Digitan liiketoiminnan kehitysjohtaja Henri Viljasjärvi. Kuva: Patrik Pesonen

Julkisista mobiiliverkoista tuttuun 5G-teknologiaan perustuvat privaattiverkot avaavat teollisuusalan yrityksille lähes loputtoman määrän uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uuden teknologian rohkeimmille omaksujille on luvassa säästöjen ja tehokkuuden ohella myös merkittävää kilpailuetua.

Teollisuusala tunnetaan manuaalisista prosesseista, joiden digitalisoiminen on ollut
moniin muihin toimialoihin verrattuna hidasta. Kehittyvät teknologiat ja kasvavat vaatimukset langattomalle tietoliikenteelle ovat kuitenkin kiihdyttäneet myös teollisuusyritysten matkaa kohti tehokkaampia digitalisoituja prosesseja ja teollisuuden neljättä vallankumousta, Teollisuus 4.0:aa. Keskeisenä muutosajurina toimivat uudet teknologiat, kuten yritysten sisäiseen käyttöön
suunnitellut 5G-privaattiverkot.

– Privaattiverkot ovat yritysten tarpeen mukaan toteutettavia tietoliikenneverkkoja, joissa käytetään julkisista matkapuhelinverkoista tuttua teknologiaa, useimmiten 5G:tä. Privaattiverkot uudistavat teollisuusalaa tuomalla langattoman tiedonsiirron luotettavasti tehtaiden, kaivoksien ja satamien kaltaisiin ympäristöihin, joissa julkisen mobiiliverkon tai wifin suorituskyky ei tavallisesti riitä, taustoittaa Digita Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Henri Viljasjärvi.

Perinteisten verkkototeutusten esteitä yritysten tehokkuuden tieltä raivaava privaattiverkkoteknologia kasvattaa tällä hetkellä suosiotaan lukuisilla eri toimialoilla. Teollisuusalan yrityksille se lupaa lähes rajattoman määrän uudenlaisia mahdollisuuksia.

– Privaattiverkoilla toteutettu langaton tietoliikenne mahdollistaa uusien teknologioiden, kuten koneoppimisen ja lisätyn todellisuuden, tehokkaan hyödyntämisen, mutta myös ihmisten välisen kommunikaation ja kaikenlaisen tiedonkeruun, jolloin toiminnan tilannekuva paranee ja reaaliaikaistuu.
Näin saadaan aikaan uusia toimintatapoja, joilla voidaan tehostaa tuotantoa, lisätä turvallisuutta, parantaa päätöksentekoa ja kerryttää kustannussäästöjä, Viljasjärvi luettelee mahdollisuuksia.

Luotettava ratkaisu skaalautuu asiakkaan tarpeiden mukaan

Privaattiverkkoratkaisuja kuukausiveloitteisena kokonaispalveluna tarjoavalla Digitalla on taustallaan vuosikymmenien kokemus langattomien verkkojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Pitkän ja kattavan kokemuksen ohella yrityksen asiantuntijuutta vahvistaa kumppaniverkosto, johon kuuluu muun muassa maailman johtava privaattiverkkoteknologian osaaja, Nokia.

– Nokia tarjoaa meille teknologian, jonka pohjalta rakennamme asiakkaan tarpeisiin
täsmällisesti sopivan ratkaisun. Vahvuutemme on vuosikymmenten kokemus ja ketteryys, jonka 200 hengen organisaatio mahdollistaa. Asiakkaidemme ei itse tarvitse investoida verkkoon lainkaan, sillä tarjoamme ympärivuorokautisesti operoidun palvelun paikallisella tuella koko Suomen alueelle, avaimet käteen -periaatteella, Viljasjärvi mainitsee.

– Nokian portfolioon on kertynyt 15 vuoden aikana yli 500 privaattiverkkototeutusta. Tunnemme yksityiskohtaisesti esimerkiksi valmistavan teollisuuden sekä energiaja kuljetusalojen haasteet ja tarpeet. Voimme tarjota juuri oikeanlaisia ratkaisuja hyvin erilaisille teollisuuden aloille, kuvailee Nokian Head of Manufacturing & Logistics Sales for Europe Myriam Fatene yhtiön verkko-osaamista. Sekä Viljasjärven että Fatenen alleviivaama räätälöitävyys on yksi privaattiverkkojen keskeisimmistä hyödyistä ja eroavaisuuksista julkiseen verkkoon verrattuna. Siinä missä yksittäinen yritys ei voi vaikuttaa julkisen verkon peittoalueeseen, suorituskykyyn tai tietoturvaan, on yksityistä verkkoa suunnitellessa mahdollista määritellä toiminta-alue tarkasti.

Myriam Fatene, Head of Manufacturing & Logistics Sales for Europe. Kuva: Patrik Pesonen


– Rakennamme verkon juuri sinne, minne asiakas sen haluaa. Tästä hyvänä esimerkkinä on Agnico Eagle Finlandin kultakaivos Kittilässä, jonne toimitimme privaattiverkon yhdessä Nokian ja Telian kanssa. Kyseessä on samalla maailman ensimmäinen maanalaiseen kaivosympäristöön tuotu 5G Stand Alone -verkko, Viljasjärvi kertoo.

Teollisuusyritysten liiketoiminnan kannalta merkittävä rooli on myös privaattiverkkojen ennustettavalla suorituskyvyllä ja toimintavarmuudella.


