Luotettavat materiaalivirrat satamissa ja logistiikkaterminaaleissa

Satamien, kuten muidenkin logistiikkaterminaalien, tavoitteena on saada materiaalivirrat kulkemaan mahdollisimman sujuvasti. Haastetta lisää se, että satama-alueella operoi useita eri toimialojen toimijoita ja kommunikaatioyhteydet saattavat konttipinojen takia sekä laivan sisätiloissa kärsiä häiriöistä. Käsiteltävä materiaali voi monesti olla arvokasta tai vaarallista, jolloin käsittelyyn täytyy alusta loppuun saakka kiinnittää erityishuomiota. Etenkin, kun tavara on muiden omistuksessa, jolloin siihen voi liittyä korvausriski.

Privaattiverkkoon liitetyt valvontaan, paikantamiseen, etäohjaukseen ja turvallisuuteen liittyvät sovellukset auttavat selviämään satamatoiminnan haasteista. Niiden avulla voidaan esimerkiksi dokumentoida aukottomasti, mitä kontille on tehty kussakin vaiheessa ja että kontti on käsitelty ilman vaurioita.