Teollisuus digitalisoituu vauhdilla – pysyykö yrityksesi kehityksen kelkassa?

Digitalisaatio tuo teollisuuden yrityksille kilpailuetua. 5G-privaattiverkko tuo nopeutta, tehokkuutta ja parempaa laatua. Se edistää riskienhallintaa sekä turvallisuutta.

Kotimaisen Digitan Telecom-liiketoiminta on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana sisältäen myös teollisuudelle tarjottavat privaattiverkkopalvelut. Teollisuusyrityksille 5G-privaattiverkko toimii digitalisaation alustana. Se on yrityksen tarpeisiin suunniteltu ja rakennettu, luotettava, tietoturvallinen ja suorituskykyinen 5G-mobiiliverkko. Privaattiverkon tarjoamaa langatonta tiedonsiirtoa hyödynnetään jo kaivoksissa, satamissa, sairaaloissa sekä logistiikka-alan yrityksissä. Näille toimialoille Digita tarjoaa erityisosaamista vaativia privaattiverkkoja 24/7 operoituina tietoliikennepalveluina koko Suomessa.

“Uudenlaisen teollisuuden digitalisoinnin mahdollistaja on luotettava 5G-tiedonsiirtoteknologia”, kertoo Digitan liiketoiminnan kehitysjohtaja Henri Viljasjärvi.

”20 vuotta sitten alkoi palveluliiketoimintojen digitalisointi, esimerkiksi pankkipalvelut. Nyt on fyysisten liiketoimintojen digitalisoinnin vuoro. Alepalla on kuljetusrobotteja, parkkihallissa rekisteritunnukset analysoidaan automaattisesti ja Wolt taas on uranuurtaja ruoan myynnin digitalisoinnissa. Kuka on teollisuuden Wolt?”, kysyy Digitan liiketoiminnan kehitysjohtaja Henri Viljasjärvi. Hän jatkaa: ”Uudenlaisen teollisuuden digitalisoinnin mahdollistaja on luotettava 5G-tiedonsiirtoteknologia. Privaattiverkkojen potentiaali digitalisaation vauhdittamisessa on erinomainen”.

Julkisen mobiiliverkon ja wifin käyttö teollisissa ympäristöissä on usein haastavaa ulkopuolisten käyttäjien, suurten pinta-alojen ja haastavien teollisten tilojen vuoksi. Privaattiverkolla peittoalue on kuitenkin helppoa rakentaa ilman massiivista kaapelointia. Käytännössä privaattiverkko on langaton tiedonsiirtoverkko, jonka avulla laitteet voivat kommunikoida turvallisesti keskenään, minimaalisella viiveellä ja ilman katvealueita.

”Langattoman tiedonsiirron piiriin saadaan kaikki tiedonsiirtoa vaativat toiminnot, kuten robotiikka, käsipäätelaitteet tai videovalvonta. Privaattiverkko mahdollistaa turvallisemman tavan saavuttaa nopeammat tuotanto- ja käsittelyajat. Se tarjoaa myös mahdollisuuden optimoida varastonkokoa, mikä edistää tarkempaa tilannekuvaa ja päätöksentekoa”.

Privaattiverkko edistää myös riskien hallintaa sekä turvallisuutta. Sen avulla voidaan välittää esimerkiksi tietoa muuttuneesta turvallisuustilanteesta. Viljasjärvi tiivistää: ”Teollisuuden ydinliiketoimintojen digitalisoinnissa luotettavuuden merkitys korostuu. Jos tuotannossa laite seisoo 10 minuuttia, tappiot ovat suuret”. Vielä ei ole liian myöhäistä hypätä kehitystrendin kelkkaan: ”Pienestä pääsee liikkeelle. Usein aloitamme asiakkaiden kanssa demolla, jossa Digitan privaattiverkkoauton avulla tuomme privaattiverkon haluttuun lokaatioon ja testaamme, kuinka kuuluvuudet pelaavat sekä kartoitamme, minkälaiselle verkolle olisi tarve. Verkkoa voidaan kasvattaa pikkuhiljaa modulaarisesti”.

Lue lisää Digitan privaattiverkoista

Oskari Koskela
Myyntijohtaja, Privaattiverkot