5G-privaattiverkot: Nopeimmin kasvava langattoman verkon markkina

5G-privaattiverkot on nopeimmin kasvava, langattoman verkon markkinasegmentti. Straits Researchin (kesäkuu 2023) mukaan yksinomaan yksityisen 5G-verkon globaali markkinakoko arvioitiin 1,3 miljardiksi USD vuonna 2021. Sen odotetaan yltävän yli 28,4 miljardin markkinaksi vuoteen 2030 mennessä, keskimääräisen kasvun ollessa vuosittain 39,8%.

Privaattiverkolle on useita käyttökohteita, mutta useimmat ja suurimmat privaattiverkkoinvestoinnit tullaan luultavasti näkemään valmistavan teollisuuden puolella. Privaattiverkko tarjoaa wifiä laajemman ja luotettavamman kuuluvuuden, keskimääräistä matalamman ja vaihteluväliltään tasaisemman viiveen, sekä sillä voi korvata muita perinteisesti teollisuudessa käytettyjä toimintoja kuten dect-radiopuhelimet.

Privaattiverkolla saadaan toteutettua push-to-talk/video -yhteydet helposti, ilman suurta ylläpidollista vaivaa. Myös autonomisten koneiden kehitys ja niiden tarkempi hallinta, sekä niiden kasvavat verkkovaatimukset edesauttavat privaattiverkon kysyntää teollisuudessa.

Privaattiverkon kasvun hidasteena ei ole niinkään käyttötapauksen löytyminen, vaan enemmänkin verkon rakentaminen. Privaattiverkkoa pidetään osin  monimutkaisena tai vaikeana palveluna hankkia, mutta osaava kumppani auttaa tässä samalla tavalla kuin perinteistenkin verkkojen puolella.

Toisin sanoen markkina on yksimielinen yksityisten verkkojen “miksi”-kysymyksestä, mutta tarvitsee vielä ohjeita “miten”-kysymykseen.

Missä käyttötapauksissa privaattiverkko on paras?

Privaattiverkkojen erityisominaisuudet tekevät niistä houkuttelevia etenkin tiettyihin käyttötapauksiin.

Ulkokäyttö

Matkapuhelinteknologiat on erityisesti suunniteltu toimimaan ulkotiloissa, ja niillä on siten huomattavasti parempi kantama ja peittoalue verrattuna wlan-verkkoon – mobiilitukiasemien tarve huomattavasti pienempi, kuin wlan-tukiasemien.

Kampusverkot, pysäköintialueet, kaivokset, varastot ja logistiikkakeskukset, kuljetuskeskukset, satamat, rautatieasemat ja lentokentät, stadionit, messut, festivaalit sekä muut ulkotapahtumat ovat kaikki ihanteellisia käyttötapauksia privaattiverkolle verrattuna wlan-ratkaisuun.

Wlanille on jatkossakin paikkansa toimistoympäristöissä, sekä pienemmissä varasto ja kokoonpano -ympäristöissä, mutta haettaessa laajaa verkkopeittoa ja luetettavuutta, on privaattiverkko yleensä paras ratkaisu.

Sisäkäyttö

Privaattiverkko soveltuu erityisen hyvin ”mission critical” ja korkean tietoturvan tiedonvälitykseen. Esimerkiksi tuotantolaitoksien automaation, robotiikan ja IoT-sensoreiden datan keräämiseen. Samoin kuin tuotannon hallintaan ja seurantaan liittyviin älypuhelin ja tablet-laitteisiin.

Myös sairaalaympäristöt hyötyvät privaattiverkoista. Privaattiverkko voi sairaalaympäristössä siirtää sairaalan IoT- laitedataa sekä korvata wlan-tukiasemat, dect-puhelimet sekä osittain myös vaihderatkaisut. Ennustankin, että Suomen markkinassa yhä useampi hyvinvointialue tulee korvaamaan privaattiverkolla nykyisiä verkko- ja puheratkaisujaan. Sijoitus maksaa itsensä nopeasti takaisin, ja on huoltovarmuuden ja tietoturvan kannalta kiistatta paras ratkaisu. Mikä muu ratkaisu toimii täysin itsenäisesti, vaikka kaikki yhteydet ulkomaailmaan olisivat poikki?

Miten privaattiverkko maksaa itsensä takaisin?

