Kesä on kuuminta aikaa radion kuuntelulle, tapahtuipa se liikenteessä, mökkilaiturilla tai veneillessä. Eheän signaalin ja hyvän kuuluvuuden koko Suomeen takaa Digita, jonka osaamiseen nojaavat kaikki Suomen suuret broadcast-talot: Yleisradio, Sanoma ja Bauer.

”Yhteensä radiokanavia Digitan asiakkaina on nelisenkymmentä ja lähetettäviä taajuuksia yhteensä noin 700. Paljon lähtee ääntä maailmalle verkkojemme  kautta”, sanoo Pekka Mattila, Digitan radioliiketoiminnasta vastaava johtaja.

Digitan roolina on vastata asiakkaille siitä, että kaikki on kunnossa lähetysten kulkiessa ilmaa pitkin.

”On tärkeää, että signaali on eheä. Se on broadcastereille ja heidän mainostaja-asiakkaillekin tärkeää”.

Radio taipuu moneksi ja siksi ala voi hyvin, sanoo Digitan radioliiketoiminnasta vastaava Pekka Mattila

Mattilan mukaan radiokanavat ovat nykyään aiempaa tarkemmin kohdistettuja eri kuulijaryhmille, ja muutoksia tehdään entistä nopeammalla rytmillä.

”Paljon on tullut segmenttikohtaisia kanavia, ja mediayhtiöt hakevat selkeästi erilaisia kohderyhmiä.  Kaupallisen ja kuuntelija tilanteen muuttuessa ja markkina-analyysin perusteella kanavat voidaan profiloida suhteellisen nopeastikin uudestaan.”

Digitan päässä tällaiset kanavamuutokset tarkoittavat muun muassa pieniä muutoksia audioprosessointipalveluissa tai kanavien nimen muuttamista, jotta nimi näkyy autoradion ruudulla oikein.

Kanavat ovat Mattilan mukaan myös entistä tarkempia siinä, millainen lähetyksen sointikuva eli niin sanottu saundi on.

”Saundin tulee olla kanavaprofiilin mukainen. Klassisella musiikilla pitää olla ihan erilainen ääni kuin rokkia soittavalla kanavalla”, Mattila sanoo.

Toinen trendi on, että alueellisia ohjelmia ja mainoksia tehdään entistä enemmän. Maantietellinen targetointi viestintä kanaville ja mainostajille on entistä tärkeämpää.

Nouseva ilmiö radiolähetysten saralla ovat lyhytkestoiset tapahtumaradiot, joiden suosio kasvaa koko ajan. Jyväskylän MM-rallin perinteeksi jo muodostunut Ralliradio on monelle tullut tutuksi, ja monet hengelliset tapahtumat järjestävät suosittuja omia radiokanaviaan. Tapahtumanjärjestäjät kehittävät koko ajan uusia konseptejaan, sanoo Mattila.

”Esimerkiksi Kuhakunkku on lähettänyt radio-ohjelmaa kalastuskilpailun ajaksi. Tapahtumaradiot ja lyhytaikaiset toimiluvat radion puolelle antavat tapahtumanjärjestäjille hyvän tavan palvella asiakaskuntaansa. Jos on lyhytaikainen tapahtuma, Digitan kautta voi saada ketterästi ja nopeasti radiokanavan pystyyn”, sanoo Mattila.

Radio on matkalla mukana. Myös monet kesätapahtumat tuottavat kesäradiota, jotta osallistujat niin paikan päällä kuin kotona pääsevät vielä paremmin tunnelmaan mukaan.

Radioliiketoiminnan tulevaisuus näyttää vakaalta ja radiokanavien kuulijaluvut ovat olleet vahvoja. Perinteisen FM-radion rinnalle ovat tulleet viimeisen kymmenen vuoden aikana podcast-lähetykset ja sisältöjen striimaus internetistä.

Mattila näkee audion eri muodot toisiaan tukevina asioina, ei kilpailijoina. Ilmoille hän heittää ajatuksen podcast-sisältöjen laajemmasta käytöstä FM-radiokanavilla.

”Molempien hyvät puolet kannattaa yhdistää ja tehdä verkot tukemaan toisiaan. FM-radio on ylivoimainen konsepti kuluttajan kannalta, koska se on helppokäyttöinen, ja jos sisältö on kohdallaan, kuuntelijoita riittää.” Näen, että audion eri käyttötavat ennemminkin tukevat toisiaan kuin sulkevat toisiansa pois. Laajempi sisältö on viime kädessä kuluttajan etu.”

Radion merkitys huoltovarmuuden kannalta on noussut viime vuosina jälleen keskusteluun, ensin koronaviruksen ja nyttemmin Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vuoksi.

Viranomaisten ja järjestöjen laatimaan 72 tunnin varautumissuositukseen sisältyy muun muassa patteriradioiden ja pattereiden säilyttäminen kotona muun muassa sähkökatkojen tai pahempien hätätilojen varalta.

”Se kertoo radion tärkeydestä tässä ajan hetkessä.”

Radiota tarvitaan oikean tiedon välittämiseen tällä hetkellä myös Ukrainassa, jonne Digita on vastikään lähettänyt muutamia radiolähettimiä ja tietoliikennelaitteita.

”Siellä koetaan, että se on varma tapa toimittaa oikeaa tietoa asukkaille.”

Mattila itse on pitkän linjan digitalainen: käytännössä hän on ollut talossa vuodesta 1995, eli vielä silloin, kun yhtiö oli Yleisradion yksikkö ennen erillisen tytäryhtiön perustamista vuonna 1999. Tällä hetkellä hän vastaa Digitassa radioliiketoiminnasta ja siihen kuuluvasta  24/7/365 palvelukeskusliiketoiminnasta.

Omalta uraltaan yhdeksi mielenkiintoiseksi vaiheeksi Mattila nostaa komennuksen Malesiassa vuosina 2014–2017, kun hän oli maajohtajana auttamassa paikallista yritystä digi-TV-verkon rakentamisessa.

”Olen monesti sanonutkin, että ei ole muita yksiköitä missä en olisi töitä tehnyt kuin HR-, talous- ja lakiyksiköt. Aika tuttu alkaa talo olemaan”, Mattila sanoo.