– Digitaalinen transformaatio koostuu neljästä askeleesta: datan keräämisestä, sen analysoimisesta, dataan pohjautuvasta toiminnan ennustamisesta sekä automaatiosta ja kontrolloinnista. Jotta viimeisimpiin vaiheisiin voidaan päästä, tarvitaan ensin riittävän luotettava yhteys. Privaattiverkko tarjoaa toimintavarman ja tehokkaan ratkaisun yrityksen toiminnan kannalta kriittisen datan keräämiseen, Fatene sanoo.

Kokonaisvaltaista turvallisuutta

Privaattiverkkojen etu perinteisiin verkkoratkaisuihin verrattuna piilee myös niihin sisäänrakennetussa huippuluokan tietoturvassa. Koska privaattiverkkojen infra sijaitsee
kokonaisuudessaan asiakasyrityksen alueella, data pysyy turvallisesti asiakkaan seinien sisällä. Vahvat salaukset vaikeuttavat verkkoon hyökkäämistä, minkä lisäksi tietoturvan tasoa voidaan nostaa asiakkaan toiveiden mukaisesti.

– Tarvittaessa voimme rakentaa asiakkaan verkosta täysin suljetun ja eristetyn, Viljasjärvi täsmentää.
Turvallisuus ei koske ainoastaan verkkoa, vaan se ulottuu teollisuusalan työntekijöiden arkeen asti. Älykkäästi toimivat koneet ja laitteet minimoivat turvallisuusriskejä, mahdollistavat uudenlaisia turvallisuuskäytäntöjä ja parantavat näiden käytäntöjen valvontaa.

– Yksi esimerkki erityisen turvakriittisestä ympäristöstä on Posivan ydinjätteen loppusijoituspaikka Onkalo, jonne Digita, Nokia ja Telia toimittavat 5G verkon, Viljasjärvi kertoo.

Perinteisestä tehdasrakennuksesta dataan nojaavaksi ekosysteemiksi

Nykypäivän teollisuusyrityksiltä vaaditaan jatkuvasti suurempaa joustavuutta. 5G-privaattiverkkojen mahdollistaman automaation ansiosta niin tehdasympäristön muokattavuutta kuin myös koko tehtaan tuottavuutta voidaan kasvattaa huomattavasti. Viljasjärvi ja Fatene korostavatkin, että tulevaisuuden tehdas on entistä harvemmin ainoastaan tehdasrakennus, vaan pikemminkin dataa uusien liiketoimintamallien luomisessa tehokkaasti hyödyntävä ekosysteemi.

– Tehdasympäristön eri osa-alueet voidaan kytkeä privaattiverkkoja käyttämällä eri tietojärjestelmiin ja saada ne kommunikoimaan luotettavasti keskenään. Käytännössä tämä voi tarkoittaa muun muassa automaattisia trukkeja, käsipäätelaitteita sekä erilaisten tapahtumien havainnoimista ja datan luomista
videon, tekoälyn ja koneoppimisen kautta, Viljasjärvi kuvailee privaattiverkon mahdollisuuksia tehdasympäristössä.

Fatene komppaa ja tarjoaa konkreettisen esimerkin autoteollisuuden parista.
– Esimerkiksi autoteollisuudessa dataa voidaan kerätä 5G-privaattiverkoilla tehokkaasti koko tuotantoprosessin ajan. Tämän lisäksi tuotantolinjalla liikkuvan auton ohjemistoja voidaan ladata autoon pitkin valmistusprosessia, mikä omalta osaltaan karsii ohjelmistojen lataukseen käytettävää aikaa sekä pullonkauloja tuotantolinjan loppupäästä, Fatene lisää.

Privaattiverkkoteknologialla saadaan sujuvuutta myös materiaalivirtoihin. Parhaimmillaan muutokset johtavat varastoinnin osalta merkittäviin kustannussäästöihin.

Digitalisaatiolla kilpailuetua

Vaikka teollisuusalan yrityksillä on käytettävissä jatkuvasti suurempi määrä uusia teknologiaratkaisuja, Viljasjärvi ja Fatene muistuttavat, ettei digitalisaatiossa ole kyse pelkästä teknologiasta. Digitaaliselle aikakaudelle astuminen edellyttää manuaaliseen työhön tottuneilta teollisuusyrityksiltä ennen kaikkea
valmiutta paitsi toimintojensa muuttamiseen myös kokonaan uudenlaiseen ajatteluun.

– Teollisuusyrityksiä haastaa tällä hetkellä kiihtynyt inflaatio ja siihen kytkeytyvät kustannuspaineet. Nyt jos koskaan onkin otollinen hetki puntaroida, onko vaadittuja säästöjä ja parempaa tehokkuutta kannattavaa hakea vanhoilla tutuilla menetelmillä vai kannattaisiko niiden sijaan kokeilla sittenkin jotain uutta, Viljasjärvi huomauttaa.

Mobiiliteknologian hyödyntäminen yrityskäytössä on tietoliikenneteknologian uusi,
maailmanlaajuinen trendi. Konseptin odotetaan kasvavan merkittävästi tulevien vuosien
aikana, mutta toistaiseksi vasta harva suomalainen teollisuusyritys on lähtenyt tehostamaan omaa liiketoimintaansa uudenlaisen tietoliikenneteknologian avulla. Tästä syystä tilaa täysin uusille liiketoimintamalleille ja innovaatioille on vielä runsain määrin.

– Ne yritykset, jotka uskaltavat ottaa ensimmäiset askeleet nyt, ovat ensimmäisenä
maalissa ja saavuttavat huomattavaa etua kilpailijoihinsa verrattuna, Viljasjärvi summaa.

Teksti: Saana Lehtinen. Kuvat: Patrik Pesonen ja Nokia. Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Helsingin Sanomien Teknologialiitteessä 1.3.2023.