Vesihuolto digitalisoituu vauhdilla IoT-teknologian sekä LoRaWAN:iin tukeutuvien älymittareiden avulla. Digitalla on käynnissä veden etäluentaan liittyviä hankkeita jo useiden kymmenien asiakkaiden kanssa ympäri Suomea. Digitan koko maan kattavassa LoRaWAN-verkossa hyödynnetään LoRa (Long Range) – teknologiaa, joka on ensimmäinen varta vasten esineiden internetiä varten kehitetty teknologia maailmassa. Siinä minimaalisesti virtaa kuluttavien mittausantureiden tuottamaa dataa voidaan siirtää langattomasti pitkänkin kantaman päähän. LoRaWAN-verkkoa hyödyntävät Decentlab-pinnankorkeusanturit mahdollistavat erilaisen tiedon keräämisen kustannustehokkaasti ja helposti maantieteellisesti laajalle hajautuneesta vesi-infrasta. Antureiden avulla esimerkiksi vesistöjen- ja pohjavesien pinnanmittaus sekä tulvavesien pinnankorkeuden mittaaminen helpottuvat. Kokkolan Vesi, Vesikolmio Oy ja Meri-Lapin Vesi Oy ovat kaikki ottaneet käyttöönsä Decentlab-pinnankorkeusanturit.

Kokkolan Vesi on ottanut käyttöönsä nelisenkymmentä anturia Pohjaveden mittaukseen. Liikelaitoksen vesihuoltopäällikkö Tommi Mäki kertoo antureiden asennuksen olleen helppoa ja niiden toimineen hyvin ja suunnitellusti. Antureiden avulla saadaan ajantasaista pohjaveden korkeustietoa, jota voidaan hyödyntää pohjavesimallinnuksessa ja lupahakemussuunnittelussa. ”Voin suositella Decentlab-pinnankorkeusantureita, ne säästävät aikaa ja rahaa”, kertoo Mäki.

Vesikolmio Oy on ottanut anturit käyttöön kaikilla ottamoalueilla, jotta he pystyisivät seuraamaan pohjavesialueita reaaliajassa. Yhtiön pohjavesialueet ovat laajalla alueella ja antureiden avulla pohjavesialueiden pohjavedenpintojen reaaliaikainen seuranta on helpottunut.  Antureiden avulla on mahdollista ohjata vedenottoa alueille, jossa pohjavedenpinta ei ole mahdollisesti kriittisellä tasolla. Järjestelmä vähentää merkittävästi työkuormaa kuukausittaisten mittauskierrosten pois jäämisen myötä. Ympäristön näkökannasta ei myöskään tarvitse enää kuormittaa pohjavesialueita moottoriajoneuvoilla, joka myös vähentää ajoneuvoilla ajettavia kilometrejä huomattavasti. Yhtiön toimitusjohtaja Risto Bergbacka kertoo yhtiön olevan erittäin tyytyväinen antureiden toimintavarmuuteen ja niiden antaneen lisäarvoa heidän toiminnallensa.

Meri-Lapin Vesi Oy hankki anturit mitatakseen pohjaveden havaintoputkista pinnan korkeutta ja valvoakseen ilmanpoistokaivojen vuotoja ja pitkien siirtoverkostojen painetasoja. Käyttöönotto oli helppoa ja saimme Digitalta hyviä ohjeita muun muassa laitteen resetointiin asennuspaikalla”, kertoo yhtiön käyttöpäällikkö Reino Parkkila. Antureiden avulla havaintoputkien pintatiedot näkyvät reaaliajassa yhtiön valvomossa ja lisäksi pohjavesien pintatiedot välittyvät automaattisesti myös viranomaisille. Painetasojen kaukovalvonta puolestaan on helpottanut putkirikkojen paikallistamista. ”Luulen, että tulevaisuudessa jokaisella vesijohtoverkoston kaivuutyömaalla laitetaan putkiin ainakin yksi mittauspiste”, toteaa Parkkila.

Kuvassa Decentlab-pinnankorkusanturi