Perinteisesti privaattiverkkoa suositellaan tietoturvan, paremman saatavuuden ja luotettavuuden kautta. Myös perinteinen ROI-laskelma puoltaa privaattiverkon hankkimista. Sijoituksen elinkaaren kannattavuutta laskiessa on helppo laskea privaattiverkon tuomat suorat hyödyt:

 • Nopea rakentaa ja laajentaa – ei kaapelointityötä
 • Verkon pitkä elinkaari jo olemassa
 • Edullinen ja vaivaton ylläpito
 • Datan kustannus koostuu lähinnä alkuinvestoinnista. Ylläpito on edullista. Privaattiverkko on mahdollista saada myös palveluna, jolloin asiakkaan ei tarvitse miettiä pääoman kuluja.
 • Lähes rajaton päätelaitteiden määrä – ei tarvetta lisäinvestoinnille, vaikka laitemäärä kasvaa
 • Vähentää päällekkäisiä verkkoja – suoraa säästöä, kun esimerkiksi testaus, tuotanto ja sisäiset viestintäverkot toteutetaan samalla ratkaisulla

Privaattiverkon käyttöönotto tuo myös epäsuoria liiketoimintahyötyjä yritykselle. Näitä voi olla vaikeampi laskea, mutta privaattiverkkoa hyödyntäessä ne usein huomataan

 • korkeampana tuottavuutena ja automaatioasteen kasvuna
 • lisääntyneenä tietoturvana tuotantoverkossa
 • koneiden ja laitteiden kunnon valvontana
 • autonomisten ajoneuvojen ja robottien mahdollistajana
 • työturvallisuuden kasvuna
 • laajempana IoT:n hyödyntämisenä

 

Mitä privaattiverkon suunnittelussa pitää huomioida?

Suurin suunnittelun haaste yksityisissä mobiiliverkoissa on varmistaa taajuuden saatavuus käyttötarkoituksellesi. Suomessa privaattiverkon taajuudet myöntää Traficom, joka on varannut teolliseen käyttöön 2300-2320 MHz ja 24,25-25,1 GHz taajuudet. Helpoin tapa hankkia sopiva taajuus, on antaa osaavan kumppanin hoitaa taajuuden varaaminen ja ylläpito.

Traficom, yhdessä EU:n viestintäviranomaisten kanssa, on valmistelemassa 3800–4200 MHz taajuuksia teollisuuden käyttöön. Tämän työn on arvioitu valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä.

Privaattiverkon asennuksen suunnittelussa on huomioitava antennien sijoittaminen, radioyhteys ja core-verkon sijoittaminen. Mikäli privaattiverkosta halutaan antaa pääsy julkiseen verkkoon, pitää myös tietoturva ja pääsynhallinta miettiä huolella. Tässäkin asiassa osaavat kumppanit auttavat ja suosittelevat parasta ratkaisua.

Lopuksi: Privaattiverkkojen tulevaisuus ja mahdollisuudet

Privaattiverkkojen nopea kasvu ja niiden hyödyntämisen moninaisuus tekevät niistä merkittävän teknologian nykypäivän digitaalisessa yhteiskunnassa. Erityisesti teollisuuden sektorilla nähdään valtavia mahdollisuuksia, mutta myös muilla aloilla, kuten terveydenhuollossa ja julkisissa tiloissa privaattiverkot tuovat uusia mahdollisuuksia ja tehostavat toimintaa.

Vaikka privaattiverkkojen rakentaminen ja suunnittelu voivat edellyttää erityisosaamista ja huolellista valmistelua, niiden tuomat edut, sekä suorat että epäsuorat, ovat kiistattomia. Nykyaikaiset organisaatiot, jotka etsivät keinoja lisätä tuottavuuttaan, parantaa tietoturvaa ja vähentää infrastruktuurikustannuksia, löytävät privaattiverkoista tehokkaan ja joustavan ratkaisun.

Kun ajattelemme tulevaisuuden langatonta teknologiaa ja digitaalista transformaatiota, 5G-privaattiverkot ovat keskeisessä asemassa. Niiden rooli vain korostuu entisestään, kun organisaatiot jatkavat investointejaan uusiin teknologioihin ja sovelluksiin. On siis tärkeää ymmärtää niiden mahdollisuudet ja olla valmiina hyödyntämään niitä optimaalisesti.

Kirjoittaja:

Oskari Koskela
Sales Director
Mobile Network Services
Digita Oy
+358405118644
oskari.koskela@digita.fi