SUOMEN IOT-MAAJOUKKUE ESITTÄYTYY

Tilastokeskuksen Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2020 -tutkimuksen mukaan noin 40 prosentilla suomalaisyrityksistä oli käytössä laitteita tai järjestelmiä, joita voi valvoa tai hallita internetin välityksellä – toisin sanoen IoT-laitteita tai -ratkaisuja.

Näissä ja monissa muissakin yrityksissä pohditaan aktiivisesti, millaisia hyötyjä IoT-teknologiasta voitaisiin saada omaan liiketoimintaan. Myös vastuullisuuden toteuttaminen liiketoiminnassa on korostunut voimakkaasti viime vuosina, ja siihen IoT-ratkaisut ja niiden ympärille rakentuneet IoT-ekosysteemit voivat tarjota lukuisia uusia mahdollisuuksia.

Heitä varten on Digita ja sen ympärilleen rakentama suomalaisten, vastuulliseen liiketoimintaan tähtäävien huippuosaajien IoT-ekosysteemi, joka on on mahdollistanut satojen vastuullisten ja korkealuokkaisten ratkaisujen tarjoamisen asiakkaille mm.
energia-, vesi-, rakennus-, LVI- ja jätehuoltosektoreilla. Voimme itse asiassa puhua leikkimielisesti Suomen IoT-maajoukkueesta. Esittelemme artikkelisarjassamme Suomen IoT-maajoukkueen jäseniä. Laitevalmistajista on tällä kertaa vuorossa Mato Engineering Oy.

NimiMato Engineering Oy (MATOlog)
Perustettu2015
Liikevaihto96.000 euroa (2020)

Kuka olet?

Marko Oikarinen, toimitusjohtaja. Päävastuullani on tällä hetkellä MATOlogin kehittäminen ainoastaan tuotekehitystä ja pilotointeja tekevästä yrityksestä myös kaupalliseksi toimijaksi rakentamisen liiketoiminta-alueella.

Taustalta olen pintakäsittelytekniikan insinööri, ja olen työurallani ollut paljon tekemisissä maali- ja muiden pintojen sekä materiaalien ominaisuuksien kanssa pintakäsittelevän teollisuuden parissa. Vuonna 2015 eräs asiakasyritys tarvitsi pintakäsittelyn hallitsevaa ulkopuolista konsulttia, ja siinä vaiheessa tuli ajankohtaiseksi perustaa Mato Engineering. Varsin pian perustamisen jälkeen avautui mahdollisuus työskennellä IoT-teknologian parissa ja alkaa kehittää teknologiaa, jonka avulla ratkaistaisiin rakennusteollisuuden tunnettuja ongelmia.

Millaisia IoT-laiteratkaisuja te tarjoatte asiakkaillenne? Mikä on vahvuusalueenne ja miten näet tulevaisuuden tällä alueella?

Perinteinen vahvuutemme ovat betoni- ja materiaalianturit, jotka perustuvat omassa laboratoriossamme kehittämäämme elektroniikan ja materiaalitekniikan yhdistelmään. Betoni ei kuitenkaan ole ainoa sovellusalue keksinnöllemme: sitä hyödynnetään myös esimerkiksi esim. tieliikenneantureissa tai tulvaveden korkeuden määrittämisessä.

Tähän saakka olemme tehneet tuotekehityshankkeita pilotointina rakennusyhtiöille pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa. Nyt keväällä 2022 saamme myös uuden tuotantolaitoksen valmiiksi Espoossa ja käynnistämme oman kaupallisen toimintamme vahvistuvan organisaatiomme myötä.

Miten päädyitte IoT-laiteratkaisujen kehittämiseen?

Mato Engineering perustettiin alun perin pintakäsittelyä varten, mutta pian siirryimme IoT-maailmaan ja aloimme kehittää omia IoT-antureitamme. Betonilattioiden kuivumisongelmat olivat meille erittäin tuttuja: yksi keskeisimpiä haasteita oli, että perinteisessä tavassa mitata betonin kosteutta mittapää ei menestynyt pitkään betonimateriaalissa eikä jatkuva mittaus ollut mahdollista.

