Digitan IoT-ratkaisuilla apua kevään tulvavesiin

Erilaisten tulvavesiä ehkäisevien toimenpiteiden, kuten tulvasuojavallien rakentamisen ja maansiirtotöiden lisäksi tulvavesistä aiheutuvaa vedenpinnan nousua voidaan ennakoida ja seurata LoRaWAN-antureiden avulla.

Digita tarjoaa erilaisia ratkaisuja vesistöjen pinnanmittaukseen, pohjaveden pinnanmittaukseen ja tulvavesien pinnankorkeuden mittaamiseen. Asennusvalmiina toimitettavien LoRaWAN-antureiden käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Reaaliaikaisia seurantatietoja pääsee tarkastelemaan heti asennuksen jälkeen.

Vesistöjen pinnanmittauksella tarkkaa seurantatietoa

Vesistöjen seurantatietoa tarvitaan esimerkiksi ympäristöön kohdistuvien paineiden, kuten tulvavesistä johtuvan vedenpinnannousun vaikuttavuuden arviointiin. Ultraäänen ja LoRaWAN-anturien avulla voidaan mitata helposti reaaliajassa vedenkorkeuden poikkeama nollapisteeseen verrattuna. LoRaWAN-verkko takaa tarkan, luotettavan ja ajantasaisen seurantatiedon kertymisen.

LoRaWAN-verkolla toteutettavan ultraäänimittauksen avulla voidaan seurata vedenpinnan korkeuksia erilaisissa kriittisissä paikoissa ja tilanteissa eliminoiden mahdollisia vahinkoja ennakkoon.

Hyvä esimerkki LoRaWAN:in mahdollisuuksista on myös tilanne, jossa järjestelmä antaa ilmoituksen syrjäisen huoltoreitin tai vaellusreitin sillan jäämisestä tulvan alle. Reitin käyttäjät saavat nopeasti tiedon, että silta on pois käytöstä, ja voivat suunnitella ajoissa vaihtoehtoisen reitin.

Tulvavesien pinnankorkeuden mittaus

LoRaWAN-verkolla toteutettavan ultraäänimittauksen avulla voidaan seurata vedenpinnan korkeuksia erilaisissa kriittisissä paikoissa ja tilanteissa eliminoiden mahdollisia vahinkoja ennakkoon.

Hyvä esimerkki LoRaWAN:in mahdollisuuksista on myös tilanne, jossa järjestelmä antaa ilmoituksen syrjäisen huoltoreitin tai vaellusreitin sillan jäämisestä tulvan alle. Reitin käyttäjät saavat nopeasti tiedon, että silta on pois käytöstä, ja voivat suunnitella ajoissa vaihtoehtoisen reitin.

Pohjaveden pinnanmittaus

Pohjaveden pinnanmittauksen avulla voidaan vapauttaa resursseja, helpottaa raportointia ja seurata pohjavesien tilannetta reaaliaikaisesti.

Vesiyhtiöiden täytyy raportoida vedenottamoiden pohjaveden pinnankorkeus ELY-keskukselle vähintään kuukausittain. Perinteisesti pohjaveden pinnankorkeuden mittaus on tapahtunut manuaalisesti tai kaapeloidun datayhteyden avulla. LoRaWAN-verkon yli mittaustiedot saadaan kerran päivässä automaattisesti vesiyhtiön käyttöön, ja tulevaisuudessa kenties reaaliajassa suoraan ELY-keskuksille.