SUOMEN IOT-MAAJOUKKUE ESITTÄYTYY

Tilastokeskuksen Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2020 -tutkimuksen mukaan noin 40 prosentilla suomalaisyrityksistä oli käytössä laitteita tai järjestelmiä, joita voi valvoa tai hallita internetin välityksellä – toisin sanoen IoT-laitteita tai -ratkaisuja.

Näissä ja monissa muissakin yrityksissä pohditaan aktiivisesti, millaisia hyötyjä IoT-teknologiasta voitaisiin saada omaan liiketoimintaan. Myös vastuullisuuden toteuttaminen liiketoiminnassa on korostunut voimakkaasti viime vuosina, ja siihen IoT-ratkaisut ja niiden ympärille rakentuneet IoT-ekosysteemit voivat tarjota lukuisia uusia mahdollisuuksia.

Heitä varten on Digita ja sen ympärilleen rakentama suomalaisten, vastuulliseen liiketoimintaan tähtäävien huippuosaajien IoT-ekosysteemi, joka on on mahdollistanut satojen vastuullisten ja korkealuokkaisten ratkaisujen tarjoamisen asiakkaille mm.
energia-, vesi-, rakennus-, LVI- ja jätehuoltosektoreilla. Voimme itse asiassa puhua leikkimielisesti Suomen IoT-maajoukkueesta.

Esittelemme artikkelisarjassamme Suomen IoT-maajoukkueen jäseniä. Laitevalmistajista on tällä kertaa vuorossa Wiiste Oy.

Nimi:Wiiste Oy
Liikevaihto:n. 700.000 (2021 arvio)
Perustettu:2012

Kuka olet?

Aki Böök, toimitusjohtaja. Tulin Wiisteeseen mukaan alun alkaen enkelisijoittajaksi ja hallituksen  jäseneksi vuonna 2015. Toimitusjohtajan tehtäviä olen hoitanut nyt viimeiset pari vuotta 2020 lähtien.

Taustani on myynnin johdon, liiketoiminnan kehityksen sekä data-analyytiikan alueilla. Kaupalliset asiat ja IoT:n ympärillä pyörivä data-analytiikka ovat siten leipälajini. Olen myös asunut pari vuotta Tanskassa, joten pohjoismainen markkina on tullut työn puolelta tutuksi.

Millaisia IoT-laiteratkaisuja te tarjoatte asiakkaillenne? Mikä on vahvuusalueenne ja miten näet tulevaisuuden tällä alueella?

Rakentaminen sekä kiinteistön omistaminen ja kehittäminen ovat meidän IoT-laiteratkaisujemme fokusalue. Punaisena lankana meillä on alusta lähtien ollut kosteudenhallinta ja kosteuden mittaaminen, siihen liittyy enemmän tai vähemmän kaikki toiminnassamme.

Lähdimme aikoinaan liikkeelle betonin kosteuden mittaamisesta, ja se on edelleen vahva kivijalka liiketoiminnassamme. Jos kuitenkin puhumme symbolisesti maajoukkuetason tuotteista, niin ne liittyvät tänä päivänä ja varmasti tulevaisuudessakin betonin kosteusmittaamisen lisäksi rakennusmateriaalina yleistyneen puun kosteuden mittaamiseen. Stora Enson kanssa yhteistyössä kehitetty puun kosteusmittaamisen ratkaisu on levinnyt jo ympäri maailmaa.

Miten päädyitte IoT-laiteratkaisujen kehittämiseen?

Rakenteiden kosteutta on usein vaikea mitata rikkomatta materiaaleja. Tämän onnistumiseksi ei ole oikeastaan muuta mahdollisuutta kuin IoT-laitteet ja -verkko. Sama koskee puuelementtejä, joita saatetaan kuljettaa pitkiäkin matkoja ja ne viettävät työmaalla pitkiä aikoja. IoT-ratkaisujen avulla pitkienkin toimitusketjujen seuraaminen alusta loppuun saakka on mahdollista.

