Tilastokeskuksen Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2020 -tutkimuksen mukaan noin 40 prosentilla suomalaisyrityksistä oli käytössä laitteita tai järjestelmiä, joita voi valvoa tai hallita internetin välityksellä – toisin sanoen IoT-laitteita tai -ratkaisuja.

Näissä ja monissa muissakin yrityksissä pohditaan aktiivisesti, millaisia hyötyjä IoT-teknologiasta voitaisiin saada omaan liiketoimintaan. Myös vastuullisuuden toteuttaminen liiketoiminnassa on korostunut voimakkaasti viime vuosina, ja siihen IoT-ratkaisut ja niiden ympärille rakentuneet IoT-ekosysteemit voivat tarjota lukuisia uusia mahdollisuuksia.

Heitä varten on Digita ja sen ympärilleen rakentama suomalaisten, vastuulliseen liiketoimintaan tähtäävien huippuosaajien IoT-ekosysteemi, joka on on mahdollistanut satojen vastuullisten ja korkealuokkaisten ratkaisujen tarjoamisen asiakkaille mm.
energia-, vesi-, rakennus-, LVI- ja jätehuoltosektoreilla.

Esittelemme artikkelisarjassamme Suomen IoT-toimijoita. Laitevalmistajista on tällä kertaa vuorossa Ratna Oy.

Nimi:Ratna Oy
Perustettu:2019

Kuka olet?

Jouni Koljonen, toimitusjohtaja. Minä ja yhtiökumppanini työskentelimme Nokialla tuotekehityksen, liiketoiminnan kehityksen ja venture-ideoiden parissa noin viisitoista vuotta ennen startup-maailmaan siirtymistämme. Startup-firmoja onkin sen jälkeen perustettu useampia, Ratna on niistä kolmas. Ratnan takana on siis sen nuoresta iästä huolimatta runsaasti kokemusta.

Millaisia IoT-laiteratkaisuja te tarjoatte asiakkaillenne? Mikä on vahvuusalueenne ja miten näet tulevaisuuden tällä alueella?

Kulunvalvonta liittyy jokaisen elämään: kuljemme päivittäin työssä tai vapaalla lukittujen ovien ja porttien kautta. Liike-elämä on nykyään aiempaa vähemmän riippuvainen juuri tietyistä rakennuksista, mutta kulkemisen turvallisuus pitää edelleen ratkaista toistettavasti ja edullisesti.

Meidän laiteratkaisujamme yhdistää punaisena lankana nimenomaan turvallisuus. Yksinkertaistaen toimitamme turvallisia, jäliasennettavia ja paikasta riippumattomia ovikoodijärjestelmiä. Ne ovat alusta alkaen perustuneet langattomuuteen ja kiinteän ovikoodin sijasta henkilökohtaisiin ovikoodiavaimiin, jotka virtuaalisina on helppo antaa käyttöön ja ottaa pois.

Loppuasiakkaittemme – esimerkiksi pienen hostelin, hotellin tai Airbnb-majapaikan – yrityskoko on tyypillisesti melko pieni. Silloin kaivataan mahdollisimman automaattisia ja edullisia ratkaisuja. Me pystymme tarjoamaan monta kertaa tyypillistä lukitussysteemiä halvemman laiteratkaisun nopeasti: usean sadan huoneenkin kohde valmistuu parissa viikossa. Näiden kilpailuetujen ansiosta näen kasvumahdollisuutemme hyvinä erityisesti Airbnb-tyyppisessä majoitusbisneksessä.

Miten päädyitte IoT-laiteratkaisujen kehittämiseen?

IoT-ajatustemme juuret johtavat Nokialle, jossa älykkäillä puhelimilla avattiin ovia jo 15 vuotta sitten – ennen kuin edes vielä puhuttiin varsinaisesti älypuhelimista.

Kulunvalvonnassa siirretään hyvin vähän dataa ja vain silloin kun tarvitaan. Teollinen IoT soveltuu kevyenä ja edullisena ratkaisuna erinomaisesti tähän. Toisaalta turvallisuusvaatimukset ovat sen verran korkeat, ettei puhelinta voi vielä käyttää: kiinalaisen matkailijan pitää päästä Lapissa vuokraamaansa mökkiin keskellä yötä, vaikkei puhelin toimisi. Niinpä toistaiseksi luotettavalla erillisratkaisulla on paikkansa.

Tältä pohjalta ponnistaen pääsimme Ratnan kanssa nopeasti tilanteeseen, että meille alkoi tulla asiakkaita ja liikevaihtoa. Olemmekin kasvaneet vanhan kaavan mukaan tulosrahoituksella, eikä ole tarvinnut ainakaan vielä hakea ulkopuolisia sijoittajia mukaan.

Miksi valintanne kohdistui LoRaWAN:iin ja Digitaan ja mitä etua siitä koituu loppuasiakkaalle?

Koska päädyimme hyödyntämään IoT-verkkoa, niin LoRaWAN ja Digita olivat luonnollisia valintoja. Kombinaatio pystyy hoitamaan kaikki tarpeemme ja verkon peitto paranee koko ajan. Yhteistyössä on loistava synergia, ja olemme aina saaneet Digitalta sen tuen mitä tarvitsemme.

Me käytämme Kiinasta hankittuja lukituslaitteita, ja kiinalaisten kumppaniemme on usein vaikea ymmärtää että Euroopan maista löytyy Digitan kaltaisia valmiin IoT-kokonaispaketin tarjoajia – Kiinassa täytyy anturit ja verkkopalvelut hankkia erikseen.

Mistä saavutuksesta olette erityisen ylpeitä?

Olemme pystyneet luomaan ja kaupallistamaan suhteellisen vähillä ponnistuksilla laiteratkaisun, joka istuu hyvin markkinoiden tarpeisiin, ennen kaikkea kustannus-tehokkuuden vaatimuksiin. Niinpä olemme selvinneet pienellä pääomituksella, ja liiketoiminta on tällä hetkellä tulosrahoitteista.

Täytyy olla ylpeä, että olemme oivaltaneet tällaisen markkinaraon ja kuljemme IoT:n etulinjassa Suomessa. Seuraavaksi mellä on tietenkin ajatuksissa myös kansainvälisen menestyksen hakeminen.

Miten laiteratkaisunne auttavat loppuasiakasta kehittämään vastuullisuuttaan?

Lähes itsestäänselvää on, että laiteratkaisumme tuottaa hyvin vaatimattoman hiilijalanjäljen: sen mahdollistavat pieni virrankulutus ja ketterä toimintatapa. Laitteiden virrankulutus on itse asiassa niin alhainen, että voisimme toimittaa ne energiaoma-varaisena paristottomana ratkaisuna.

Mikä merkitys teille on Suomen kasvavalla IoT-toimijoiden ekosysteemillä?

Meillä ei ole mitään sitä vastaan, että me IoT-osaajat suosittelemme toinen toisiamme, kun asiakkaan tilanne sitä vaatii. Olemme itsekin tehneet niin, kun asiakkaalla on ollut kiinteistön ylläpitoon – esimerkiksi kosteuden tai lämpöitlan monitorointiin – liittyviä tarpeita: silloin on ollut helppo suositella tilaamaan sopiva ratkaisu Digitan kautta.