Me lähdimme tutkimaan erilaisia mittausteknologioita, joilla saataisiin synnytetyksi keino betonilattioiden jatkuvaan mittaamiseen. Niitä ei kuitenkaan valmiina löytynyt – niinpä kehitimme itse uudenlaisen mittausteknologian.

Miksi valintanne kohdistui LoRaWAN:iin ja Digitaan ja mitä etua siitä koituu loppuasiakkaalle?

LoRaWAN on testiemme perusteella osoittautunut parhaaksi mahdolliseksi tiedonsiirtoväyläksi, jolla saadaan tieto materiaalin sisältä ulos. Olimme itse asiassa LoRa-teknologian pioneereja: kollegani toi Suomeen ensimmäisen LoRa-verkon vuonna 2015 ja rakensi itse lähetyslaitteen, josta saatiin radiosignaali kulkemaan Hyvinkäältä Espoon Kalajärvellä sijainneeseen lippusalkoon. Se viitoitti MATOlogin tulevaisuuden.

Yhteistyö Digitan kanssa alkoi jo ennen kuin MATOlogia varsinaisesti edes oli, ja se jatkuu edelleen. LoRaWAN:in valtakunnallisuus on meille kova juttu – sen avulla voimme tuottaa edullisesti asiakkaiden haluamia palveluja missä vain Suomen kolkassa. Digitasta kumppanina meillä on pelkästään positiivista sanottavaa: arvostamme, että saamme olla läheisessä suhteessa heidän kanssaan ja käynnistää yhdessä hyviä projekteja.

Mistä saavutuksesta olette erityisen ylpeitä?

Tunnemme ylpeyttä siitä, että olemme onnistuneet rakentamaan MATOlog-teknologian, joka toimii luotettavasti ja tarkasti vaikeiden materiaalien kuten betonin sisällä. Tavoitteenamme oli rakentaa huippuanturi, jonka valmistaisimme alusta pitäen itse ja joka avaisi ovet jatkuvaan mittaukseen – ja sen olemme saaneet aikaan. Olemme patentoineet mittausteknologian Suomessa, Euroopassa ja USA:ssa. Suomessa haettu patentti on jo saanut PRH:lta myönteisen päätöksen.

Yksi virstanpylväs kannattaa lisäksi mainita: meidät valittiin Tampereen yliopiston järjestämässä Rakennusfysiikka 2021 -seminaarissa viiden parhaan joukkoon kosteusturvallisen rakentamisen kilpailussa. Tampereen yliopisto edustaa maailman huippua rakentamisen kosteuden asiantuntemuksessa, joten arvostamme valintaa suuresti.

Miten laiteratkaisunne auttavat loppuasiakasta kehittämään vastuullisuuttaan?

Meidän ratkaisullamme kyetään nopeuttamaan rakentamista hallitusti ja kuivaamaan kiinteistöjä sieltä, missä vaaditaan kuivaamista. Kun vettä ei jää rakenteisiin, niin rakentamisen laatu paranee ja päästään homeongelmista eroon.  Kun kosteuskuormat tunnistetaan ajoissa ja kuivaaminen osataan ajoittaa täsmälleen oikein, myös rakentamisen sykli lyhenee eikä energiaa kulu hukkaan.

Tieliikenneanturimme taas helpottavat tienhoitoa ja parantavat sen myötä liikenne-turvallisuutta: kun tiedetään milloin tienpinta on jäässä, niin huoltokalusto saadaan juuri oikeina hetkinä liikkeelle.

Mikä merkitys teille on ”Suomen IoT-maajoukkueella” eli kasvavalla IoT-toimijoiden ekosysteemillä?

Olen ehdottomasti sitä mieltä että IoT-yritysten yhteistoiminnassa on järkeä, vain tiimimeiningillä voidaan pärjätä globaalissa kilpailussa. Mehän myymme laitteitamme Digitan kaltaisille palveluntuottajille, joten yhteistyö syntyy sitä kautta automaattisesti ja saumattomasti. Otetaan esimerkiksi vaikka Tampereen kaupunki: heidän ei tarvitse välittää mistä teknologia tulee, koska Digita tarjoaa sen heille valmiiksi paketoituna.

Antti Pellinen
Myynti
+358 40 547 7044
antti.pellinen@vesratio.com