN tietoliikenne parametreihin: LoRa spreading factor (SF) 12, päätelaitteen sijainti maanpinnasta 1,5m korkeudella, liikenteen suunta päätelaitteelta verkkoon.

Digita pidättää oikeudet muutoksiin.