5G-verkkoja kehitetään täydennysrakentamisella 

Digitaalisen infrastruktuurin merkitys on korostunut viime vuosien aikana niin kotitalouksissa kuin elinkeinoelämässäkin. Moninaiset tarpeet etätöistä moderneihin teollisuuden prosesseihin asettavat toimiville tietoliikenneyhteyksille kasvavia vaatimuksia liikennemäärien kasvaessa rajusti.  

Nopeampia mobiiliyhteyksiä mahdollistava ja edeltäviä teknologioita energiatehokkaampi 5G-verkko laajenee Suomessa nopealla vauhdilla ja kattava 5G-kuuluvuus on saavutettu monella paikkakunnalla. Edelleen löytyy kuitenkin alueita, joissa 5G-verkon kattavuus ei ole riittävän hyvä. Tämän vuosi verkkoja kehitetäänkin jatkuvasti täydennysrakentamisella. Paikoille, joissa suuret ihmismassat käyttävät nettiä yhtä aikaa, täytyy rakentaa lisää tukiasemia.  

Digita toimii valtakunnallisesti telecom-mastojen rakentajana. Digita on kiinnostunut osallistumaan asumis- ja yritysalueiden kaavoitukselliseen suunnitteluun tuoden parhaan näkemyksen verkon toimivuuden saamiseksi masto- ja muiden tukiasemaratkaisujen avulla. Lausuntopyynnöt voi lähettää osoitteeseen: mastot@digita.fi. Osallistumme mielellämme myös kunnan järjestämiin operaattoripalavereihin.

Digitalla on pitkä kokemus myös langattomien verkkojen suunnittelusta, toteuttamisesta ja operoinnista. Valtakunnallisten radio- ja tv-verkkojen lisäksi olemme suunnitelleet ja rakentaneet valtakunnallisen IoT- verkon. Digita on myös vahva toimija 5G-rakentamisessa.  

Digita on luotettava ja riippumaton masto-operaattori kuntien ja kaupunkien kaavoituksen tueksi 

Digita on luotettava ja kaikille operattoreille palveluja tuottava toimija. Digita tukee kuntien ja kaupunkien kaavoitusta, kaupunkikehitystä ja maankäyttöpolitiikkaa. Haemme parasta ratkaisua kaavoituksen näkökulmasta ja digitaalisen infrastruktuurin tarpeita ajatellen. Digita osallistuu asiantuntijana Smart City -hankkeisiin.

Toimimme valtakunnallisesti ja olemme rakentaneet telecom-mastoja haastaviin kohteisiin. Otamme huomioon myös maisemallisesti herkät alueet ja olemme saaneet näistä hyvää palautetta. Olemme nopea, luotettava, asiantunteva kumppani. 

 Olemme mieluusti mukana jo heti alussa, kun kaupunki määrittelee omat tavoitteensa alueidensa maankäyttöön. Asukas- ja yritysmäärän kasvun tueksi tarvitaan tänä päivänä hyvät digitaaliset yhteydet. Kattava digitaalinen infrastruktuuri on vetovoimatekijä, jota ei välttämättä huomioida kaavoituskatsauksissa. 

Imaginary cadastral map with buildings, land parcel and vacant plot – land records and property registry concept

Digitan tapa toimia 

Autamme kaavoitusta digitaalisen infrastruktuurin tarpeiden määrittelyssä uusille kaavoitusalueille (mm. telecom-mastot). Haluamme tuoda kaavoitukseen ennakolta näitä paikkoja, jotta vältytään poikkeuslupien hakemiselta myöhemmin uusille asuinalueille.  Myös olemassa oleville kaavoitetuille alueille tarvitaan verkon täydennysrakentamisena uusia mastoja, tällöin toki edelleen tarvitaan poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuharkintaa.  

Digitan mastopaikkasuunnittelussa noudatetaan ympäristöministeriön mastot maisemassa -ohjeistusta ja hankkeiden suunnittelussa on radioverkkoasiantuntijoiden lisäksi mukana aina ympäristö-, maisema- ja kaavoitusalan ammattilaisia. Hyvä suunnittelu ja ympäristöä huomioiva toteutus näkyy lopputuloksessa. 

Tulemme mielellämme tapaamaan teitä kunnan kaavoitusasioissa — Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Mari Paananen
Liiketoiminnan kehityspäällikkö
Teppo Syrjälä
Solution Manager
Jani Pyykkö
Solution Manager