Sofictan yhdessä kaukolämpöalan ammattilaisten kanssa kehittämä Aistio District Monitoring keskittyy kaukolämpöverkostojen aktiiviseen valvontaan. Se on karttapohjainen järjestelmä, joka sisältää kaukolämpöverkon päivittäiseen ylläpitoon ja huoltoon tarvittavat ominaisuudet.

Kaukolämpö on Suomen yleisin rakennusten käyttämä lämmitysmuoto, se soveltuu sekä vanhojen- että uusien kiinteistöjen käyttöön. Kaukolämpöverkoissa siirretään tuotantolaitoksilla tuotettu lämpöenergia asiakkaille kuumana vetenä suljetussa kaukolämpöverkossa. Suomen kaukolämpöverkon kokonaispituus on noin 15 000 kilometriä sisältäen arviolta 60 000 erityyppistä valvottavaa kaivoa.

Kaivon olosuhteista saatava reaaliaikainen tieto mahdollistaa nopean reagoinnin poikkeamiin

Palvelusta ja antureista rakentuva Aistio District Monitoring järjestelmä valvoo 1. vaiheessa täysin automaattisesti 24/7 kaivon olosuhteita – lämpötilaa, kosteutta, vedenpinnan korkeutta sekä paikallisia sääolosuhteita. Jatkuva kaivon valvonta parantaa verkon ongelmien ennakoitavuutta, jonka avulla voidaan välttyä isommilta vahingoilta, jotka voivat aiheuttaa suuria kulueriä energiayhtiöille.

Verkosta tuotettu monipuolinen ja reaaliaikainen tieto mahdollistaa yksityiskohtaisen arvioinnin ja tarvittavat ratkaisut ongelmien ennaltaehkäisyyn. Jo pienen ongelman identifiointi ja siihen ajoissa puuttuminen säästää huomattavasti vaivaa, aikaa ja rahaa ennen kuin ongelma eskaloituu suuremmaksi katastrofiksi. Huoltokäyntien suunnittelu sekä työnjohto tehostuu, kun tarkka tieto kaivon tilasta on automaattisesti saatavilla kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Huoltokäyntien minimoiminen tuottaa huomattavia säästöjä operatiiviselle ylläpidolle ja järjestelmän vapauttamat resurssit voidaan kohdistaa suoraan kaukolämpöverkon ongelmakohtiin.

Järjestelmä lähettää automaattisia hälytyksiä, kun tietyt raja-arvot ylittyvät tai kaivossa tapahtuu äkillisiä muutoksia. Hälytyksistä ja ilmoituksista saadaan tieto halutessa sähköpostitse ja tarvittaessa tekstiviestitse. Esimerkiksi kaivon veden pinta nousee yli asetetun rajan, kuten kaukolämpöjohtojen yläpuolelle – palvelu asettaa kyseisen kaivon huoltoa tarvitsevaan tilaan. Näin ollen akuutteihin, kriittisiä huoltotoimenpiteitä kaipaaviin kaivoihin voidaan reagoida välittömästi ja priorisoida huoltotoimenpiteitä.

Vaivattoman nopeasti asennettavat langattomat anturit tuovat kustannussäästöjä asennusprosessiin. Kestävä anturiteknologiamme on testattu useissa eri kaivo-olosuhteissa ja todettu täydellisesti soveltuviksi IP-luokitukseltaan huoltokaivojen olosuhteiden mittaamiseen ja monitorointiin. Järjestelmä hyödyntää Digitan kattavaa LoRaWan-tiedonsiirtoverkkoa toiminnassaan. Digitan rakentama verkko on Suomen kuuluvuusalueeltaan erittäin laaja, haasteellisiin käyttöolosuhteisiin adaptoituva ja 100 % toimintavarma.

Aistio district monitoring on otettu vastaan markkinoilla erittäin hyvin

Järjestelmä julkaistiin syyskuussa Kaukolämpöasentajapäivillä Seinäjoella. ”Julkaisun jälkeen olemme tavanneet useita energia- ja kaukolämpöyhtiöitä tuotteen esittelyn merkeissä ja esittelimme palvelua myös kansainväliselle yleisölle Global District Energy Days tapahtumassa yhteistyössä Sofictan ja Digitan voimin”, kertoo Sofictan toimitusjohtaja Sami Metsänperä.

”Olemme saaneet ensimmäisten viikkojen aikana useita asiakkuuksia ja vastaanotto uudenlaisen palvelun ja teknologian suhteen on ollut erittäin hyvä. Myös kansainväliset asiakkaat ovat kiinnostuneita palvelustamme ja sen tarjoamista hyödyistä”, jatkaa Metsänperä. Esimerkiksi ruuhkaisen Pariisin kaduilla kaukolämpöverkon huolto- ja ylläpitotyöt pitää tehdä pääasiassa yöllä, koska liikennejärjestelyt ovat tällöin helpommin organisoitavissa. Tällöin kaivoista reaaliaikaisesti saatava tieto on erittäin tärkeää koska huoltotöitä voidaan ajoittaa tarpeen mukaisiksi ja sujuvoittaa liikennettä ilman turhia katkoksia.

Kotimaassa merkittävimpinä asiakkuuksina on mm. Salon Kaukolämpö Oy, joka päätti investoida järjestelmän 55 kaukolämpökaivoon ja tehostaa siten kaukolämpöverkon valvontaa kertaheitolla. Järjestelmän hyödyt ja edut saadaan käyttöön nimenomaan suuremmassa määrässä kaivoja koska tällöin monitorointi tuo esiin hyödyt ja kustannussäästöt pelkästään jo operatiivisessa toiminnassa.

Aistio District Monitoring