Digita on rakentanut LoRa-teknologiaan perustuvaa valtakunnallista esineiden internetin (IoT) sen mahdollisuudet mahdollistavaa verkkoa syksyn 2016 aikana ja pystyy nyt ensimmäisenä Suomessa tuomaan mahdollisuuksia mitata ja ohjata laitteita erittäin kustannustehokkaasti.

Digitan korkeiden mastojen ja kaksisuuntaisen LoRa-teknologiaan perustuvan verkon ansiosta erilaisten verkkoon liitettyjen laitteiden ohjaaminen on kustannustehokasta ja yksinkertaista.

Digitan radio- ja asiantuntijapalvelujen johtaja Henri Viljasjärven mukaan LoRa-teknologiaan perustuvassa IoT-verkossa on kolme selkeää hyötyä: se on aina online, laitteet ovat energiatehokkaita ja voivat toimia jopa kymmenen vuotta pariston voimalla, ja lisäksi kaikki laitteiden keräämä data saadaan käyttöön kustannustehokkaasti.

Mahdollisuuksia rajaton määrä

LoRa-teknologia on myös kaksisuuntainen, eli asioiden mittaamisen lisäksi sen avulla voidaan myös ohjata IoT-verkkoon liitettyjä laitteita. IoT-teknologia mahdollistaakin lähes rajattoman määrän eri sovelluksia. IoT-verkko on myös hyvin tietoturvallinen, sillä kaikki tieto on kaksinkertaisesti salattIoT:n mahdollisuudet ulottuvat myös aloille, joita ei ole ennen mielletty digitaalisiksi.

– IoT:n avulla voidaan automatisoidusti seurata asioita, joita kustannusmielessä ei ole aikaisemmin voitu mitata. Teknologiasta on hyötyä esimerkiksi olosuhteiden mittaamisessa rakennetuissa ympäristöissä sekä luonnossa, jolloin pystymme vaikuttamaan ihmisten ja eläinten hyvinvointiin. Näin voimme tulevaisuudessa elää älykkäämmässä ympäristössä, Viljasjärvi kertoo.

Kustannushyötyjä kiinteistöalalle

Ensimmäisenä vaiheena on ollut verkon rakentaminen, ja nyt vuorossa on käyttöönoton laajentaminen. Viljasjärven mukaan kiinteistöalalla on suuri joukko teknologiaa kehittäviä ja hyödyntäviä yrityksiä ja useimmista hyödyntämisalueista on tehty testejä ja pilotteja.

– Aluksi alalla on täytetty konkreettisia tarpeita, kuten esimerkiksi lämmityksen optimaalinen säätäminen. Sisätiloista kerättävän lämpötilatiedon avulla lämmitys voidaan säätää paremmin kuin vain ulkoilmaa ja kiertoveden lämpötilaa mittaamalla, Viljasjärvi kertoo.

Viljasjärven mukaan liikkeelle kannattaa lähteä jo nyt yksinkertaisilla, ymmärrettävillä ja hyötyjä tuovilla parannuksilla ja kehittää monimutkaisempaa älykkyyttä konkreettisen tekemisen rinnalla.

Esimerkiksi VVO-konsernilla on jo käytössä IoT-palveluita, joilla voidaan mitata ja hallita sen omistamien asuntojen olosuhteita. IoT-verkosta on hyötyä sekä kustannus- että viihtyvyysmielessä.

– Kustannustehokkuus paranee, kun lämpöä, vettä tai sähköä ei kuluteta turhaan. Toisaalta lämmitystä tai ilmanvaihtoa ei säädetä niin alhaiselle tasolle, että rakennukseen tulee pitkällä aikavälillä kosteusvaurioita ja tätä kautta merkittäviä lisäkustannuksia. Huoltokustannuksia voidaan alentaa, kun toimenpiteet tehdään oikea-aikaisesti. IoT-verkkoon kytketyissä kiinteistössä asuminen, työskenteleminen ja vieraileminen on miellyttävää eikä aiheuta terveysriskejä. Näin hoidettu kiinteistö on markkinoilla kilpailukykyinen, Viljasjärvi kertoo.

Viljasjärven mukaan IoT tulee olemaan ehdoton osa tulevaisuutta myös kiinteistöalalla.

– Esineiden internet on elinehto. Yritykset, jotka parantavat toimintaansa teknologiaa hyödyntäen, kasvavat. Paikalleen jäävät kuihtuvat.

IoT-ratkaisujen luotettava kumppani

Digita on mukana mahdollistamassa IoT-verkon ja -palveluiden kehitystä. Asiakas tai kumppani voi keskittyä omaan ydintoimintaansa, kun Digita huolehtii tiedon keruusta ja sen välittämisestä. Digita auttaa myös asiakkaitaan löytämään tarpeisiinsa sopivia ratkaisuja tai rakentamaan niitä yhdessä kumppaneiden kanssa.

– Olemme vakaa kotimainen toimija, joka on verkottunut maailmanlaajuisesti LoRa-allianssin kautta. IoT:n mahdollisuudet eivät ole uniikkeja Suomessa. Allianssin avulla voimme jakaa tietoa muiden luomista palveluista, Viljasjärvi kertoo.

IoT:lla tasaista asumismukavuutta VVO-konsernin kohteissa Espoossa.