Digitan IoT-tiimissä työskentelee joukko rautaisia ammattilaisia hyvin erilaisilla taustoilla ja osaamisalueilla. Tiimin jäseniä yhdistää vahva usko siihen, että IoT tulee muuttamaan meidän yhteiskuntaamme parempaan.

Kuvassa Digitan IoT-tiimiläisiä tiimipäivän vietossa (vas. Tom Moliis, Jarkko Miettinen, Ari Kuukka, Nicolas Le Bail, Mika Flinck, Jukka Sohlman, Mona Miettinen, Karri Sohlman, Tuomo Hörkkö ja Juhani Farin, kameran takana Sini Forsblom)

Sini Forsblom toimii tiimin asiakaspalvelupäällikkönä. Viidentoista vuoden kokemus B2B-myynnissä johti Sinin Digitalle vuoden 2018 lopussa. Sinin työtehtäviin kuuluu muun musassa päivittäinen asiakaspalvelu, IoT-liiketoiminnan asiakashallintajärjestelmien ja prosessien kehitys sekä IoT-liiketoiminnan myyntilaskutus.

Sini näkee IoT:n mahdollisuudet lähes rajattomina. ”IoT:n mahdollisuudet ovat hämmästyttävän laajat. Digitalisaatio tuo yrityksille merkittäviä hyötyjä, muun muassa kustannussäästöjä, tehokkuutta ja parempaa näkyvyyttä liiketoimintaan sekä uuden kasvun mahdollisuuksia. Siitä pääsevät kuitenkin nauttimaan myös kuluttajat esimerkiksi uimavesien lämpötilojen seurannassa. IoT:n avulla päästään edistämään myös vihreitä arvoja, jotka ovat lähellä omaa sydäntäni.”

Tuomo Hörkkö on ollut talossa jo liki 17 vuotta. Kesäkuusta lähtien Tuomo toimii Customer Success Managerina, jonka lisäksi hän on viimeiset neljä vuotta toiminut IoT-tiimin projektipäällikkönä. Monien IoT-projektien, sekä pienempien että isompien asiakkaiden kanssa toiminut Tuomo, toimii usein myös Digitan teknisenä yhteyshenkilönä. Uuden työtehtävänsä ansiosta Tuomon työkuva muuttuu kaupallisempaan suuntaan, mutta hän jatkaa kuitenkin vahvasti teknisenä henkilönä Digitalla ja IoT-tiimissä.

Tuomo näkee IoT:ssä suurta globaalista potentiaalia. ”IoT tulee varmasti muuttamaan maailmaamme monellakin tapaa. Vesimittareiden etäluenta on yksi hyvin konkreettinen esimerkki.”

Tom Moliis toimii IoT-tiimin Network Managerina, eli hän vastaa IoT verkon laajennuksesta ja ylläpidosta. Käytännössä työaikaa menee uusien tukiasemien suunnitteluun, eli minne verkkoa laajennetaan kustannustehokkaasti ja niin, että se palvelee valtakunnan verkkoa järkevästi myös vuosien jälkeen. Tomin työkuvaan kuuluu myös koulutukset ja opastukset sekä materiaalihankinnat.

Tomilla on yli 20 vuoden kokemus muun muassa verkon laajentamisesta ja ylläpitotehtävistä. Tom näkee IoT:n edut kilpailukyvyn kannalta merkittävinä. ”IoT antaa muun muassa pääsyn reaaliaikaiseen tietoon kohteista mistä aiemmin on vaadittu ns. tyhmää manuaalista seurantaa. Se siis automatisoi ja tehostaa tiedonsaantia monella osa-alueella, parantaen näin kilpailukykyä”

IoT-tiimin tuotepäällikkönä toimii Jarkko Miettinen, ja tiimissä hän vastaa pilvipalveluiden kehittämisestä. IoT-alalla Jarkko on työskennellyt vaihtelevissa tehtävissä jo siitä lähtien, kun yleinen kiinnostus heräsi ja ensimmäiset toteutukset ”esineiden välisellä internetillä” tehtiin 90-luvulla. Jarkko nostaa esiin IoT:n hyödyntämistä kestävämmän yhteiskunnan tavoittelemisessa.

