IoT eli Internet of Things tarkoittaa esineiden internetiä, jonka avulla laitteista on mahdollista kerätä ja ohjata tietoa tietoliikenneyhteyksien kautta helposti ja vaivattomasti. Ennustetaan, että tulevaisuudessa yhä useampi yritys tulee hyödyntämään tätä uudenlaista tekniikkaa.

Käytännössä IoT tarkoittaa sitä, että yhä useammat eri laitteet voivat olla suoraan yhteydessä internetiin – ilman, että tarvitaan mitään erilaisia kytkentälaitteita, Digitan operatiivinen johtaja Markus Ala-Hautala kertoo.

Iot-ratkaisuissa on valtava potentiaali

IoT-tekniikan avulla erilaisia laitteita pystytään ohjaamaan etänä tai tietoliikenneyhteyksien kautta datan keräämiseksi. Täten uudenlaisella tekniikalla voidaan seurata vaikkapa logistiikkaa reaaliaikaisesti ja ilman, että kenenkään tarvitsee nähdä suurta vaivaa tiedonkeruun saralla.

IoT:n avulla esimerkiksi paketti voi tarvittaessa ilmoittaa, että missä se liikkuu, Ala-Hautala toteaa.

Esineiden internet perustuu siihen, että erilaiset mittarit ilmaisevat asennetuille sensoreille tietoja, joita halutaan kerätä. Käytännössä tämä voi tarkoittaa vaikkapa lämpömittaria, joka viestii sensorien avulla tietyn lämpötilan alittamisesta, tuulen nopeutta seuraavaa mittaria, joka viestii myrskylukemista tai kosteusmittaria, joka viestii ilmankosteuden ylittäessä tietyn rajan. IoT:n ansiosta näitä arvoja ei tarvitse enää seurata erikseen. Vastaavalla tavalla nykytekniikasta on apua esimerkiksi kulunvalvonnan saralla.

Meillä on esimerkiksi tällä hetkellä toimistolla yhdessä neuvotteluhuoneessa käytössä mittari, joka ilmoittaa, että mikä on huoneen hiilidioksidipitoisuus, Ala-Hautala kertoo.

Iot:n avulla säästöjä pystytään saavuttamaan helposti

Esineiden internet voi auttaa yrityksiä tekemään säästöjä, sillä tietoja voidaan käyttää monentyyppisten asioiden optimointiin. Sensoreiden varaan rakentuva mittausjärjestelmä on myös erityisen kustannustehokas verrattuna mittavia muutostöitä vaativiin seurantajärjestelmiin.

Käytännössä mistä vain arvoista, joita voidaan mitata, voidaan kerätä IoT:n avulla tietoa entistä halvemmin ja tehokkaammin, Ala-Hautala toteaa.

Kustannuksissa voidaan säästää uudenlaisen tekniikan ansiosta muun muassa valaistuksen saralla. Mikäli valaistuksesta halutaan tehdä mahdollisimman kustannustehokasta, voidaan käyttöön ottaa liiketunnistimet, jotka laukaisevat valaistuksen vain silloin, kun ne havaitsevat liikettä.

IoT- tekniikan ansiosta pystymme säätämään valaistuksen täysin kohdilleen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valot eivät palaisi turhaan missään, Ala-Hautala kertoo.

Case vvo:

Yksi esimerkki onnistuneesta IoT-tekniikkaan perustuvasta ratkaisusta on Digitan ja VVO-konsernin yhteinen hanke, joka käynnistettiin keväällä 2016. Hankkeen tavoitteena oli onnistua säätämään asuinhuoneistojen lämpötiloista kerätyn tiedon perusteella kiinteistön järjestelmiä niin, että asumisolosuhteet pysyvät automaattisesti mahdollisimman ihanteellisina. Hanke ylitti odotukset ja yhteistyön kaupallinen vaihe käynnistyi syksyllä 2016. Suunnitelmissa on, että asumisolosuhteiden mittaamista laajennetaan koskemaan useampia VVO:n asuntokohteita. Lue lisää VVO-asiakastarinasta.