Tarjoamme asiakkaillemme luotettavia ja laadukkaita verkkopalveluita, teknisten järjestelmien tilapalveluita sekä niihin liittyvää huippuosaamista. Digitalla on kymmenien vuosien kokemus suurten, langattomien tietoliikenneverkkojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Kokemuksemme tuomat erityistaidot koulutuksessa, konsultoinnissa ja projektihallinnassa ovat käytettävissänne.

Asiakkaan asialla

Digitan asiantuntijapalveluihin kuuluvat tietoliikenneverkkojen suunnittelu-, mittaus-, valvonta- ja ylläpitopalvelut sekä tarvittaessa konsultointi, koulutus ja projektihallinta. Vuokraamme myös turvallista ja nykyaikaista masto- ja laitetilaa asiakkaidemme verkkoja ja palvelimia varten.  Asiakkaitamme ovat esimerkiksi mobiilioperaattorit, sekä erilaiset turvakriittisiä tietoliikenneverkkoja tarvitsevat toimijat, kuten viranomaiset.

Räätälöimme palvelut aina asiakasta kuunnellen, joko kattavana kokonaispakettina tai erillisinä täsmäratkaisuina. Kokonaisuus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa tarpeita vastaavaksi.

Integroimme asiakkaidemme järjestelmät mukaan Digitan verkonhallintakeskuksen toimintaan. Huippuosaajamme valvovat, operoivat ja ylläpitävät verkkoja sovitulla palvelutasolla 24/7, ja viankorjauspalvelu käynnistetään tarvittaessa kaikkialla Suomessa ympäri vuorokauden. Ainutlaatuisen ylläpito-organisaatiomme avulla viankorjaus käynnistyy olosuhteista ja kohteesta riippumatta nopeasti juuri siellä, missä tarvitaan.

Tietoverkot kehittyvät

Mobiiliverkkojen kehitys jatkuu tulevaisuudessa erittäin vauhdikkaasti, mikä lisää tarvetta laadukkaille verkkopalveluille. Teknologia etenee jatkuvasti, ja nykyisten 800MHz LTE-verkkojen rinnalle aletaan seuraavaksi rakentaa 700 MHz verkkoa. Verkossa liikkuvan tiedon lisääntyessä myös palvelinkeskusten tarve kasvaa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Suomi on kilpailukykyinen sijoituskohde palvelinkeskuksille esimerkiksi edullisen jäähdytyksen ansiosta. Digitan Data Center Pasilassa tarjoaa korkean kansainvälisen tason laitetilaa turvallisessa ja nykyaikaisessa ympäristössä.

Digitan kokemus erilaisten verkkojen rakentamisesta ja ylläpidosta auttaa muuttuvassa ympäristössä. Tarjoamme korkean tason palveluita tulevaisuuden tarpeisiin, kuuntelemme asiakkaitamme ja lunastamme lupaukset. Uusien verkkojen rakentamisen myötä myös ylläpidon, valvonnan laadunvarmistuksen ja, mittauksen tarve lisääntyy. Langattomien verkkojen rakentamiseen vaikuttavat monet seikat: neuvomme asiakkaitamme esimerkiksi tuulivoimarakentamisen vaikutusten kartoittamisessa ja tuulivoimapuistojen sijaintisuunnittelussa.

Teemu Lampila
Asiakkuusjohtaja, Asiantuntijapalvelut
Tutustu Site-palveluihimme