Helsingissä sijaitseva Digitan DataCenter lukeutuu Suomen tärkeimpien tietoliikenteen hermokeskuksien joukkoon. Mitä tällaisessa solmupisteessä oikein tapahtuu – ja millaista hyötyä konesalipalveluista voi olla yritykselle?

DataCenter tarkoittaa lyhykäisyydessään tilaa, jossa on palvelimia ja tuohon tilaan on tarkoitus tuoda erilaisia palveluita, esimerkiksi videonjakelupalveluita ja verkkokauppoja.

Ennen kaikkea me tarjoamme asiakkaille tilaa, sähköä, erinomaisen tietoliikenteen ja turvallisen paikan. DataCenterin voisi suomentaa sanoin palvelinkeskus tai konesalipalvelu.

Helsingissä on suomen tietoliikenteen solmupiste

Helsinki on tietoliikenteen näkökulmasta yksi Suomen maantieteellisesti parhaista paikoista ylläpitää konesalipalveluita. Syy tähän on se, että Helsingissä sijaitsee Suomeen saapuvan ja Suomesta lähtevän tieto- ja internetliikenteen solmukohta ja yhdysliikennepiste. Digitan DataCenterissä on siten saatavilla kaikkien keskeisimpien operaattoreiden yhteyspalvelut.

Alkukesästä 2016 valmistui Suomesta Saksaan johtava merenalainen kaapelijärjestelmä, joka rakennettiin digitaalisen talouden edistämiseksi. Uuden ja nopean merikaapeliyhteyden Suomen ja Manner-Euroopan välillä kaavaillaan myös parantavan Euroopan sisäisiä yhteyksiä. Tämä on lisännyt yritysten kiinnostusta Digitan DataCenteriä kohtaan.

Merikaapeli avaa uusia merkittäviä mahdollisuuksia, minkä takia Suomeen tulee koko ajan lisää ulkomaisia toimijoita, esimerkiksi isoja kansainvälisesti tunnettuja internet-palveluntarjoajia.

Tietoliikenteen solmupisteessä viiveet ovat minimaalisia

Kun kyse on tietoliikenteestä, on hyvin tärkeää, että tieto kulkee mahdollisimman nopeasti. Helsingissä sijaitsevat konesalit ovat Digitan palvelukeskuksen, 24/7 Service Operation Centerin, yhteydessä ja näin laitteistojen poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti. Kenties parhaiten lyhyiden viiveiden merkitys konkretisoituu tietoliikenneverkkoja pitkin tehtävässä kaupankäynnissä.

Viiveet on todella tärkeitä asioita esimerkiksi reaaliaikaisessa kaupankäynnissä, kuten esimerkiksi osakekaupassa. Lyhyet viiveet mahdollistavat sen, että reaaliaikainen kaupankäynti on ylipäätään mahdollista.

Niin ikään nettipelaamisessa viiveiden merkitys korostuu, kun useampi ihminen havainnoi samaan aikaan pelin tapahtumia. Pitkä viive tietoliikenneyhteydessä voi aiheuttaa nettipelaajille pulmia. Jos viive on liian pitkä, ei pelaaminen onnistu välttämättä ollenkaan.

Kun palvelinkeskus on mahdollisimman optimaalisessa paikassa, myös viiveet minimoituvat. Tämä on iso etu Digitan DataCenterille.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nyt, kun reitti on merikaapelin ansiosta entistä lyhyempi, niin tietoliikennekin kulkee lyhyempää reittiä pitkin ja tällöin tiedonsiirrossa muodostuva viive on pienempi.