Mervi Leipijärvi

Digita sai kunnian vastaanottaa lokakuussa 2023 työyhteisöä ja -kulttuuria luotsaavan Great Place To Work, eli GPTW-sertifikaatin. Sertifiointi on luotettava ja globaalisti arvostettu tunnustus, joka kertoo erinomaisesta työntekijäkokemuksesta, luottamukseen perustuvasta yrityskulttuurista ja sitoutuneisuudesta hyvän työpaikan rakentamiseen.  Sertifiointi on kolmannen osapuolen, Great Place To Work®:n myöntämä tunnustus erinomaisesta työntekijäkokemuksesta. Työntekijäkokemus on tutkittu Trust Index -henkilöstötutkimuksella ja siksi sertifiointi perustuu työntekijöidemme aitoihin kokemuksiin.

Digitan henkilöstöjohtaja Mervi Leipijärvi ja koko Digitan johto ovat tyytyväisiä yrityksen saamiin tuloksiin.  ”Lämmin kiitos koko henkilöstölle arvokkaasta palautteesta ja onnittelut hyvästä suorituksesta! Meidän GPTW indeksi oli erinomainen ja saimme vuoden 2023–2024 Great Place To Work –sertifikaatin. Tämä on hieno saavutus!”, kertoo Leipijärvi.

Ylpeys omaa työtä kohtaan ja tasa-arvo näkyvät vahvasti Digitan työkulttuurissa

Digitan arvoihin kuuluu lupauksista kiinni pitäminen, halu kasvaa rohkeasti sekä yhteistyön merkitys. Viimeisin näistä onkin Digitan henkilöstön kantava voima, mikä tulee esille vahvasti myös henkilöstötutkimuksen vastauksista.

“Digitan vahvuuksia kyselyn vastausten perusteella ovat tasa-arvo, yhteisöllisyys, oma työ, ylpeys ja organisaation imago. Näitä osa-alueita tulee vahvistaa, jotta ne pysyvät jatkossakin erinomaisella tasolla. Henkilöstöä kuulemalla saamme myös kokonaiskuvan merkityksellisistä kehitystarpeista, kuten yhteistyöstä, viestinnästä, integriteetistä ja tuesta. Olemme aloittaneet toimenpideohjelman, jossa määrittelemme selkeät toimenpiteet, joilla saamme myös näitä osa-alueita parannettua. Näillä keinoin kuljemme kohti strategista tavoitettamme – kohti alan parasta työpaikkaa!”, toteaa Leipijärvi.

Merkittävimmät luvut tutkimustuloksissa olivat työntekijöiden yleinen tyytyväisyys työpaikkaa kohtaan sekä työyhteisössä koettu tasa-arvo. Tässä esimerkkejä tutkimustulosten luvuista:

  • Työntekijöistä jopa 83 prosenttia on sitä mieltä, että Digita on kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. GPTW-sertifikaatin pohjalta tehtyjen tutkimusten mukaan tyypillisesti suomalaisessa yrityksessä tämä luku on 38 prosenttia.
  • Työntekijöistä 96 prosenttia kokee, että ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta ja 94 prosenttia miettii, että Digitalla kohdellaan ihmisiä tasa-arvoisesti riippumatta syntyperästä.
  • Digitan pyrkimys korostaa yhteisöllisyyttä ja yhteisiä tavoitteita on lukujen valossa myös onnistunut, sillä 93 prosenttia työntekijöistä kokee työnsä tärkeäksi. 

Henkilöstö Digitan arvokkaimpana voimavarana

Digitan strateginen tavoite on olla alan paras työpaikka. Leipijärvi korostaa henkilöstön palautteen merkitystä ja kertoo sen olevan yrityksen arvokkain ohjenuora tulevaisuuden toimenpiteisiin. ”Henkilöstö on meidän tärkein voimavaramme. Siksi henkilöstöstä tulee pitää myös erityisen hyvää huolta.”

Digitalaiset antoivat seuraavanlaisia kommentteja henkilöstötutkimuksessa:

“Työilmapiiri on hyvä ja voin luottaa kollegoihini ja heidän apuunsa pääsääntöisesti. Digitalla on iso merkitys suomalaisessa tiedonvälityksessä ja uusien teknologioiden tuomisessa markkinoille, tämä inspiroi työtäni.”

“Minulle tässä työpaikassa tekee erityisen houkuttelevaksi työtehtävien monipuolisuus. Työssäni on mahdollisuus tarttua erilaisiin haastaviin tehtäviin, mikä antaa minulle mahdollisuuden oppia uutta ja kehittää taitojani jatkuvasti. Lisäksi tiimi, jossa työskentelen, on todella vaikuttava. Kollegani ovat erityisen taitavia, motivoituneita ja yhteistyöhaluisia. Vahva tiimihenki ja positiivinen ilmapiiri ovat olennainen osa hyvää työympäristöä, ja uskon, että nämä tekijät mahdollistavat tehokkaan työskentelyn ja konkreettisten tulosten saavuttamisen.”

Digitan sertifiointi mahdollistaa seuraavaksi sijoittumisen Suomen Parhaat Työpaikat™ -listalle, jolla palkitaan vuosittain sertifioiduista yrityksistä 50 ansioituneinta työpaikkaa Suomessa. ”Jäämme innolla odottamaan vielä näitä tuloksia”, toteaa Leipijärvi.