”IoT on jo muuttanut ja tulee toivottavasti ohjaamaan yhteiskuntaa kestävämmälle kehityspolulle erityisesti energian- ja raaka-aineiden tehokkaamman käytön avulla. IoT osana suurempaa digitalisaatiota yhteiskunnassa lisää tuottavuutta ja mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymisen. Digitan LoRaWan-verkko on erinomainen alusta digitalisaation yleistymiselle Suomessa. Laitteet saadaan helposti liitettyä valtakunnalliseen verkkoon ja sensorien dataa voidaan hyödyntää lukemattomiin eri käyttötarkoituksiin.”

Jukka Sohlman työskentelee tiimissä Customer Support Engineerinä. Hänen työtehtäviinsä kuuluu tekninen tuki, mikä käytännössä tarkoittaa aina laitteiden postituksesta, anturin payload datan purkuun ja tutkimiseen. Sen lisäksi Jukka tukee IoT-tiimin myyjiä.

Tekniset asiat ovat  lähellä Jukan sydäntä. Ohjelmistojen parissa Jukka on työskennellyt yli 20 vuotta, ja Digitan IoT-tiimiin hän tuli mukaan helmikuussa 2020. Jukka näkee IoT:ssa potentiaalia muun muassa vihreiden arvojen saavuttamisessa.

”IoT laajentaa tietämystämme ja helpottaa päätöksen tekoa, kun anturit keräävät dataa niistä asioista, joilla on merkitystä yrityksille. IoT edesauttaa vihreiden arvojen saavuttamista yritys- ja yksityiselämässä. Yksityinen ihminen hyötyy myös, kun hänen omaisuutensa on jäljitettävissä ja kodin olosuhteet monitoroitavissa.”

Juhani Farin toimii IoT-tiimin myyntipäällikkönä. Ensi kosketuksen IoT-kenttään tarjosi edellinen työpaikka, mutta Juhani halusi päästä kurkistamaan syvemmälle IoT-maailman syövereihin, ja siihen tarjoutui Digitalla hieno mahdollisuus. IoT mahdollistaa Juhanin mukaan täysin uudenlaisia mahdollisuuksia niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin.

”IoT vapauttaa ihmisen aikaa, kun manuaalisia työvaihteita voidaan digitalisoida. IoT:n avulla voidaan myös säästää erilaisia resursseja, joka säästää kustannuksissa ja samalla esimerkiksi luontoa voidaan kuormittaa todella paljon aiempaa vähemmän. IoT:n hyödyistä pääsevät asteittain nauttimaan kaikki, niin yritykset kuin tavalliset kuluttajatkin. IoT on jo kaikkialla ympärillämme, vaikka emme sitä aina huomaakaan. Sen mahdollisuudet ovat melko rajattomat ja uusia sovelluskohteita keksitään jatkuvasti. Tuskin löytyy toimialaa tai elämän aluetta, mitä ei voisi IoT:n avulla kehittää.”

Nicolas Le Bail toimii IoT-tiimissä projektipäällikön roolissa. Hän on mukana kehittämässä Digitan IoT-järjestelmiä, joiden tavoite on tuottaa lisäarvoa asiakkaille, mutta myös lisätä skaalautuvuutta Digitan IoT-liiketoiminnassa.

Nicolas muutti 16 vuotta sitten Ranskan Bretagnesta Helsinkiin aloittaakseen työt antenniasiantuntijana Digitalla. Vuosien varrella kiinnostus tietojenkäsittelyyn johti hänet opiskelemaan ohjelmistokehitystä ja pilvipalveluja. Nicolaksen mukaan voimme tulevaisuudessa hyödyntää IoT:n tarjoamaia mahdollisuuksia entistä laajemmin.

“IoT-ratkaisujen laajempi käyttö merkitsee yhä suurempia määriä käsiteltäviä tietoja. Mielestäni olemme vasta IoT-ymmärryksen, sekä sen hyödyntämisen, yhdistämisen ja analysoinnin alkuvaiheessa.”