IoT-liiketoiminnan vetäjä Tuomas Kolkka: “Vuosi 2024 näyttää IoT-liiketoiminnallemme lupaavalta ja innostavalta”

Aloittaessani viime huhtikuussa Digitan IoT- liiketoiminnan vetäjänä tein loikan uuteen, osittain tuntemattomaan. Pitkä taustani teleoperaattorin puolella oli luonut vakiintuneet toimintatavat, joita piti muuttaa menestyäkseen erilaisen verkkoteknologian parissa. Suureksi ilokseni huomasin, että liiketoimintamme tärkein menestystekijä on sen parissa työskentelevät huippuammattilaiset, jotka ovat luoneet pohjan menestyksekkäälle LoRaWAN-liiketoiminnalle. Asiakastyytyväisyytemme on huippuluokkaa, verkon toimintavarmuus erittäin korkea ja meidän omissa käsissämme on lähes rajattomat mahdollisuudet kasvaa LPWA IoT -markkinassa.

Yksi Digitan Telecom-liiketoiminnan keskeisistä liiketoiminta-alueista on IoT, joka mahdollistaa langattoman tiedonsiirron ja älykkäät ratkaisut eri toimialoille. Digitan IoT-verkko kattaa koko Suomen ja hyödyntää LoRaWAN-teknologiaa, joka on kustannustehokas, pitkäikäinen ja huoltovapaa.

Vuosi 2023 oli Digitan IoT-liiketoiminnalle menestyksekäs ja monipuolinen. Digitan IoT-ratkaisuja käyttävät palveluliiketoiminnassaan niin vesihuolto, sähköyhtiöt, rakennustyömaat, logistiikka, energiansäästön ja sisäilman seurannan palveluntarjoajat kuin teollisuuskin.

Alla muutama esimerkki LoRaWAN-verkkoa käyttävistä ratkaisuista:

  • Digitan IoT-ratkaisut edistivät vesihuollon digitalisaatiota ja etäluentaa. Digitan IoT-verkon avulla vesilaitokset saivat reaaliaikaista tietoa vesimittareiden kulutuslukemista, vesijohtoverkoston paineesta ja vuodoista sekä vesitornien täyttöasteesta. IoT-ratkaisut auttoivat vesilaitoksia optimoimaan vedenjakelua, säästämään energiaa ja vettä sekä muuttamaan aiemmin manuaalista työtä automatisoiduksi.

 

  • Digitan IoT-ratkaisut auttoivat sähköyhtiöitä parantamaan sähköverkon turvallisuutta ja luotettavuutta. Anturit mahdollistivat esimerkiksi tykkylumen poiston ennaltaehkäisevästi, mikä vähensi sähkökatkoja ja paransi asiakastyytyväisyyttä. IoT-anturit myös pienensivät sähköyhtiöiden hiilijalanjälkeä, kun maastossa ja helikopterilla tehtävät tarkastukset korvattiin etäluennalla.

 

  • Digitan IoT-ratkaisut tukivat sisäilman laadun seurantaa ja parantamista. Digitan IoT-verkossa toimivat anturit mittasivat sisäilman lämpötilaa, kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta eri tiloissa. Anturit lähettivät tiedot pilvipalveluun, josta niitä pystyttiin analysoimaan ja visualisoimaan. IoT-ratkaisut mahdollistivat sisäilman laadun jatkuvan seurannan, hälytysten lähettämisen ja ilmanvaihdon säätämisen. Vastaavia toimenpiteitä tehdään energiankäytön optimoimiseksi sisälämpötilan reaaliaikaisella seurannalla ja sitä kautta säätämällä lämmitysautomaatiota.

 

Vuosi 2024 näyttää IoT-liiketoiminnallemme lupaavalta ja innostavalta. Tavoitteenamme on jatkaa IoT-verkon laajentamista tarpeen mukaan. Laitemyynnin loputtua viime vuonna ydinliiketoimintamme on LoRaWAN-verkon toimittamisessa, valikoitujen pilvipalveluiden tuottamisessa sekä puretun datan edelleen lähettämisessä. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia on vireillä ja tiedotamme niistä erikseen kevään aikana.

IoT-tiimimme on valmis vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin sekä luomaan yhdessä älykkäämpää ja kestävämpää tulevaisuutta. Ollaan yhteydessä ja keskustellaan miten voimme olla mukana kehittämässä liiketoimintaanne!

Kirjoittaja:

Tuomas Kolkka
Vice President, IoT
+358 50 340 9073
tuomas.kolkka@digita.fi