Itse asiassa Wiiste oli olemassa jo ennen kuin IoT ja Industrial IoT nousivat suuriin otsikoihin. Me olemme alusta lähtien halunneet tehdä konkreettisia asioita nyrkit savessa: IoT-leima on tullut niihin sitten myöhemmin, ja tietysti teknologia on mahdollistanut myös kehittyneempiä toimintatapoja.

Miksi valintanne kohdistui LoRaWAN:iin ja Digitaan ja mitä etua siitä koituu loppuasiakkaalle?

LoRaWANin energiatehokkuus sopii meidän käyttötarkoituksiimme erinomaisesti: laitteidemme avulla välitetään pieniä määriä yksinkertaista dataa energiatehokkaasti. Asiakkaat saavat sen myötä laitteille erittäin pitkän käyttöiän ja seurantajakson.

Digita oli luonnollinen vaihtoehto kumppaniksi: he tarjoavat Suomessa niin kattavan verkon, ettei vastaavia ole kovin monta koko Euroopassa. Tulevaisuutemme ei kuitenkaan rakennu yksinomaan Suomen markkinoiden varaan, ja LoRaWAN on hyvä ratkaisu tukemaan myös kansainvälistä kasvuamme.

Mistä saavutuksesta olette erityisen ylpeitä?

Vuodesta 2012 lähtien olemme toimittaneet yli 50.000 anturia maailmalle ja pilvipalvelussamme on jo 1.500 asiakasta, joten tällaiseen historiaan mahtuu tietysti useitakin yksittäisiä huippuhetkiä. Mutta erityisen ylpeitä olemme siitä, että olemme saaneet mahdollisuuden kehittää globaalin tason ratkaisuja yhdessä St. Gobain Weberin ja Stora Enson kaltaisten jättiyritysten kanssa.

Toki ylpeyden tunnetta antaa myös se, että olemme korona-ajasta huolimatta kasvun tiellä ja liikevaihdostamme jo viidennes tulee ulkomailta. Unohtaa ei myöskään sovi markkinajohtajan asemaa Suomessa betonin kosteuden seurantamittauksessa.

Miten laiteratkaisunne auttavat loppuasiakasta kehittämään vastuullisuuttaan?

Etäseurannan luonteeseen kuuluu lähtökohtana edestakaisen kohteissa kulkemisen dramaattinen vähentyminen – se on merkittävä osa laiteratkaisuihimme liittyvää kestävää kehitystä. Tähän liittyy oleellisena seikkana antureidemme pitkä käyttöikä.

Energiankulutuksen kannalta suurempi vaikutus on sitten taas työmaiden ja kiinteistöjen energiankäytön optimoimisella. Esimerkiksi työmaan lämmittäminen ja vaikkapa betonilaatan kuivaaminen voidaan tehdä IoT-ohjauksen avulla erittäin energiatehokkaasti.

Lisäksi lasken kestävään, vastuulliseen kehitykseen sen, että monitorointiratkaisumme auttavat osaltaan parantamaan rakentamisen laatua ja estämään vahinkoja.

Mikä merkitys teille on ”Suomen IoT-maajoukkueella” eli kasvavalla IoT-toimijoiden ekosysteemillä?

Rakennusalan arkeen liittyy tänä päivänä lukuisia erilaisia anturiratkaisuja. On itsestään selvää että ratkaisujen ja niiden toimittajien täytyy tässä kokonaisuudessa pelata riittävästi yhteen, vaikka jokainen ratkaisu itsessään edustaisikin huippua omalla sarallaan – kuten meidän puun kosteuden mittausratkaisumme.

Mutta tietenkin kokonaisratkaisu on asiakkaan näkökulmasta vaivattominta operoida: se tarkoittaa, että kun mennään vuosia eteenpäin, niin varmasti toimijoiden välillä tapahtuu yhdentymistä. Meidänkin datastamme voi joku toinen toimija saada jo nyt omalta kantiltaan irti mielenkiintoisia juttuja. Niinpä teemmekin esimerkiksi Freesin ja Aiforsiten kanssa yhteistyötä sisäilman ja rakennustyömaiden olosuhteiden seurannassa.